Resultaten

71 - 75 van de 75 Resultaten
Toon producten van Opsterland
 • Initiatief in de openbare ruimte

  De tijd dat de gemeente bepaalt wat goed voor haar inwoners is, ligt ver achter ons. De laatste jaren zien wij steeds meer initiatieven in de maatschappij ontstaan. Een initiatief in de openbare ruimte is een idee voor een aanpassing of verbetering van de leefomgeving. Belangrijk is dat u zelf kunt bijdragen. Dat kan gaan om geld, maar ook om ‘handjes’ of ‘materiaal’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen en onderhouden van plantenbakken aan lantaarnpalen of het inzaaien van ‘wilde bermen’. Als er voldoende draagvlak is voor een initiatief denken wij graag mee.

 • Principeverzoek afwijken bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. Wanneer u een perceel, gebouw of ruimte anders wilt gebruiken dan is toegestaan volgens het bestemmingsplan, dan kunt u een principeverzoek indienen.  Waarom een principeverzoek? Het voordeel van een principeverzoek is dat u geen bouwplan of aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan tot in detail hoeft uit te werken. De daarbij behorende kosten (leges) kunnen hoog oplopen en deze spaart u voorlopig uit. Een principeverzoek biedt de mogelijkheid om in overleg met de gemeente uw plan in overeenstemming te brengen met het planologische beleidskader en de ruimtelijke kwaliteitseisen die de gemeente stelt. De slagingskans van uw plan wordt daarmee aanzienlijk vergroot, een garantie op een vergunning is dit echter niet. Wat is een principeverzoek? Met het indienen van een principeverzoek wordt uw plan getoetst aan de geldende beleidskaders en vraagt u informeel wat het college van B&W van uw plan vindt. In sommige gevallen is er ruimte om van het bestemmingsplan af te wijken. Het college bepaalt dan of er medewerking wordt  verleend aan uw plan en wat daar verder voor nodig is.  

 • Verantwoording gemeentetoeslag peuteropvang

  Ontvangt u een gemeentetoeslag peuteropvang? Dan moet u in het jaar daaropvolgend, voor 1 juni, hier verantwoording voor afleggen via het formulier "Verantwoording gemeentetoeslag peuteropvang".  De gemeentetoeslag die u heeft ontvangen is een voorlopig bedrag. Op basis van de door u aangeleverde gegevens wordt de definitieve gemeentetoeslag waar u recht op had berekend.  Het zou kunnen dat u te veel gemeentetoeslag heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat uw kind toch minder gebruik heeft gemaakt van de peuteropvang dan vooraf was ingeschat. U betaalt de te veel ontvangen gemeentetoeslag dan aan ons terug. Het zou ook kunnen zijn dat u te weinig gemeentetoeslag van ons heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat uw jaarinkomen lager bleek dan u vooraf had ingeschat. U ontvangt dan van ons alsnog de gemeentetoeslag die u te weinig heeft ontvangen.

 • Klacht indienen

  Bent u niet tevreden over ons werk of over ons gedrag? U vindt bijvoorbeeld dat wij u niet goed hebben geïnformeerd of dat een afspraak niet snel genoeg wordt uitgevoerd. Misschien bent u van mening dat een medewerker van de gemeente u niet netjes heeft behandeld. Meld dan uw klacht bij ons. Praten helpt Allereerst is het natuurlijk van belang om met elkaar in gesprek te blijven. Dus probeer eerst uw problemen uit te praten met de ambtenaar die volgens u verantwoordelijk is. Vaak is een fout gemakkelijk te herstellen. Soms is er sprake van een misverstand. Een goed gesprek kan uw probleem al uit de wereld helpen.

 • Iets verloren of gevonden?

  Heeft u een voorwerp gevonden op straat? Of bent u iets kwijtgeraakt? Bijvoorbeeld uw paspoort of portemonnee? Meld het bij de gemeente. Verloren voorwerp melden Bent u een voorwerp verloren? Dit kunt u op drie manieren melden: Via het online formulier ‘Melding verloren voorwerp’ Door het Publiekscentrum te bellen Door langs te komen in het Publiekscentrum Uw gegevens worden bij ons vastgelegd. Als uw voorwerp wordt gevonden, nemen we contact met u op. Heeft u na uw melding het voorwerp weer gevonden? Geef dit dan door aan het Publiekscentrum. Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt Bent u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt? Deze documenten zijn eigendom van de Nederlandse staat. U moet dit melden bij de gemeente en daar ook een nieuw document aanvragen. Wij zorgen ervoor dat het nummer van uw verloren of gestolen document in het landelijke systeem komt. Hiermee wordt overal duidelijk dat het document ongeldig is. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie (behalve als het om een buitenlands document of verblijfsvergunning gaat). U kunt langskomen bij het Publiekscentrum om het te melden en direct een nieuw document aan te vragen. Gevonden voorwerp melden Vindt u iets op straat? Bijvoorbeeld een portemonnee, fiets, sleutelbos of identiteitsbewijs? Dit voorwerp is wettelijk eigendom van de gemeente waarin u het heeft gevonden. U kunt een gevonden voorwerp op drie manieren melden: Via het online formulier ‘Melding verloren voorwerp’ Door het Publiekscentrum te bellen Door langs te komen in het Publiekscentrum Inleveren of thuis bewaren? De gemeente bewaart een gevonden voorwerp drie maanden als de waarde minder is dan € 450. Is de waarde hoger van € 450? Dan bewaren we het voorwerp twaalf maanden. Als de eigenaar zich na twaalf maanden niet heeft gemeld, krijgt u een brief of e-mail. U kunt dan binnen een maand het voorwerp opeisen. Dit geldt alleen voor voorwerpen met een waarde hoger dan € 450. U kunt geen eigenaar worden van ingeleverde voorwerpen die minder waard zijn. U mag een gevonden voorwerp ook thuis bewaren. U krijgt een brief of e-mail als de eigenaar van het voorwerp zich na twaalf maanden niet heeft gemeld. U wordt dan eigenaar van het voorwerp. Alleen gevonden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen mag u niet thuis bewaren. Deze documenten blijven eigendom van de staat. Meldt de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet binnen de wettelijke termijn? En eist de vinder het voorwerp niet op? Dan mag de gemeente het voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen. Dier vermist of gevonden? Is uw (huis)dier vermist of heeft u een (huis)dier gevonden? Dan kunt u dit melden bij Stichting AMIVEDI Een dood (huis)dier gevonden in de gemeente Opsterland? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties