Resultaten

411 - 420 van de 427 Resultaten
Toon producten van Tholen
 • Reizen met kinderen

  Als u met uw kinderen naar het buitenland reist, hebben zij een eigen identiteitskaart of paspoort nodig. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is. Heeft u een andere achternaam dan uw kind? En gaat u alleen met uw kind op reis? Bij de grens controleert de Koninklijke Marechaussee of u de ouder of de voogd bent. Reist u binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen)? Dan is er geen grenscontrole. Er zijn landen die om een verklaring vragen waarin staat dat u echt de ouder of voogd bent. Vraag dit na bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen reist. Deze verklaring kan bijvoorbeeld een afschrift van de geboorteakte van uw kind zijn. Maar ook een internationaal uittreksel van uw kind uit de basisregistratie personen (BRP). Reist uw kind met iemand anders naar het buitenland? Bijvoorbeeld een familielid? Er zijn landen die een toestemmingsverklaring van de ouders vragen. Controleer dit bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen reist.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor: bouwen slopen bomen kappen een inrit of uitrit aanleggen een monument herstellen, verbouwen of slopen reclame aanbrengen brandveilig gebruik gebouwen Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu.

 • Stoffelijk overschot naar een ander land vervoeren

  Wilt u een overledene naar een ander land vervoeren? Hiervoor heeft u een antal documenten nodig. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin de persoon overleden is. U mag een overledene vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren. Ook mag u een overledene vanuit Nederland naar het buitenland vervoeren. U heeft daarvoor een aantal documenten nodig. Bij binnenkomst in Nederland moet u deze documenten aan de douane tonen. Vanwege het coronavirus kan een overledene niet altijd naar het buitenland vervoerd worden. De overledene kan begraven of gecremeerd worden in Nederland. Of u vraagt toestemming aan de gemeente om het begraven of cremeren uit te stellen. Het lichaam wordt dan gebalsemd en gekoeld totdat het naar het buitenland kan.

 • Ceremonie bij naturalisatie

  De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af. Bij de verklaring van verbondenheid belooft u: de vrijheden en rechten te respecteren die bij het Nederlanderschap horen de plichten te vervullen die bij het Nederlanderschap horen  Daarna krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. Het besluit van Nederlanderschap geldt zodra u het besluit krijgt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is daarom verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden. Elke gemeente organiseert een naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedag (15 december). Daarnaast mogen gemeenten ook extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen in het jaar.

 • Klacht over de gemeente indienen

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U krijgt de beslissing per post toegestuurd. De gemeente maakt een onderscheid tussen een klacht, bezwaar en melding. Klacht Een klacht heeft betrekking tot het optreden en handelen van personen die bij de gemeente werkzaam zijn. Bezwaar Een bezwaar kunt u indienen tegen een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met uw belastingaanslag of bouwvergunning. Melding Een melding kunt u doen als het gaat over zaken als verzakte stoeptegels of andere defecten aan openbare werken.

 • Gevonden of verloren voorwerpen melden

  U kunt bij de gemeente terecht als u een voorwerp gevonden heeft of verloren bent. Heeft u een voorwerp gevonden? U kunt dit bij de gemeente afgeven of thuis bewaren. Voorwerpen die minder waard zijn dan € 450 bewaart de gemeente 3 maanden. Daarna worden ze verkocht, vernietigd of hergebruikt. Voorwerpen die meer waard zijn dan € 450 bewaart de gemeente 1 jaar. Als er binnen 1 jaar geen eigenaar is gevonden, kan de vinder de eigenaar worden. U moet dan zelf binnen een maand het voorwerp ophalen. Bent u zelf iets kwijt? Geef dit door aan de gemeente. Zodra er iets is gevonden dat lijkt op het voorwerp dat u kwijt bent, kunt u komen kijken. Als u kunt aantonen dat het van u is, dan mag u het meenemen.

 • Financiële regeling voor een monument aanvragen

  Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen: Cultuurfonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie. Monumenten-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie, aankoop of aanvullende kosten. Gecombineerde lening: Hiermee financiert u de restauratie en het energiezuiniger maken van een monument. Restauratiefonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie. Het ligt aan het soort monument welke lening u kunt gebruiken: gemeentelijk monument: Cultuurfondshypotheek Monumentenhypotheek Gecombineerde lening provinciaal monument: Cultuurfondshypotheek Monumentenhypotheek Gecombineerde lening rijksmonument: Restauratiefonds Monumentenhypotheek Gecombineerde lening Er zijn niet alleen leningen maar ook subsidies voor monumenten. Deze vraagt u aan bij de overheid, provincie of gemeente. Er zijn verschillende subsidies, zoals de Subsidie instandhouding rijksmonumenten, Instandhoudingssubsidie woonhuismonumenten en Subsidie voor herbestemming.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan bij de gemeente. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten: bestuurderskaart: Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Op de kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in elke auto gebruiken. passagierskaart: Heeft u een beperking en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een passagierskaart aan. een kaart voor zorginstellingen: Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren. De bestuurderskaart en de passagierskaart staan op uw naam. Alleen u kunt de kaart dus gebruiken.

 • Erkenning, moederschap (door een vrouw)

  U bent zwanger en u bent getrouwd met uw vrouwelijke partner of u heeft samen een geregistreerd partnerschap. Als de zaaddonor onbekend is, is de vrouwelijke partner/echtgenote van de moeder wettelijk ook moeder van het kind. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee. Bent u niet getrouwd met uw vrouwelijke partner? En heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vrouwelijke partner vanaf 1 april 2014 het kind erkennen. Heeft u gebruik gemaakt van een bekende zaaddonor? Bijvoorbeeld een vriend of familielid? Dan kan uw partner of de zaaddonor het kind erkennen. Erkenning betekent niet dat u het ouderlijk gezag krijgt. Kijk voor meer informatie bij Ouderlijk gezag, aanvragen. Heeft u een geregistreerd partnerschap? Of bent u getrouwd? De moeder en de getrouwde of geregistreerde vrouwelijke partner hebben volgens de wet samen het ouderlijk gezag.

 • Blijverslening aanvragen

  Zo lang mogelijk wonen in een fijn huis in een vertrouwde omgeving? Soms is het nodig om uw woning daarvoor aan te passen. Aanpassingen die ervoor zorgen dat u comfortabel en veilig woont, nu én in de toekomst. Uw woontoekomst U denkt niet dagelijks na over uw woontoekomst. Dat is heel begrijpelijk. Toch is het verstandig om hierbij stil te staan. Gaat u binnenkort verbouwen? Zijn uw kinderen de deur uit en gaat u bepaalde kamers een andere bestemming geven? Kleinkinderen die veel bij u over de vloer komen? Kijk dan eens kritisch naar uw woning. Er zijn tegenwoordig volop mogelijkheden om een woning levensloopbestendig te maken. Denk hierbij aan een badkamer voorzien van alle gemakken, de slaapkamer verplaatsen naar de begane grond of een camera bij de voordeur. Zo bent u klaar voor de toekomst en kunt daar nu al van genieten.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties