Resultaten

21 - 30 van de 48 Resultaten
Toon producten van Aa en Hunze
 • Melding openbare ruimte

  Geef uw melding over bijvoorbeeld een rioolverstopping, containers, groenvoorziening of wegen door.

 • Milieu

  Wilt u een bedrijf starten of wijzigen? Dan kan het zijn dat u volgens de milieuregels een omgevingsvergunning nodig heeft. Of dat u de activiteiten moet melden. Dit geldt ook als u een bestaand bedrijf wilt wijzigen of uitbreiden. Activiteitenbesluit De meeste bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hierin staan algemene milieuregels voor bedrijven. Het Activiteitenbesluit deelt bedrijven op in 3 categorieën: type A, B of C. In welke categorie uw bedrijf valt kunt u nagaan via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Vergunning of melding Of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, hangt af van de categorie waaronder uw bedrijf valt. Type A Bedrijven in deze categorie hebben weinig invloed op het milieu. U heeft geen vergunning nodig en u hoeft de activiteiten ook niet te melden. Type B  Deze bedrijven hebben geen vergunning nodig. U moet de activiteiten wel 4 weken van tevoren melden via de Activiteitenbesluit Internetmodule. Let op! Maakt deze melding deel uit van een aanvraag omgevingsvergunning? Dan moet deze melding (volledig!) op hetzelfde moment als de aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan. Type C Valt uw bedrijf onder categorie type C? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket. Milieu taken Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD Drenthe en sturen deze samen aan. Alle dertien deelnemende partijen aan de RUD Drenthe hebben bij de start het milieubrede takenpakket ingebracht. RUD Drenthe verzorgt als backoffice in opdracht van gemeenten en provincie het milieubrede takenpakket. RUD Drenthe bedient de klanten van de gemeenten en de provincie, maar het blijven de klanten van de gemeenten en de provincie. Dit houdt in: Milieuvergunningverlening Beoordelen milieumeldingen Milieutoezicht Milieuhandhaving Milieuadvisering Informatie verzoeken bodem/bedrijfsactiviteiten milieu De milieutoezichthouders- en handhavers van de RUD Drenthe herkent u aan kleding met het logo van RUD Drenthe: Gemeenten en provincie blijven het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven. Voor het aanvragen van milieuvergunningen of voor milieumeldingen, informatie verzoeken bedrijfsactiviteiten, bodem en voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met de gemeente via kccmilieu@aaenhunze.nl of via telefoonnummer 14 0592.

 • Naamgebruik

  Hebt u een geregistreerd partnerschap, bent u getrouwd of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid. Op officiële documenten verandert uw naam niet. Uw eigen achternaam verandert hierdoor niet. U geeft alleen aan met welke naam u wilt worden aangeschreven door de overheid. U kunt kiezen uit: (E) Eigen naam (V) Naam partner gevolgd door de eigen naam (P) Naam partner (N) Eigen naam gevolgd door de naam partner Keuze naamgebruik doorgeven U kunt uw keuze voor naamgebruik doorgeven via het formulier naamgebruik wijzigen (DigiD).

 • Overhoeken

  Het college van burgemeester en wethouders zet actief in op de verkoop van overhoeken. Deze actieve verkoop zal de komende jaren per dorp worden uitgezet met behulp van inventarisatiekaarten. Het betreft een globale inventarisatie met te verkopen gronden. De situatie bij u ter plekke, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een gastransportleiding of openbare verlichting, kan aanleiding geven om tot gewijzigde inzichten te komen. Inventarisatiekaarten De verkoop wordt per dorp uitgezet met behulp van een inventarisatiekaart. Op deze kaart ziet u een globale inventarisatie met te verkopen gronden. Op de inventarisatiekaarten is met groen en oranje aangegeven welke gronden de gemeente in principe wil verkopen en behouden. Anderen Inventarisatiekaart Anderen (pdf, 207 kB) Anloo Inventarisatiekaart Anloo (pdf, 225 kB) Annerveenschekanaal Inventarisatiekaart Annerveenschekanaal (pdf, 323 kB) Eext Inventarisatiekaart Eext noordoost (pdf, 572 kB) Inventarisatiekaart Eext zuidwest (pdf, 533 kB) Eexterveen Inventarisatiekaart Eexterveen (pdf, 281 kB) Eexterveenschekanaal Inventarisatiekaart Eexterveenschekanaal (pdf, 234 kB) Eexterzandvoort Inventarisatiekaart Eexterzandvoort (pdf, 249 kB) Gasselternijveen Inventarisatiekaart Gasselternijveen noordoost (pdf, 731 kB) Inventarisatiekaart Gasselternijveen noordwest (pdf, 914 kB) Inventarisatiekaart Gasselternijveen zuid (pdf, 731 kB) Gasselternijveenschemond Inventarisatiekaart Gasselternijveenschemond (pdf, 368 kB) Gasteren Inventarisatiekaart Gasteren (pdf, 217 kB) Gieterveen Inventarisatiekaart Gieterveen (pdf, 348 kB) Grolloo Inventarisatiekaart Grolloo (pdf, 511 kB) Nieuw-Annerveen Inventarisatiekaart Nieuw Annerveen (pdf, 157 kB) Nieuwediep Inventarisatiekaart Nieuwediep (pdf, 212 kB) Oud-Annerveen Inventarisatiekaart Oud Annerveen (pdf, 343 kB) Schoonloo Inventarisatiekaart Schoonloo (pdf, 232 kB) Spijkerboor Inventarisatiekaart Spijkerboor (pdf, 262 kB) Voorwaarden en verkoopprijs Op de verkoop van een overhoek zijn de Algemene verkoopvoorwaarden (pdf, 218 kB) van de gemeente Aa en Hunze van toepassing. De verkoopprijs van een overhoek bedraagt € 40,-/m2  v.o.n., dus inclusief kadastrale kosten, notariskosten en overdrachtsbelasting. Verzoek indienen Bent u woningbezitter en wilt u een overhoek dat grenst aan uw woning van de gemeente kopen? U dient dan een verzoek in door het formulier overhoek kopen, verzoek indienen in te vullen en op te sturen.

 • Paspoort

  U kunt uw paspoort aanvragen bij de gemeente waarin u woont. U kunt hiervoor een afspraak maken. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig. Een paspoort voor kinderen tot 18 jaar is 5 jaar geldig. Aanvragen Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe paspoort ophalen. Meenemen Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn. 1 pasfoto. De vakfotograaf kent de vereisten voor een pasfoto. Indien jonger dan 18 jaar: ingevuld formulier toestemming reisdocument minderjarige (pdf, 86 kB) en paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart van beide ouders (of van degene die het gezag heeft over het kind). Als de ouders meekomen naar de gemeente, kunnen ze het formulier terplekke invullen. Op de kopie van het legitimatiebewijs van de ouder die niet bij de aanvraag aanwezig is moet staan dat de kopie bedoeld is voor de aanvraag van een identiteitskaart of paspoort voor het kind. Geld: u betaalt het paspoort bij de aanvraag met pin of contant. Kosten Paspoort 18 jaar en ouder (10 jaar geldig): € 73,25 Paspoort jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig): € 55,35 Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort: € 55,35 Zakenpaspoort (66 pagina's dik in plaats van 34): € 73,25 Extra kosten spoedaanvraag: € 49,85 Kinderen Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich kunnen legitimeren met een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Kinderen jonger dan 14 jaar jaar moeten een eigen reisdocument hebben als zij naar het buitenland gaan. De bijschrijving van uw kinderen in uw eigen paspoort is niet meer geldig. Wilt u een paspoort aanvragen voor uw minderjarige kind? Dat kan al vanaf de geboorte. Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind(eren)? Dan kunt u problemen krijgen bij de persoonscontrole op een luchthaven als u alleen met uw kind(eren) reist. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder of gezaghouder is. Informatie hierover vindt u op de website van de Koninklijke marechaussee. Spoedaanvraag Heeft u uw nieuwe paspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Vraag het paspoort vóór 14.00 uur aan, dan kunt u het de eerstvolgende werkdag vanaf 10.00 uur afhalen. Hiervoor moet u wel meer betalen. Paspoort kwijt Als u uw paspoort kwijt bent vult u het formulier verklaring vermissing reisdocument met DigiD in. U hoeft niet meer naar het politiebureau. Gemeente moet gevonden paspoorten en ID-kaarten vernietigen Sinds november 2016 mag de gemeente Aa en Hunze gevonden paspoorten of ID-kaarten niet meer teruggeven aan de eigenaar. Dit is het gevolg van een aantal maatregelen die het Rijk heeft genomen om fraude met paspoorten en ID-kaarten tegen te gaan. Als u een gevonden paspoort of ID-kaart bij de gemeente brengt, is de gemeente verplicht deze meteen te vernietigen. Vervelend voor de eigenaar, maar uiteindelijk wel voor ieders veiligheid!

 • Plaatsing tent & melding brandveiligheid

  Evenement Bij een evenement is het plaatsen van een tent en de beoordeling van de brandveiligheid opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft het plaatsen van een tent dan niet meer apart aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat bij een evenement het plaatsen van de tent en de catering is uitbesteed aan een andere partij. Dan kan de melding worden gedaan via bovenstaande link. Voorwaarden Het maakt niet uit of het evenement een openbaar of besloten karakter heeft. Deze melding is met name bedoeld om de aanwezige personen te beschermen tegen de situaties die (extra) gevaar op kunnen leveren in het geval van brand. Indien u een tent of tijdelijk bouwsel plaatst moet u een plattegrondtekening bijvoegen op een schaal van tenminste 1:100 met daarop aangegeven (voor zover van toepassing): de vrij te houden gang- en looppaden; de opstelling van de zitplaatsen; blusvoorzieningen; de armaturen van nood- en transparantverlichting; de (nood)uitgang(en) en breedten; een situatieschets of plattegrond waarop de objecten staan aangegeven met vermelding van de afmetingen in relatie met de omgeving. Plaatst u een tent dan moet u ook een kwaliteitsverklaring van het toe te passen tentdoek, waaruit de mate van brandvoortplanting blijkt volgens (minimaal) één van de volgende normen: NEN 6065, NEN 3883 of DIN 4102 bijvoegen.

 • Rijbewijs

  Aanvragen U kunt een rijbewijs aanvragen bij de balie in het gemeentehuis, u kunt hiervoor een afspraak maken. Na vijf werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Een rijbewijs is in de meeste gevallen tien jaar geldig. Meenemen bij de aanvraag van uw eerste rijbewijs: een geldig legitimatiebewijs; bij vernieuwing: het rijbewijs dat u al heeft; bij vermissing of diefstal: een geldig legitimatiebewijs; bij verlopen rijbewijs: rijbewijs én een geldig legitimatiebewijs; één pasfoto (de fotograaf kent de vereisten voor een pasfoto); geld: het rijbewijs moet bij de aanvraag contant of per pin worden betaald. Kosten Product Prijs Rijbewijs  € 40,65 Verklaring vermissing rijbewijs € 15,20 Extra kosten spoedaanvraag  € 34,10 Gezondheidsverklaring € 37,80   Medische keuring Iedereen die rijbewijs C (vrachtwagen) of D (bus) wil verlengen, moet een medische keuring ondergaan. Bestuurders van 75 jaar en ouder worden standaard elke 5 jaar medisch gekeurd. Verder kunnen ook mensen met een handicap of beperking hun rijgeschiktheid laten testen. U kunt daarvoor online een Gezondheidsverklaring kopen op de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) "Gezondheidsverklaring en keuring". De verklaring kunt u ook kopen in het gemeentehuis aan de balie of online met het formulier Gezondsheidsverklaring. Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd Vanaf 1 december 2019 gaat een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers in. 75-plussers mogen dan onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is. Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij bericht van het CBR. De administratieve verlenging wordt geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister. Voor de mensen die binnen de regeling vallen wordt er in het Rijbewijzenregister een code 106 geplaatst achter de categorie A, B, BE en/of T. Deze is alleen te zien in het Rijbewijzenregister, niet op het rijbewijs. De regeling geldt voor maximaal 1 jaar. Ga voor meer informatie over het rijden met een verlopen rijbewijs naar www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs. Rijbewijs kwijt Als u uw rijbewijs kwijt bent vult u aan de balie van het gemeentehuis een vermissingsformulier in. U hoeft niet meer naar het politiebureau. Neem een paspoort of identiteitskaart mee als u die heeft. Spoedaanvraag Als u uw rijbewijs snel wilt hebben, kunt u een spoedaanvraag doen. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt, dan kunt u het de eerstvolgende werkdag vanaf 10.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u wel extra. Rijbewijs voor jongeren vanaf 17 jaar Jongeren kunnen met 16,5 jaar beginnen met het volgen van een rijopleiding en het theorie-examen afleggen. Vervolgens kunnen zij vanaf hun 17e verjaardag het praktijkexamen afleggen en krijgen zij een rijbewijs als ze slagen en de begeleiderspas hebben aangevraagd. Tot ze 18 zijn mogen jongeren alleen rijden onder begeleiding van een coach. Vanaf 16,5 jaar kan hiervoor al een begeleiderspas aangevraagd worden. De jongere is wel zelf aansprakelijk in het geval van een overtreding of ongeluk.  Meer informatie over de begeleiderspas, de voorwaarden waaraan een coach moet voldoen en het aanvraagformulier vindt u op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente verzorgt de permanente en tijdelijke aansluiting op het gemeentelijk riolerings- en afwateringsstelsel (huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater, regenwater en drainagewater en bronneringswater). Voor het maken en hebben van een aansluiting is toestemming nodig. Afhankelijk van uw plannen, de locatie ervan en de ter plaatse aanwezige rioolstelsels, wordt door de gemeente de juiste manier van afwatering gekozen. Bij bedrijfsafvalwater kunnen extra eisen worden opgelegd in het kader van het Activiteiten Besluit en de Wet Milieubeheer.  Afvalwater en regenwater (ook drainage- en bronneringswater) moeten gescheiden worden aangeboden. Afvalwater moet worden aangesloten op de riolering. Regenwater moet, indien mogelijk, geïnfiltreerd worden in de bodem of op een sloot worden aangesloten. Drainage- en bronneringswater moeten altijd op een sloot worden aangesloten. Na het verlenen van toestemming voor de rioolaansluiting wordt door de gemeente, op uw kosten, een zogenaamde huisaansluiting aangelegd. Vaak zijn dit twee leidingen (afval- en regenwater) vanaf het hoofdriool naar uw perceelsgrens. Na de aanleg kunt u zelf aansluiten op deze huisaansluitingen. Aanvraag U kunt een rioolaansluiting aanvragen door het digitale formulier in te vullen: Formulier rioolaansluiting Nooitgedacht aanvragen Formulier rioolaansluiting in een nieuw uitbreidingsplan aanvragen Formulier rioolaansluiting buiten een nieuw uitbreidingsplan aanvragen Uw aanvraag voor een aansluiting op riolering wordt door de gemeente beoordeeld aan de hand van een aantal criteria: Kwantiteit van het via de aansluiting te lozen afval-, regen-, drainage- en bronneringswater; Kwaliteit van het via de aansluiting te lozen afval-, regen-, drainage- en bronneringswater. De gemeente controleert of uw gegevens correct en compleet zijn ingediend. Bij een niet-complete of niet-correcte aanvraag krijgt u een brief of mail met het verzoek de ontbrekende stukken of gegevens in te dienen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. Na ontvangst van uw (volledige) aanvraag beoordeelt de gemeente uw aanvraag. Binnen vier weken nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u bericht over het verdere verloop van de aanvraag. Na ontvangst van de verschuldigde leges en kosten van de aanleg van de rioolaansluiting start de gemeente binnen twee weken met de werkzaamheden. Verrekening van de aanlegkosten vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Daarnaast zijn leges verschuldigd. Voor het gebruik van de rioolaansluiting wordt u aangeslagen voor de rioolheffing.

 • Rioolverstopping

  Een verstopt huisriool is erg vervelend. In zo’n situatie zijn twee vragen van belang: Waar zit de verstopping en wie lost het probleem op? Waar zit de verstopping? Hoe komt u erachter of de verstopping zich bevindt in het eigen deel of in het gemeentelijk deel? U graaft de erfscheidingsput op. Op www.aaenhunze.nl/rioolaansluiting kunt u de rioolaansluiting van uw perceel downloaden. Staat uw adres er (nog) niet tussen? Bel dan met de gemeente via 14 0592. Wie lost het probleem op? Water in het erfscheidingsputje Als het putje vol water staat kunt u dit melden bij de gemeente door het formulier rioolverstopping of rioolpompstoring melden in te vullen. Na het versturen van het formulier ontvangt u, als u uw e-mailadres opgeeft, een ontvangstbevestiging. Daarnaast wordt u dan per e-mail op de hoogte gehouden van de status van de zaak. De gemeente zal de verstopping dan verhelpen. Als blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool, dan zullen de kosten voor rekening van de veroorzaker komen. Laat u werkzaamheden door derden uitvoeren, dan zijn de kosten altijd voor uw eigen rekening. Geen water in het erfscheidingsputje Staat er geen water in het putje, dan zit de verstopping in het gedeelte op uw eigen perceel. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen. Ontstoppingsbedrijf inschakelen Door eerst het erfscheidingsputje te controleren kunt u voorkomen dat u een ontstoppingsbedrijf inschakelt terwijl de reparatiekosten door de gemeente betaald konden worden. Als u echter zonder eerst zelf onderzoek te hebben verricht, op uw kosten al wel een bedrijf heeft ingeschakeld, zal de gemeente uw gemaakte kosten niet meer vergoeden. Spoed Gaat het om een melding die met spoed behandeld moet worden? Dan kunt u het beste gebruik maken van onze storingslijn. Het storingsnummer van de gemeente is (0592 – 26 77 33), dat 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar is. De gemeente lost het probleem dan voor u op.

 • Schade of vervuiling weg, berm, fietspad of voetpad

  Schade of vervuiling melden Via het formulier schade of vervuiling weg, berm, fietspad of voetpad kunt u doorgeven waar u schade of vervuiling hebt gezien. Na het versturen van het formulier ontvangt u, als u uw e-mailadres opgeeft, een ontvangstbevestiging. Daarnaast wordt u dan per e-mail op de hoogte gehouden van de status van de zaak. Meldingen over de openbare ruimte worden binnen één week verholpen, tenzij het gaat om ingrepen die in een aparte planning worden opgenomen. Storingslijn voor spoed Gaat het om een melding die met spoed behandeld moet worden? Dan kunt u het beste gebruik maken van onze storingslijn. Het telefoonnummer van de storingslijn is: + 31 592 26 77 33. Gevaarlijke en spoedeisende situaties lossen we binnen één werkdag op.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties