Resultaten

51 - 54 van de 54 Resultaten
Toon producten van Waterschap De Dommel
 • Evenement of activiteit op of rondom water melden

  Het is toegestaan eenmalige (recreatie)activiteiten op of rondom het water te organiseren. Meld uw activiteit wel altijd bij het waterschap.

 • Lozen van stoffen in water door onderhoud aan vaste objecten

  Bij onderhoud aan bijvoorbeeld bruggen of woonboten kunnen er stoffen of verfresten in het water terechtkomen. U moet deze werkzaamheden melden bij het waterschap. Voor een melding brengen we geen kosten (leges) in rekening.

 • Lozen van afvalwater met een vracht-/tankauto op een rioolwaterzuivering

  Het is mogelijk afvalwater dat vrijkomt binnen het beheergebied van Waterschap De Dommel per tankwagen aan te bieden op een rioolwaterzuivering. Het gaat hier om afvalwater dat qua samenstelling in aanmerking komt voor lozing op de riolering.

 • Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

  Bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van woningen of bedrijven of de aanleg van parkeerterreinen en wegen, neemt de hoeveelheid verharding (verhard oppervlak) vaak toe. Het waterschap vindt het belangrijk dat deze toename niet leidt tot een versnelde afvoer van het regenwater. De ontwikkeling dient ‘hydrologisch neutraal' te zijn. Dit kan door bijvoorbeeld de aanleg van een waterbergingsvoorziening. Het regenwater wordt daarin langer vastgehouden, dat voorkomt wateroverlast.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties