Zoekresultaat

1 - 10 van de 81 Resultaten
Toon producten van Limburg
 • Subsidieverzoek

  Aanvragen sponsoring.

 • Drainage meldingsformulier

  Meldingsformulier drainage

 • Sponsorbeleid

  Aanvragen sponsoring.

 • Subsidie Monumenten 2020-2022

  De Provincie Limburg wil zoveel mogelijk  monumenten voor de toekomst behouden zodat ook toekomstige generaties kunnen opgroeien met en genieten van de rijke Limburgse geschiedenis. Daarom willen we de monumenten die dringend gerestaureerd moeten worden ondersteunen zodat eveneens een toekomstige economische, toeristische of maatschappelijke functie is gegarandeerd.

 • Subsidie Opruiming drugsafval 2021-2024

  Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval kunnen hiervoor vanaf 1 januari 2021 ter compensatie een subsidie aanvragen bij de landelijke organisatie BIJ12 op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024 Provincie Limburg.

 • Oprichting/deelname vennootschappen door gemeenten, goedkeuring door provincie

  Besluit u als gemeente om een stichting, vennootschap, coöperatie of vereniging op te richten of over te nemen? U moet hiervoor toestemming krijgen. U vraagt de goedkeuring aan bij de Provincie Limburg.

 • Waterschapsbelastingen, goedkeuring door Gedeputeerde Staten

  De waterschappen hebben goedkeuring nodig van de Provincie Limburg voor de kostentoedelingsverordening en de omslagklassenverordening. Minimaal 1 keer per 5 jaar moeten de waterschappen deze verordeningen laten beoordelen door de Provincie.

 • Subsidie Sociale Agenda Limburg 2020-2023

  Vanuit de Sociale Agenda 2020-2023 ondersteunt de Provincie Limburg activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers die in een kwetsbare positie verkeren en het verbeteren van hun participatie in de samenleving. Hiermee willen we bestaande gezondheidsachterstanden en participatieverschillen verkleinen.

 • Vaststelling hogere waarde geluidsbelasting

  In Nederland zijn er normen voor maximale geluidsbelasting. De gemeente, provincie en rijksoverheid mogen in sommige gevallen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen.

 • Speciaal onderwijs uit de openbare kas

  Wilt u met uw school voor speciaal onderwijs in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming? U kunt een aanvraag tot deelneming indienen vóór 1 februari bij de Provincie.

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Acties