Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Omgevingsvergunning kappen

  Als u een boom wilt kappen of snoeien, dan heeft u misschien een vergunning nodig. Doe de vergunningcheck om te kijken wat in uw situatie mogelijk is. Via het omgevingsloket kunt u de vergunning aanvragen.

 • Omgevingsvergunning bouw

  Wilt u een dakkapel, erfafscheiding, brandscheiding of iets anders bouwen of plaatsen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Doe de vergunningcheck om te kijken wat in uw situatie nodig is. Het is nuttig als u eerst een schetsplan inlevert voor een eerste gratis advies. Via het omgevingsloket kunt u daarna de mogelijke vergunning aanvragen.

 • Sloop melden

  Wilt een gebouw of een deel daarvan gaan slopen? Dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente. Komt er meer dan 10 m3 sloopafval vrij, dan moet u een sloopmelding doen. Ook als er bij de sloop asbest wordt verwijderd, moet u dit melden. Dat kan via het Omgevingsloket. Zorg ervoor dat uw melding minstens 4 weken voordat de werkzaamheden beginnen, bij ons binnen is. Het niet melden van sloopwerkzaamheden is strafbaar.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, een boom kappen of bijvoorbeeld een uitrit maken? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Doe een vergunningcheck om te weten wat in uw situatie nodig is.

 • Omgevingsvergunning uitrit

  Als u een uitrit of inrit wilt aanleggen dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Dit geldt ook voor een aanpassing in een bestaande inrit of uitrit/weg. Doe de vergunningcheck om te kijken wat in uw situatie mogelijk is. De vergunning aanvragen doet u via het omgevingsloket.

 • Schetsplan en advies

  Wilt u (ver)bouwen of uw ruimte anders gebruiken? Lever dan een schetsplan in en u krijgt advies over uw plannen.

 • Reclame plaatsen (permanent)

  Voor het maken van permanente reclame op particulier terrein heeft u een omgevingsvergunning nodig. Reclame maken kan door een opschrift, bekendmaking of afbeelding, waarbij de reclame vanaf de openbare weg te zien is. Doe een vergunningcheck voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt bij het omgevingsloket.

 • Omgevingsvergunning monumenten

  Voor het bouwen bij, in of aan een monument heeft u altijd een vergunning nodig. Doe een vergunningcheck om te kijken wat in uw situatie nodig is. Via het omgevingsloket kunt u de vergunning aanvragen.

 • Vroegsignalering huurschulden

  Als het u als verhuurder niet lukt de huurachterstand met de huurder op te lossen, meldt u de huurachterstand bij de gemeente. De gemeente krijgt hierdoor mensen, die problemen hebben met de betaling van de vaste lasten, tijdig in beeld en kan actief ondersteuning bieden. U moet wel eerst zelf een aantal dingen doen, voordat u deze informatie met de gemeente mag delen.

 • Woningsplitsing

  Wij maken onderscheid in woningsplitsing in het buitengebied en woningsplitsing binnen de bebouwde kom. Wilt u een gebouw splitsen in twee zelfstandige woningen? Bekijk dan eerst in ons beleid wat er in uw situatie mogelijk is. Wij raden u aan om eerst een schetsplan in te leveren voor een eerste gratis adviesgesprek. Heeft u een duidelijk plan waar u al een eerste advies over heeft gehad? Dan kunt u een conceptverzoek inleveren.