Zoekresultaat 1 - 10 van 30 resultaten

 • Toeristenbelasting

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de toeristenbelasting.

 • Leegstandwet, tijdelijke verhuur

  Heeft u een nieuwe woning gekocht, maar u uw oude woning niet verkocht? Of heeft u een woningruimte in bezit die binnen korte tijd gesloopt of gerenoveerd wordt? Dan biedt de Leegstandswet u wellicht mogelijkheden om uw woning tijdelijk te verhuren om leegstand te voorkomen. Dit moet u aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Het voordeel van verhuur via de Leegstandwet is dat huurders minder bescherming hebben. U hoeft bijvoorbeeld niet voor vervangende woonruimte te zorgen bij het einde van het huurcontract.

 • Rioolheffing

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel.

 • Nadeelcompensatie

  Algemene informatie Nadeelcompensatie per 1 januari 2024 Schade die is ontstaan door een maatregel met gevolgen voor de fysieke leefomgeving vallen per 1 januari 2024 onder het regiem van de Omgevingswet. Per 1 januari 2024 worden deze schadeverzoeken afgedaan onder titel 4.5 Awb en de gemeentelijke Verordening Nadeelcompensatie Gemert-Bakel.

 • Loterij organiseren

  Als u een loterij wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig.

 • Omgevings­­vergunning, activiteit bouwen

  Als u bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren, hebt u mogelijk een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

 • Standplaatsen

  Bepaalde locaties in de gemeente Gemert-Bakel zijn aangewezen voor standplaatsen. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig. Het gaat dan specifiek om ambulante handel vanuit een verkoopwagen of (markt)kraam, buiten de weekmarkten om.

 • Omgevingsvergunning, activiteit uitvoeren van een werk

  Voor bepaalde werkzaamheden (bouwwerken vallen hier buiten) is in het bestemmingsplan bepaald dat daarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Dit geldt voornamelijk voor het buitengebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het gedeeltelijk bestraten van een weiland, drainage aanbrengen in een weiland, de aanleg van een sloot, vijver of verharde weg.

 • Omgevingsvergunning, Monument

  Als je iets aan je monument wilt veranderen, dan heb je een vergunning nodig. Je kunt hiervoor een vergunning aanvragen via het digitale omgevingsloket.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Werkgevers kunnen vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een ‘bewijs van goed gedrag’. Voor bijvoorbeeld leraren, medewerkers in de dagopvang en buitenschoolse opvang of gastouders is een VOG verplicht. Ook is een VOG soms nodig voor een visum of als u gaat emigreren. U kunt een VOG aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Staat u niet ingeschreven in een gemeente in Nederland dan vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.