Zoekresultaat

1 - 3 van de 3 Resultaten
Toon producten van Waterschap Rivierenland
  • Zienswijze indienen

    Op deze pagina leest u hoe u een zienswijze indient tegen een besluit dat we willen nemen (een zogenaamd ‘ontwerpbesluit’). Let op: een zienswijze is iets anders dan een bezwaar. U kunt alleen bezwaar maken tegen besluiten die we al genomen hebben. Bijvoorbeeld op uw vergunningaanvraag.

  • Bezwaar tegen een besluit

    Op deze pagina leest u hoe u bezwaar maakt tegen een beslissing die wij genomen hebben. Bijvoorbeeld over uw vergunningaanvraag. Of over een subsidieaanvraag of tegen een handhavingsbesluit. U kunt een bezwaar indienen als:er daadwerkelijk een beslissing genomen is over datgene waarover uw bezwaar gaat (een weigering om een besluit te nemen, geldt ook als een besluit). Of als u direct betrokken bent bij het besluit, als ‘belanghebbende.

  • Wettelijk klacht indienen (gedraging)

    Op deze pagina leest u hoe u een klacht kunt indienen. Bijvoorbeeld als u vindt dat u niet serieus genomen bent, te lang moet wachten op een reactie van het waterschap of verkeerd geïnformeerd bent. Let op: u kunt geen klacht indienen omdat u geen vergunning krijgt. Bijvoorbeeld om een schuur vlakbij een sloot te bouwen. Dan moet u een bezwaar indienen, of beroep aantekenen.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties