Resultaten

71 - 80 van de 83 Resultaten
Toon producten van Alkmaar
 • Subsidie voor restauratie van monumenten, beeldbepalende panden of stolpen

  Subsidie voor het restaureren van beeldbepalende panden of monumenten? In sommige gevallen kan de gemeente u een subsidie verlenen...

 • Melding openbare ruimte stadsonderhoud

  Ligt er een stoeptegel los in uw straat? Is het gras niet gemaaid, ziet het plantsoen er onverzorgd uit of is er sprake van overhangend groen? Is er een speeltoestel stuk in de speelplaats? Is er schade aan het straatmeubilair of aan prullenbakken? Is de beschoeiing (constructie aan de waterkant)...

 • Koninklijke onderscheiding (lintje)

  Iedereen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving kan in aanmerking komen voor een lintje, of Koninklijke Onderscheiding zoals de officiƫle naam luidt. Maar dan moet iemand ze daarvoor wel eerst voorstellen. U bijvoorbeeld. Hoe u dat kunt doen?

 • Ligplaatsvergunning woonboten

  In Alkmaar ligt een aantal woonboten. Hoe komt u aan een woonboot? Heeft u er een vergunning voor nodig? Waar moet u zijn?

 • Huisnummer

  Een nummeraanduiding is van belang voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Zonder nummeraanduiding kunt u zich ook niet inschrijven bij de gemeente. De gemeente is verplicht nummeraanduidingen (meestal huisnummers) toe te kennen aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

 • Vuurwerk, vergunning transport consumentenvuurwerk

  Het transport van consumentenvuurwerk is routeplichtig in het kader van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Voor het afleveren van consumentenvuurwerk bij de detailhandel is veelal ontheffing nodig om af te mogen wijken van de route gevaarlijke stoffen.

 • Vuurwerk, verkoop consumentenvuurwerk

  Voor de verkoop van consumentenvuurwerk is vergunning nodig van Burgemeester en wethouders op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

  Soms hebt u een omgevingsvergunning nodig om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarden werkzaamheden uit te voeren. Die werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het dempen of graven van sloten, het aanleggen van wegen, het planten van bomen of het uitvoeren van sloopwerkzaamheden.

 • Vergunning kabels en leidingen

  Wie de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het werken aan leidingen of aanbrengen van ondergrondse objecten, moet een vergunning aanvragen. Voor aanleggen, wijzigen, verplaatsen, verwijderen, etc. van kabels, buizen en ondergondse objecten, is een vergunning nodig.

 • Kinderopvang bij sociaal medische problemen (SMI)

  Werkende ouders kunnen aanspraak maken op Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Ook kunnen ouder(s) die studeren en studiefinanciering krijgen, of re-integreren naar werk, via de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties