Resultaten

351 - 357 van de 357 Resultaten
Toon producten van Utrecht
 • Klacht over de gemeente doorgeven

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u online een klacht doorgeven. Een klacht handelen wij meestal binnen 6 weken af.  Is het een klacht of een melding? Gaat uw klacht over iets dat kapot is op straat, ziet u vervuiling of merkt u overlast? Doe dan een melding. Meldingen gaan bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, obstakels op de weg, kapotte lantaarnpalen, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. U laat via een melding aan ons weten wat er aan de hand is en op welke plek dit is. Zo kunnen wij ermee aan de slag. Doe een melding Waarover kunt u een klacht doorgeven? de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie het niet reageren op vragen het schenden van uw privacy. Bijvoorbeeld het zonder uw toestemming doorgeven van uw medische gegevens  Met DigiD Geef klacht door Zonder DigiD Geef klacht door Geen klacht maar wel bezwaar maken? Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan bezwaar. Waarover kunt u geen klacht doorgeven? over iets wat meer dan 1 jaar geleden is gebeurd over regels van de gemeente over iets waarover u al eerder een klacht hebt doorgegeven over gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen over gedrag dat al onderzocht wordt door Justitie  Behandeling van uw klacht Wij laten u na het doorgeven van uw klacht weten dat wij deze hebben gekregen. De gemeente neemt binnen 5 werkdagen contact met u op. Als u wilt, kunt u uw klacht mondeling uitleggen. Binnen 6 weken handelt de gemeente uw klacht af. Dit kunnen we met maximaal 4 weken verlengen. Als de gemeente uw klacht niet kan behandelen of deze niet bij de gemeente thuishoort, krijgt u binnen 4 weken een brief daarover. Als uw klacht niet bij de gemeente thuishoort, proberen wij deze door te sturen.  Klacht schriftelijk of telefonisch doorgeven Telefonisch: via 14 030. U wordt doorverbonden met de klachtencoördinator. Schriftelijk: stuur een brief naar Gemeente UtrechtKlachtenbehandelingAntwoordnummer 510663501 VC  Utrecht(geen postzegel nodig) Niet eens met de uitspraak? Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman. Klachtenrapportage Meer weten over de klachtenafhandeling in 2017? Lees dan de Klachtenrapportage 2018 en de raadsbrief.

 • Privacy: bekijken wat de gemeente met uw gegevens doet

  U hebt het recht om te weten welke gegevens de gemeente over u heeft. Dit kunt u opvragen. U ontvangt dan een overzicht met daarop: welke gegevens de gemeente over u heeft wie uw gegevens hebben ontvangen waarvoor de gegevens worden gebruikt waar de gegevens vandaan komen U kunt alleen uw eigen gegevens opvragen en niet die van een ander. Persoonsgegevens basisregistratie bekijken Wilt u alleen weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP)? Dan hoeft u geen aanvraag te doen. U kunt deze gegevens online bekijken. Bekijk uw gegevens op mijnoverheid.nl (met DigiD) Uw gegevens opvragen Uw gegevens opvragen Wilt u liever langskomen bij het stadskantoor? Maak dan een afspraak via privacywebsite@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Na uw aanvraag Binnen 1 maand ontvangt u bericht over uw aanvraag. U kunt controleren of de gegevens kloppen en of ze op de juiste manier zijn gebruikt. Wanneer mag u geen gegevens inzien? De gemeente kan weigeren om u uw gegevens te laten bekijken. Dat mag alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als dat nodig is voor de openbare veiligheid, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen, of om de rechten van anderen te beschermen. Wij kunnen een verzoek ook voor een deel weigeren. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de gegevens van iemand anders, zoals uw ex-partner, af te schermen. Als u deze gegevens toch wilt inzien, dan vragen we eerst toestemming aan de andere persoon. Bent u het er niet mee eens? Vindt u dat de gemeente ten onrechte weigert om u uw gegevens te laten inzien? Dan kunt u bezwaar maken. In het bericht leest u op welke manier u dit kunt doen. Meer over bezwaar maken Gegevens aanpassen, aanvullen, verwijderen Kloppen de gegevens die wij over u hebben niet? Dan kunt u vragen om die aan te passen. Gaat het om gegevens in de basisregistratie personen (BRP)? Kijk dan bij Persoonsgegevens BRP aanpassen. U kunt ook vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. Gaat het om andere gegevens die wij van u hebben? U kunt de gemeente vragen uw gegevens te veranderen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens Hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de gemeente? Bekijk uw rechten rondom privacy

 • Bijstandsfraude

  Denkt u dat iemand bijstandsfraude pleegt en woont deze persoon in de gemeente Utrecht? Dan kunt u dit bij ons melden. Ook organisaties kunnen bijstandsfraude melden. De gemeente onderzoekt bijstandsfraude. We willen voorkomen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er geen recht op hebben. Anoniem of niet anoniem melden U kunt bijstandsfraude anoniem melden. Dan is het belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet. Wij kunnen geen contact met u opnemen voor meer informatie. Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie, maar moeten degene over wie u een melding hebt gedaan vertellen dat er een anonieme tip is binnengekomen. Wij mogen niet zonder het doorgeven van de reden een onderzoek starten. Doet u de melding niet anoniem? Dan hoort de fraudeur mogelijk uw naam. Bijstandsfraude melden U kunt bijstandsfraude online, telefonisch, of schriftelijk melden.U geeft gegevens door zoals: adressen werktijden gegevens over een auto inkomsten met wie woont persoon samen Online Meld bijstandsfraude Telefonisch U kunt bellen naar Werk en Inkomen op: 030 – 286 52 11. Vertel dat u bijstandsfraude wilt melden. Dan wordt u doorverbonden met een medewerker waar u dit kunt doen. Schriftelijk Stuur een brief naar: Gemeente Utrecht Werk en Inkoment.a.v Team Handhaving Postbus 8029 3503 SB Utrecht   Als uw melding niet anoniem is, krijgt u een bevestiging dat de gemeente uw melding in behandeling neemt. Voorbeelden van bijstandsfraude Iemand met een bijstandsuitkering: woont niet op het adres dat hij/zij heeft opgegeven geeft niet door dat hij/zij is gaan samenwonen geeft niet door dat hij/zij werkt geeft onjuiste gegevens door geeft niet door een erfenis te hebben ontvangen Gevolgen voor degene die fraude pleegt De gemeente stelt een onderzoek in. Als sprake is van bijstandsfraude, moet het te veel ontvangen geld helemaal worden terugbetaald. Daar bovenop krijgt de fraudeur hetzelfde bedrag als boete. De gemeente kan de uitkering intrekken. De gemeente doet aangifte bij het Openbaar Ministerie als het gaat om fraude met een bedrag boven € 50.000,00. De officier van justitie behandelt de zaak volgens het strafrecht. De gemeente vordert de uitkering terug.

 • Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte, subsidie aanvragen

  De gemeente ziet graag meer zelfstandige woonruimte in de stad en wil het aantal leegstaande bedrijven en kantoorpanden verminderen. Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar het verbouwen van bestaande gebouwen. Het gaat hierbij om de verbouw van niet-woonruimte naar zelfstandige woonruimte. Bijvoorbeeld leegstaande bedrijfsruimte, winkelruimte en garages. Voor deze regeling kunt u nu geen subsidie aanvragen. Deze is later weer beschikbaar Aanvragen U vraagt de subsidie aan vóórdat u start met het haalbaarheidsonderzoek.  Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met Digid. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Vraag subsidie aan Onder ‘wat stuurt u mee’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.  Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Voorwaarden U bent al eigenaar van het bestaande gebouw. Hebt u alleen een plan om een pand te kopen dan kunt u de subsidie nog niet aanvragen. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.000 m2. U start binnen 1 jaar na de datum dat u subsidie hebt gekregen met het haalbaarheidsonderzoek. Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en criteria in de beleidsregel fonds toevoegen woonruimte  Hoeveel subsidie kunt u krijgen? De subsidie is maximaal € 7.500 per gebouw. Wat stuurt u mee? Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraagformulier: een beschrijving van het haalbaarheidsonderzoek een indicatie van de kosten van het haalbaarheidsonderzoek (offerte) een actueel uittreksel van het kadaster een eigendomsbewijs van het pand Vraagt u de subsidie aan als organisatie? Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe: kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer. kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel kopie statuten van de organisatie. Wat kunt u verwachten? Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend, ontvangt u binnen 13 weken een besluit. In dit besluit staat onder andere: Wanneer u het haalbaarheidsonderzoek uiterlijk moet hebben uitgevoerd Welke (bewijs)stukken u nog naar ons moet sturen De subsidie wordt pas uitbetaald na de goedkeuring van het haalbaarheidsonderzoek. Lees ook… Subsidiehulp voor een overzicht van alle gemeentelijke subsidies en voor de algemene regelgeving subsidies regels en vergunningen voor bouwen en verbouwen

 • Parkeervergunning: verhuizing

  Hebt u een bewonersparkeervergunning of staat u daarvoor op de wachtlijst? Kies hieronder uw situatie en lees wat u moet doen als u een parkeervergunning of wachtlijstnotering hebt en verhuist. Soms kunt u de vergunning of wachtlijstnotering meenemen naar het nieuwe adres. Kies uw situatie Ik woon in de binnenstad en verhuis binnen de binnenstad staat uw nieuwe adres op de Adressenlijst uitsluiting parkeervergunning(en) (pdf, 74 kB), dan krijgt u geen vergunning. zorg dat u ingeschreven staat op het nieuwe adres (zie www.utrecht.nl/verhuizen) nadat u bent ingeschreven op het nieuwe adres geeft u uw verhuizing door met het formulier 'stel een parkeervraag' u kunt de vergunning die u nu hebt gebruiken totdat u bericht van ons krijgt. Is er voor het nieuwe adres een parkeervergunning vrij? Dan houdt u de parkeervergunning die u nu hebt. Staat u op de wachtlijst en verhuist u naar een ander binnenstadsrayon? Dan komt u met uw originele aanvraagdatum op de wachtlijst van het nieuwe rayon Ik woon in de binnenstad en verhuis uit de binnenstad u mag uw parkeervergunning niet meenemen: zeg uw parkeervergunning op zorg dat u ingeschreven staat op het nieuwe adres (zie www.utrecht.nl/verhuizen) nadat u bent ingeschreven op het nieuwe adres kunt u een nieuwe parkeervergunning aanvragen (doe hetzelfde voor de bewonerskorting die u hebt) Ik woon buiten de binnenstad en verhuis binnen hetzelfde parkeerrayon staat uw nieuwe adres op de Adressenlijst uitsluiting parkeervergunning(en) (pdf, 74 kB), dan krijgt u geen vergunning of minder vergunningen. zorg dat u ingeschreven staat op het nieuwe adres (zie www.utrecht.nl/verhuizen) nadat u bent ingeschreven op het nieuwe adres geeft u uw verhuizing door met het formulier ‘Stel een parkeervraag’ u kunt de vergunning die u nu hebt gebruiken totdat u bericht van ons krijgt. Is er voor het nieuwe adres een parkeervergunning vrij? Dan houdt u de parkeervergunning die u nu hebt. Wel kan het zo zijn dat er op het nieuwe adres al een 1e vergunning is en u dan een 2e vergunning op dat adres krijgt. U betaalt dan het hogere tarief voor een 2e vergunning op het adres. Ik woon buiten de binnenstad en verhuis naar een ander parkeerrayon u mag uw parkeervergunning niet meenemen: zeg uw parkeervergunning op zorg dat u ingeschreven staat op het nieuwe adres (zie www.utrecht.nl/verhuizen) nadat u bent ingeschreven op het nieuwe adres kunt u een nieuwe parkeervergunning aanvragen (doe hetzelfde voor de bewonerskorting die u hebt) Meer informatie De binnenstad is het gebied binnen de Singels met de parkeerrayons Wijk C, Janskerkhof e.o., Nieuwegracht e.o. en Springweg e.o. Op de Parkeerplattegrond staan alle parkeerrayons. Kijk hier in welk parkeerrayon uw oude en nieuwe adres liggen. Staat u nog niet ingeschreven op het nieuwe adres? Doe dit dan via www.utrecht.nl/verhuizen.

 • Ontheffing voertuig

  Hebt u een voertuig nodig in een gebied waar dit niet altijd mag of waar een verkeersverbod is? In bijzondere gevallen kunt u hiervoor een ontheffing krijgen. Er is een tijdelijke ontheffing voor maximaal 5 dagen of een langdurige ontheffing. Ook kunt u hier het kenteken op uw bestaande ontheffing wijzigen. Belangrijk vooraf! U betaalt direct vooraf met iDEAL voor de behandeling van uw aanvraag. U kunt geen ontheffing krijgen om: te laden en lossen in een gesloten gebied of voetgangersgebied waar venstertijden voor bevoorrading zijn te rijden waar voertuigbeperkingen (aslast, hoogte of lengte) voor uw voertuig zijn goedkoper uit te zijn (in plaats van een kaartje kopen bij de parkeerautomaat) Controleer of u de milieuzone mag inrijden met het voertuig. Kies uw situatie Ik heb tijdelijk een ontheffing nodig (maximaal 5 dagen)Ik heb langdurig een ontheffing nodigIk heb een beperking en wil fietsen in het voetgangersgebiedIk woon in het voetgangersgebied en wil 's avonds het gebied in kunnen rijdenIk ga (iemand) verhuizenIk wil parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghoudersIk wil het kenteken van mijn ontheffing wijzigen Tijdelijke verkeersontheffing aanvragen Een tijdelijke verkeersontheffing kunt u aanvragen voor bijvoorbeeld bouw-, installatie-onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, trouwplechtigheden, gehandicaptenvervoer en verhuizingen. De ontheffing is maximaal 5 dagen geldig. Vraag de verkeersontheffing minimaal 10 werkdagen van tevoren aan.Let op! Eén kenteken per aanvraag. Vraag tijdelijke ontheffing aan (zonder DigiD) Lees de voorwaarden voor tijdelijke ontheffing Kosten 2021 Een tijdelijke verkeersontheffing kost € 91,50 per dag (maximaal 5 dagen). Deze kosten zijn voor de behandeling van uw aanvraag en betaalt u direct vooraf met iDEAL. Langdurige verkeersontheffing aanvragen Vraag de verkeersontheffing minimaal 8 weken van tevoren aan.Let op! Eén kenteken per aanvraag. Vraag langdurige ontheffing aan (zonder DigiD) Lees de voorwaarden voor langdurige ontheffing Kosten 2021 Een langdurige verkeersontheffing kost € 80,80. Deze kosten zijn voor de behandeling van uw aanvraag en betaalt u direct vooraf met iDEAL. Ontheffing fietser met beperking Wilt u in een gesloten gebied en/of voetgangersgebied fietsen en uw fiets daar kort parkeren? Vraag dan de ontheffing fietser met beperking (pdf, 48 kB) aan. Deze ontheffing is gratis. Onderaan het formulier staat waar u de aanvraag naartoe mailt of opstuurt. Ontheffing bewoner voetgangersgebied Bent u bewoner van het voetgangersgebied in de binnenstad? Maak dan gebruik van de extra uren om te laden en lossen (dagelijks van 19.00 – 21.00 uur; donderdag van 21.00 – 23.00). U vraagt hiervoor een tijdelijke of een langdurige ontheffing aan. Als u de langdurige ontheffing krijgt, is hij geldig tot en met 2024. ’s Avonds mogen normaal alleen schone auto’s het voetgangersgebied in, maar voor bewoners met deze ontheffing is een schone auto niet verplicht. Voorwaarden tijdelijke ontheffing (maximaal 5 dagen) U kunt een tijdelijke ontheffing aanvragen als: u in een gesloten gebied of voetgangersgebied zonder venstertijden wilt laden en lossen. U kunt aantonen dat u hiervoor het gebied in moet rijden met uw voertuig. Als u wilt laden en lossen in de binnenstad kunt u aantonen dat u uw goederen niet door een aanbieder van stadsdistributie kan laten laden en lossen.  u het voertuig dichtbij nodig hebt voor het uitvoeren van het werk, en u dit kunt aantonen. u moet een verkeersplan uploaden bij de aanvraag als u het verkeer gaat hinderen. Voorwaarden langdurige ontheffing Kies uw situatie. Ik ben bewoner Als bewoner krijgt u een langdurige verkeersontheffing als: u op eigen terrein parkeert en dit terrein alleen te bereiken is via een gesloten gebied of voetgangersgebied u een beperking hebt en in een gesloten gebied of voetgangersgebied voor de deur van uw woning wilt worden opgehaald of afgezet u bewoner bent van het Domplein of de Servetstraat De ontheffing ontvangt u voor onbepaalde tijd. Ik heb een beperking Als persoon met een beperking krijgt u een ontheffing als: u in een gesloten gebied en/of voetgangersgebied voor de deur van uw woning wilt worden opgehaald of afgezet. U moet een gehandicaptenparkeerkaart, type P-passagier hebben. De ontheffing krijgt u voor onbepaalde tijd. Ik vertegenwoordig een organisatie of bedrijf Een organisatie of bedrijf kan een ontheffing krijgen als: u op eigen terrein parkeert en dit terrein alleen te bereiken is via een gesloten gebied of voetgangersgebied. De ontheffing krijgt u voor onbepaalde tijd. u gevestigd bent op het Domplein of in de Servetstraat en u daar wilt laden en lossen. De ontheffing krijgt u voor onbepaalde tijd. u in een gesloten gebied of voetgangersgebied zonder venstertijden wilt laden en lossen. U moet bij de aanvraag aantonen dat u hiervoor het gebied in moet rijden met uw voertuig. Stuur hiervoor bij de aanvraag een klanten-/locatielijst mee. Als u wilt laden en lossen in de binnenstad moet u aantonen dat u uw goederen niet door een aanbieder van stadsdistributie kan laten laden en lossen. De ontheffing krijgt u voor een periode van maximaal 2 jaar. u wilt rijden en/of parkeren in een gesloten gebied of voetgangersgebied voor de uitvoering van regelmatig terugkerende activiteiten. Denk hierbij aan gemeentelijke taken als afvalinzameling en onderhoud van de openbare ruimte of aan een calamiteit of storing die acuut moet worden opgelost. In een gebied met venstertijden kunt u aantonen dat u de activiteiten niet binnen de venstertijden kunt uitvoeren. Ik ben een goederenvervoerder Zie de voorwaarden op de webpagina voor goederenvervoerders. Ik ben een taxivervoerder zonder Utrechtse Taxivergunning (Hebt u wel een Utrechtse taxivergunning? De vergunning is inclusief een verkeersontheffing.) Als taxivervoerder zonder Utrechtse Taxivergunning kunt u een ontheffing krijgen als: uw auto al taxi geregistreerd is bij het RDW u een geldige chauffeurskaart hebt Voor het rijden in een voetgangersgebied of gesloten gebied gelden de volgende voorwaarden: U hebt een aantoonbare opdracht voor taxivervoer In voetgangersgebieden gebruikt u de ontheffing alleen voor taxivervoer van hulpbehoevende passagiers en passagiers met veel of grote bagage. Kenteken wijzigen bij langdurige ontheffing Geef online het nieuwe kenteken door voor uw langdurige ontheffing. Let op dat het nieuwe voertuig geen voertuigbeperkingen heeft en de milieuzone mag inrijden. De aangepaste ontheffing sturen wij naar u toe. Wijzig kenteken van mijn ontheffing (zonder DigiD) Kosten 2021 € 28,75 voor de behandeling van de aanvraag voor het aanpassen van de ontheffing (u betaalt direct vooraf met iDEAL) Utrechtse Taxivergunning Hebt u een andere taxi? Mail uw gegevens en het nieuwe kenteken dan naar taxi@utrecht.nl.Let op dat het nieuwe kenteken als taxi geregistreerd is bij het RDW. Meer informatie Algemene plaatselijke verordening (APV) – artikelen 5:6 en 5:7 Beleidsregels verkeersontheffingen Hebt u vragen? Mail dan naar ontheffingen@utrecht.nl

 • Rijbewijs aanvragen/verlengen

  U moet het rijbewijs persoonlijk aanvragen en ophalen bij de gemeente waar u woont. Maak daarom een afspraak voor het aanvragen én een afspraak voor het afhalen. Uw rijbewijs is 5 werkdagen na uw aanvraag klaar.  Verlopen rijbewijzen langer geldig door corona maatregelen Is of gaat uw rijbewijs verlopen in de periode van 1 december 2020 tot en met 1 maart 2021? Dan is uw rijbewijs in ieder geval tot 1 maart 2021 geldig. Voor meer informatie zie berichtgeving op de website van de RDW. In afwachting van Europese regelgeving, geldt deze regeling alleen voor het autorijden in Nederland. Geldt één van de bovenstaande regelingen niet voor u? Is uw rijbewijs verlopen vóór 1 februari 2020? Of wilt u voorkomen dat u op een later moment vergeet uw rijbewijs te verlengen? Dan mag u natuurlijk ook op afspraak bij ons langskomen om uw rijbewijs te verlengen. Online verlengen Wij doen ook mee aan de pilot Digitaal aanvragen rijbewijzen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hieraan meedoen. U maakt een digitale pasfoto bij 1 van de aangesloten fotografen. U vraagt het rijbewijs daarna online aan en u haalt het nieuwe rijbewijs vervolgens op afspraak bij ons op. Maak 2 afspraken 1 afspraak voor het aanvragen van een rijbewijs 1 afspraak voor het afhalen van een rijbewijs 5 werkdagen ná de aanvraagdag haalt u uw rijbewijs op. Dat doet u op afspraak.U haalt het rijbewijs af op de locatie waar u het aangevraagd hebt. Per afspraak behandelen wij 1 aanvraag voor een rijbewijs. Maak afspraak rijbewijs aanvragen Maak afspraak rijbewijs afhalen, 5 werkdagen later Let op! Wilt u voor meer personen een rijbewijs aanvragen?Geef dan het aantal producten aan als u de afspraak maakt. Hebt u ook andere producten nodig?Plan dan voor deze producten een aparte afspraak in. Voor het aanvragen van uw rijbewijs neemt u mee Uw vorige rijbewijs, óók al is deze verlopen. Als u (nog) geen rijbewijs hebt of als uw rijbewijs verlopen is, neemt u een geldig paspoort of identiteitskaart mee. Een nieuwe pasfoto volgens de eisen van de overheid. De goedgelijkende pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag. U kunt geen pasfoto laten maken bij de gemeente. Uw pinpas (het liefst pinnen, contant betalen kan). Als u niet de nationaliteit hebt van een land uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland: een geldige verblijfsvergunning.                Voor het afhalen van uw nieuwe rijbewijs neemt u mee Het afhaalbewijs. Uw oude rijbewijs, als u dit nog moet inleveren. Kosten 2021 Aanvraag € 41,00 Spoedaanvraag € 75,10 Geldigheid rijbewijs Een rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. Vanaf uw 65e verjaardag of wanneer u medisch gekeurd moet worden, verandert dit. Rijbewijs vernieuwen U moet uw rijbewijs vernieuwen als: de geldigheid gaat verlopen u een uitbreiding op uw rijbewijs gehaald heeft, zoals uw motorrijbewijs uw rijbewijs kwijt of gestolen is Eerste rijbewijs U krijgt een beginnersrijbewijs. Ook dit rijbewijs is 10 jaar geldig. De eerste 5 jaar is de straf bij verkeersovertredingen zwaarder.Als u voor het eerst uw rijbewijs aanvraagt gelden ook deze voorwaarden: In het jaar voordat u uw rijbewijs aanvraagt, woonde u minimaal 185 dagen in Nederland U vraagt uw rijbewijs binnen 3 jaar na het slagen voor het rijexamen aan Nog geen 18? Ben je nog geen 18, maar wel al 16 of 17 jaar en wil je al starten met rijlessen om je rijbewijs te halen? Met 2toDrive kan dat! Zodra de RDW de aanvraag van de begeleiderspas heeft goedgekeurd en jij het praktijkexamen hebt gehaald, kun je het rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Meer informatie over 2toDrive? Bekijk de veelgestelde vragen op hun website. Trainingsdag Jonge automobilisten Net je rijbewijs op zak? Leer hoe je verkeersveiliger kunt rijden. Meld je aan voor de gratis trainingsdag bij het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid. Spoedaanvraag In uitzonderingsgevallen kunt u gebruik maken van de spoedprocedure. Of u in aanmerking komt voor de spoedprocedure bekijken wij per keer. Per spoedproduct betaalt u € 34,10 extra naast de gewone aanvraagkosten. Plan online uw spoedafspraken (aanvraag én ophalen) via www.utrecht.nl/afspraak. Lukt het niet een spoedafspraak te plannen, dan belt u voor een spoedaanvraag naar 14 030. In het telefoongesprek beoordelen wij of u in aanmerking komt voor de spoedprocedure. Ophalen bij spoedaanvraag Doet u uw aanvraag Dan is uw spoeddocument beschikbaar bij Burgerzaken Plan uw afhaalafspraak op Op werkdagen voor 14.00 uur De werkdag na uw aanvraag vanaf 11.00 uur (op donderdagen vanaf 13.00 uur) De werkdag na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur (op donderdagen vanaf 13.00 uur) Op werkdagen na 14.00 uur 2 werkdagen na uw aanvraag, vanaf 11.00 uur (op donderdagen vanaf 13.00 uur) 2 werkdagen na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur(op donderdagen vanaf 13.00 uur) Op een donderdag na 14.00 uur (voor 12.00 zijn we gesloten)   2 werkdagen na uw aanvraag, vanaf 11.00 uur 2 werkdagen na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur Rijbewijs kwijt of gestolen Is uw rijbewijs vermist of gestolen? Bij verlies of diefstal in Nederland is aangifte doen niet nodig. U kunt dan direct naar de gemeente om een nieuw rijbewijs aan te vragen. U maakt hiervoor een afspraak en kiest voor het product ‘Rijbewijs aanvragen’. U meldt tijdens uw afspraak dat uw rijbewijs vermist is. Bij diefstal of beroving adviseren wij om ook aangifte te doen bij de politie. Dit is niet verplicht maar kan handig zijn voor uw verzekering of voor strafrechtelijk onderzoek door justitie.Wilt u alleen de vermissing van uw rijbewijs melden en geen nieuw rijbewijs aanvragen? Maak hiervoor een afspraak en kies voor het product ‘Vermissing reisdocument/rijbewijs doorgeven’. Aan het melden van vermissing van een rijbewijs zijn geen kosten verbonden. Groot rijbewijs (vrachtwagen of bus) Voor een rijbewijs voor vrachtwagen of bus moet u altijd eerst medisch gekeurd worden. Lees meer informatie over de keuring bij Rijbewijs: gezondheidsverklaring en medische keuring. Bromfietsrijbewijs Een bromfietsrijbewijs aanvragen gaat op dezelfde manier als een eerste rijbewijs. Rijbewijs vanaf 75 jaar Bent u 75 jaar wilt u uw rijbewijs vernieuwen? Dan moet u eerst gekeurd worden. Uw rijbewijs is maximaal 5 jaar geldig. Elke keer dat u uw rijbewijs verlengt, moet u opnieuw gekeurd worden. Meer informatie over Rijbewijs: gezondheidsverklaring en medische keuring. Rijbewijs na ongeval of ziekte Een ongeval of ziekte kan invloed hebben op u hoe goed u kunt autorijden. U bent dan verplicht om u tussentijds te laten keuren. Meer informatie bij Rijbewijs: gezondheidsverklaring en medische keuring’. Mogelijk is uw nieuwe rijbewijs korter geldig of staan er beperkingen op aangeven. Medische keuring en gezondheidsverklaring Iedereen die rijexamen doet moet eerst een 'gezondheidsverklaring' (vroeger ‘Eigen verklaring’) inleveren bij het CBR. Dit gaat via uw rijschool. Als u een medische indicatie hebt en 1 van de vragen van de gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoordt, moet u medisch gekeurd worden. Meestal kan de huisarts dat doen; dit mag de eigen huisarts zijn. Bij het vernieuwen van een groot rijbewijs (vrachtwagen of bus) moet een Arboarts u keuren.In de volgende gevallen moet u medisch gekeurd worden: Als u voor uw beroep rijdt in een auto, vrachtwagen of bus Als uw rijbewijs vernieuwt na uw 75e verjaardag; of ouder bent Na een ongeluk of bij bepaalde ziektes Meer informatie over ‘Rijbewijs: gezondheidsverklaring en medische keuring’. Identiteitsfraude melden Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. Bent u slachtoffer van fraude door misbruik van (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? Meld dit via Rijksoverheid.nl.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties