Resultaten

81 - 90 van de 93 Resultaten
Toon producten van Losser
 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen of naar Losser, geef dan online uw adreswijziging door. 70% van de (nieuwe) inwoners doet dit online. Dit kan vanaf 4 weken voor de verhuizing, tot maximaal 5 dagen na de verhuizing. Verhuist u naar een andere gemeente Geef uw verhuizing dan bij die gemeente door. Verhuizing doorgeven met DigiD Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Beschrijving Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld het onderwijs, de kinderopvang of bij een bank. U vraagt een VOG samen met uw werkgever online aan (link). Als dat niet kan, maak dan een afspraak. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie behandelt uw aanvraag en u krijgt binnen vier weken bericht per post. Afspraak maken verklaring omtrent het gedrag Woont u niet in Losser en heeft u een VOG nodig? Dan vraagt u bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie de VOG aan. Contact Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.  

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Beschrijving Als u in het buitenland wilt trouwen, dan heeft u soms een “verklaring van huwelijksbevoegdheid” nodig. Dit is een internationaal document waarin staat dat u niet getrouwd bent en bevoegd bent om met elkaar te trouwen. Vraag altijd eerst bij de instantie die uw huwelijk gaat sluiten welke documenten zij precies van u nodig hebben. Dit kan per land verschillen. Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kunt u aanvragen bij; De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u ingeschreven staat in Nederland. De ambtenaar van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in Nederland (wanneer u bent uitgeschreven naar het buitenland). De Nederlandse consul van het land waar u wilt gaan trouwen (wanneer u nooit ingeschreven bent geweest in Nederland).

 • Verklaring van in leven zijn/Attestatie de vita

  Beschrijving Het kan voorkomen dat u een bewijs nodig heeft waaruit blijkt dat u in leven bent. Vraagt een instantie in Nederland hierom, dan kunt u dit aantonen met een 'Bewijs van in leven zijn'. Aanvragen verklaring van in leven zijn met DigiD Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. Vraagt een buitenlandse instantie om bewijs dat u in leven bent, dan kunt u dit aantonen met een 'Attestatie de vita'. Deze documenten vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente Losser. Afspraak maken Heeft u geen DigiD? U kunt een afspraak maken of bel 053-5377444.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden of verloren in de gemeente Losser? Dan kunt u op twee manieren aangifte doen: Digitaal door dit te melden op verlorenofgevonden.nl. Als u een digitale melding maakt van een gevonden voorwerp, komen uw persoonlijke gegevens niet op het internet. Dat gebeurt alleen wanneer u aangeeft dat de verliezer u mag bedanken voor het vinden en melden van het gevonden voorwerp. Let op: Alleen wanneer u in de melding bij uw persoonlijke gegevens uw mailadres invult ontvangt u een bevestiging van uw melding. U kunt de melding ook printen. Persoonlijk bij de receptie in gemeentehuis U kunt ook persoonlijk aangifte doen bij de receptie in het gemeentehuis. Beheer gevonden voorwerpen Een gevonden voorwerp mag u thuis bewaren. Dit geldt niet voor gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren, dan wel militaire artikelen. Daarvoor geldt de wettelijke plicht deze af te geven, omdat het staats- of gemeente-eigendommen betreft. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt u zich schuldig aan het misdrijf verduistering. Als u het voorwerp zelf bewaart, bent u de beheerder en moet u voor het eventuele onderhoud zorgen. Het voorwerp moet namelijk in de staat blijven waarin u het gevonden heeft. Wanneer u het voorwerp thuis bewaart, wordt uw adres of telefoonnummer doorgegeven aan de eventuele eigenaar van het voorwerp. Als de rechtmatige eigenaar zich een jaar nadat u aangifte bij de gemeente heeft gedaan niet heeft gemeld, wordt u automatisch eigenaar van het gevonden voorwerp. Als u ervoor kiest het voorwerp in te leveren bij de gemeente, wordt het daar volgens de regels bewaard en beheerd. Verloren voorwerp Als u een voorwerp heeft verloren, kunt u dat digitaal melden op verlorenofgevonden.nl of persoonlijk melden maken bij de gemeente. Van de registratie van de melding krijgt u een kopie. De gemeente plaatst alle gevonden voorwerpen op de landelijke website verlorenofgevonden.nl. Op deze website kunt u nagaan of het voorwerp dat u verloren heeft, al is gevonden. U vergroot uw kans op het terugvinden van uw verloren artikel aanzienlijk wanneer u zoveel mogelijk specifieke kenmerken aangeeft. De aangesloten gemeenten maken vervolgens de match tussen het verloren en gevonden voorwerp. Let op: van de digitale melding van het verloren voorwerp krijgt u geen bevestiging. U kunt de melding wel printen. Gevonden voorwerp ophalen Bent u eigenaar van een van de geregistreerde gevonden voorwerpen? Dan kunt u zich melden bij de receptie in het gemeentehuis van Losser. Neem bij het afhalen de kopie van de melding van vermissing en een identiteitsbewijs mee.

 • Verzoek om informatie, Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

  U moet bij uw verzoek de bestuurlijke aangelegenheid vermelden of het daarop betrekking hebbend document, waarover u informatie wenst te ontvangen. Een bestuurlijke aangelegenheid is een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan. Voorwaarden U kunt informatie opvragen in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) als er ten minste aan de onderstaande voorwaarden is voldaan: Er moet sprake zijn van een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie moet zich bevinden in een document. Een document is hier een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. De overheid kan weigeren stukken in te laten zien op basis van wettelijke uitzonderingsgronden (genoemd in artikel 10 van de Wet).

 • Vluchtelingenpaspoort

  U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Dit kan in 't Lossers hoes in Losser of in het Stadskantoor in Enschede. Dit geldt ook voor kinderen, zij moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Hiervoor maakt u een afspraak. Na ongeveer een week kunt u het vluchtelingenpaspoort persoonlijk ophalen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. U kunt het ook als identiteitsbewijs gebruiken. Een vluchtelingenpaspoort mag u niet gebruiken in het land waar u uit gevlucht bent. U heeft een vluchtelingenstatus als u een verblijfsvergunning asiel heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit is document type III of IV. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, kijk dan bij vreemdelingenpaspoort. Vluchtelingenpaspoort aanvragen U kunt zelf een afspraak maken in 't Lossers hoes in Losser of in het Stadskantoor in Enschede. Vluchtelingenpaspoort aanvragen in Losser     Vluchtelingenpaspoort aanvragen in Enschede 

 • Vreemdelingenpaspoort

  U vraagt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Dit kan in 't Lossers hoes in Losser of in het Stadskantoor in Enschede. Dit geldt ook voor kinderen, zij moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Hiervoor maakt u een afspraak. Na uw aanvraag duurt het ongeveer twee maanden voordat uw paspoort klaar is. U krijgt een brief als uw paspoort klaar is. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en u kunt het gebruiken als identiteitsbewijs. Een vreemdelingenpaspoort mag u niet gebruiken in het land van herkomst. Voor het maken van een afspraak belt u: 053-5377444.

 • Waardering onroerende zaken

  De WOZ waarde (Waardering Onroerende Zaken) is een waardering van onroerend goed. Dit kan een woning zijn, maar ook een bedrijfspand of een openbaar gebouw zoals een school of een sportkantine. Meer informatie over de WOZ vindt u bij GBTwente. Wilt u de WOZ waarde van woningen of bedrijfspanden bij u in de buurt inzien? Kijk dan op de website van het WOZ-waardeloket (Rijksoverheid). WOZ waarde inzien/ taxatieverslag inzien   Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. Bent u het niet met de WOZ waarde eens? GBTwente probeert elk jaar zo nauwkeurig en objectief mogelijk de WOZ waarde te bepalen. De onderbouwing kunt u in het taxatieverslag inzien. Als u het toch niet eens bent met de vastgestelde waarde, dan kunt u een bezwaarschift indienen of stuur uw bezwaar in een brief naar GBTwente, Postbus 845 7550 AV Hengelo.

 • Waarmerken kopie/afschriften

  Soms heeft u een gewaarmerkte kopie nodig van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het originele document en verklaart daarmee dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel.   Goed om te weten: Heeft u een kopie nodig van uw diploma’s of getuigschriften? Hiervoor gaat u naar de website van DUO Afspraak U kunt hiervoor zelf een afspraak maken of bel 053-5377444. Wat moet ik meenemen? Het document waarvan u een kopie nodig hebt. een geldig identiteitsbewijs Een pinpas. De kosten betaalt u bij de aanvraag Kosten Het waarmerken kost € 16,60 per kopie.  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties