Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Conceptverzoek

  Heeft u (bouw)plannen maar wijken deze af van het omgevingsplan? Wij adviseren u om eerst een schetsplan in te leveren. Heeft u een schetsplanadvies gekregen? Dan kunt u een verzoek doen om af te wijken van het omgevingsplan. Dit heet een conceptverzoek. Met een conceptverzoek onderzoeken wij of uw plan kans van slagen heeft.

 • Evenementenkalender

  Deze evenementenkalender bevat informatie over reserveringen en/of vergunningaanvragen voor een evenement. Aan de vermelding op deze evenementenkalender kunnen geen rechten worden ontleend op een evenementenvergunning of op enige andere wijze.

 • Overlijdensaangifte

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. Dit gebeurt altijd in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden aan.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, een boom kappen of bijvoorbeeld een uitrit maken? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Doe een vergunningcheck om te weten wat in uw situatie nodig is.

 • Boerderij veranderen in woningen

  Stopt u met uw agrarisch bedrijf? Dan kunt u mogelijk de gebouwen veranderen in woningen of nieuwe woonruimte maken. Hiervoor moet u een conceptverzoek inleveren. In het omgevingsplan van uw plangebied kunt u vinden of uw plan kans van slagen heeft. Wij raden u aan om eerst een schetsplan in te leveren en daarmee gratis advies over uw plan te krijgen.

 • Eikenprocessierups in gemeentelijke bomen? Meld het ons

  In mei, juni en juli leeft de eikenprocessierups. De haartjes van deze rups kunnen gezondheidsklachten geven. Daarom bestrijden we de rupsen. Dat doen we alleen in gemeentelijke bomen op locaties waar vaak veel mensen zijn. En waar het mag volgens de Wet natuurbescherming. Heeft u last van de rupsen in gemeentebomen? Dit kunt u vanaf nu melden.

 • Schetsplan en advies

  Wilt u (ver)bouwen of uw ruimte anders gebruiken? Lever dan een schetsplan in en u krijgt advies over uw plannen.

 • Kadastrale informatie opvragen

  Een betrouwbare registratie van vastgoed biedt bescherming voor rechthebbenden. Bij koop en verkoop kan dan geen misverstanden ontstaan. In Nederland verzorgt het Kadaster deze registratie. Het Kadaster verzamelt, beheert en geeft informatie over de rechtstoestand van vastgoed. De gemeente Oost Gelre beschikt voor haar eigen grondgebied over kadastrale gegevens. Neem hiervoor contact op met de afdeling GEO-informatie.

 • Vroegsignalering huurschulden

  Als het u als verhuurder niet lukt de huurachterstand met de huurder op te lossen, meldt u de huurachterstand bij de gemeente. De gemeente krijgt hierdoor mensen, die problemen hebben met de betaling van de vaste lasten, tijdig in beeld en kan actief ondersteuning bieden. U moet wel eerst zelf een aantal dingen doen, voordat u deze informatie met de gemeente mag delen.

 • Subsidie welzijn en sport

  Organisaties die sport- of welzijnsactiviteiten aanbieden voor inwoners van Oost Gelre kunnen daarvoor subsidie krijgen. U kunt een eenmalige project-of waarderingssubsidie aanvragen. Of een jaarlijkse budget- of normsubsidie.