Resultaten

51 - 54 van de 54 Resultaten
Toon producten van Krimpen aan den IJssel
 • Reisdocument voor vluchtelingen


  Voor dit product moet u een afspraak maken
  Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een legitimatiebewijs.

  Vluchtelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Dit is een reisdocument en is bestemd voor reizen naar landen buiten Nederland, met uitzondering van het land van herkomst. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

  Kinderen kunnen op elke leeftijd een eigen vluchtelingenpaspoort krijgen. Wel hebben ze schriftelijke of persoonlijke toestemming nodig van beide ouders. Dit geldt ook voor gescheiden ouders. Kinderen moeten altijd zelf aanwezig zijn bij het aanvragen èn het afhalen van een vluchtelingenpaspoort.

   

   

 • Geboorteakte, aangifte

  Voor dit product moet u een afspraak maken
  Na de geboorte van uw kind moet u aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboortegemeente. Die maakt dan een akte op. Zijn de ouders gehuwd of zijn zij een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan heeft een kind automatisch een moeder en een vader. Bent u niet gehuwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan heeft het kind (volgens de wet) alleen een moeder. Om de afstammingsrelatie tussen vader en kind tot stand te brengen, moet de vader dan het kind erkennen. Meer informatie hierover vindt u onder het product erkenning. Wilt u informatie over de keuze van de achternaam dan kunt u dit vinden onder het product naamskeuze.

  Een geboorte moet binnen drie dagen na de dag van geboorte aangegeven worden. Eindigt de termijn van drie dagen op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn zodanig verlengd dat er minimaal twee werkdagen in zitten.

  Meemoederschap of duomoederschap

  Meemoederschap of duomoederschap ontstaat vanaf 1 april 2014 van rechtswege voor de echtgenote of vrouwelijke geregistreerde partner van de moeder, als het kind, onder bepaalde voorwaarden is verwekt door kunstmatige donorbevruchting. Dit moet worden aangetoond met een verklaring, afgegeven door de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting, die bij de geboorteaangifte moet worden overlegd. Kan men geen donorverklaring tonen, dan kan het kind uit een huwelijk van twee vrouwen voor of na de geboorte worden erkend.

 • Fonds bewonersinitiatieven (subsidie voor evenementen)

  Wilt u met uw buren en bewoners van uw straat of buurt een activiteit organiseren? Bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, een schoonmaakactie, een kinderactiviteit, het opknappen van een groenvoorziening of een sporttoernooi? Of hebt u een andere leuke activiteit in gedachten, die u samen met de buurt wilt gaan doen? De gemeente stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten. Hiervoor is het Fonds Bewonersinitiatieven opgericht.

  Waarvoor is het Fonds Bewonersinitiatieven?
  Het Fonds Bewonersinitiatieven biedt een financiële bijdrage voor activiteiten die bewoners zelf in hun straat of buurt organiseren. De gemeente wil daarmee het eigen initiatief van bewoners stimuleren. Vaak zijn er ideeën genoeg in de straten, buurten en wijken van Krimpen aan den IJssel waarmee de sociale samenhang en leefbaarheid wordt verbeterd. Als het op de praktische uitvoering aankomt strandt het echter nog wel eens op het ontbreken van geld. Het Fonds Bewonersinitiatieven lost dat probleem geheel of gedeeltelijk op.

 • Wmo aanvragen

  Voor vragen over de Wmo kunt u terecht bij de Krimpenwijzer, belt u daarvoor naar 0180-517590

  Aanvragen Wmo

  Heeft u hulp nodig en denkt u dat een Wmo-voorziening u hierbij kan helpen? Dan kunt u beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het uitgangspunt van de Wmo is wel dat een oplossing voor een hulpvraag eerst in de eigen omgeving moet worden gezocht. Als dat niet lukt moet de gemeente ondersteuning bieden. Dit heet ‘compensatieplicht’. De gemeente is volgens deze wet wel vrij in het vormgeven van deze ondersteuning.

  Verhuizing krijgt voorrang

  Alleen bij hoge uitzondering verstrekt de gemeente nog dure woningaanpassingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een traplift of een uitbouw van de woning. Als alternatieve oplossing werkt de gemeente zo goed mogelijk mee aan een verhuizing van de betrokkene naar een passende woning. Als een uitbreiding van een woning toch de beste oplossing blijkt, kiest de gemeente voor een losse, herplaatsbare woonunit.

  Inspelen op te verwachten problemen

  ‘Ouderdom komt met gebreken’ is een alom bekend gezegde. Op latere leeftijd kan het moeilijk worden om bijvoorbeeld de trap te nemen en om in en uit een bad te stappen. De gemeente vindt dat inwoners hiervoor op tijd oplossingen moeten bedenken, zo nodig door een verhuizing naar een levensloopbestendige woning. Aan de andere kant zorgt de gemeente voor voldoende aanbod van deze woningen.

  Regels verstrekking rolstoelen

  U komt alleen in aanmerking voor een eigen rolstoel als u er dagelijks gebruik van maakt.  Als u de rolstoel slechts af en toe gaat gebruiken, kunt u terecht bij de ‘uitleen’ oftewel de Zorglijn, u kunt hiervoor bellen naar  0900-9300. Als u liever een rolstoel in eigen beheer heeft, kan geput worden uit de tweedehandsmarkt via bijvoorbeeld Marktplaats.nl.

  Heffing van een eigen bijdrage

  Voor rolstoelen wordt aan de gebruiker geen eigen bijdrage gevraagd. Ook personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen. In alle andere gevallen moeten Wmo cliënten wel een eigen bijdrage betalen. Bij gekochte voorzieningen geldt dat u drie jaar lang elke vier weken een eigen bijdrage moet betalen. Als u een gehuurde voorziening gebruikt, doet u dat zolang u er gebruik van maakt.

  Hoogte van de eigen bijdrage

  Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt en int de eigen bijdrage. In de regel gaat er enige tijd overheen, voordat u van deze organisatie definitief bericht ontvangt over de hoogte van de eigen bijdrage die u moet betalen. Als u vooraf een indicatie wilt van de te verwachten eigen bijdrage, kunt u dat bespreken met een van onze Wmo consulenten.

  Eigen verantwoordelijkheid

  Voorgaande jaren kon u bij de gemeente met uw  hulpvraag terecht, waarna de gemeente vaak een hulpmiddel of een voorziening verstrekte. Die vanzelfsprekendheid is echter verdwenen, want de gemeente heeft sinds 1 januari 2011 striktere voorwaarden gesteld aan het ontvangen van een voorziening of hulpmiddel. Niet alleen omdat de gemeente minder geld ontvangt van de rijksoverheid voor de uitvoering van de Wmo, maar ook omdat het gemeentebestuur uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van elke inwoner.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties