Resultaten

21 - 30 van de 162 Resultaten
Toon producten van Zuid-Holland
 • Wet Natuurbescherming, ontheffing beschermde inheemse dier- en plantensoorten

  U mag niet zomaar beschermde diersoorten doden of planten plukken. Maar dit kan nodig zijn vanwege de volksgezondheid en de openbare veiligheid. U moet dan een ontheffing aanvragen.

 • Regeling klachtafhandeling aanbesteden

  In het kader van de Aanbestedingswet 2012 heeft de provincie Zuid-Holland een Regeling klachtenafhandeling aanbesteden. Deze regeling heeft als doel klachten snel en

 • Riolering buitengebied, ontheffing zorgplicht

  De gemeente is verplicht om binnen de gemeentegrenzen de inzameling en de afvoer van het afvalwater te verzorgen. Dit gebeurt via een vuilwaterriool of een

 • Lozing koelwater in de bodem, ontheffing

  Bedrijven moeten een ontheffing hebben als bij het verrichten van activiteiten koelwater in de bodem wordt geloosd. 'Koelwater' is water dat uitsluitend is gebruikt voor

 • Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (§ 11 SRM 2017)

  Zuid-Hollandse regio’s kunnen op grond van paragraaf 11 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor activiteiten die leiden tot verbetering van gedrag met betrekking tot verkeersveiligheid.

 • Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

  Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. 

 • Ontgronding, vergunningvrij

  U heeft een ontgrondingsvergunning nodig als u de bodem wilt gaan afgraven. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. Haalt u

 • Waterbeheerplan waterschap, goedkeuring

  Waterschappen stellen voor hun watersystemen een waterbeheerplan vast. Daarin moet voor regionale wateren rekening zijn gehouden met het provinciale

 • Rijksmonumenten restauratie en herbestemming, subsidie

  De provincie trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte, waaronder de molens, binnenstedelijke rijksmonumenten en de in toenemende mate vrijkomende kerken. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

 • MIT R&D-Samenwerkingsprojecten

  Een R&D-samenwerkingsproject (klein of groot) ondersteunt aanvragen waarbij 2 of meer MKB-ondernemingen samenwerken in een innovatieproject.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties