Zoekresultaat 1 - 10 van 70 resultaten

 • Bewijs van in leven zijn

  Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. U kunt het bewijs van in leven zijn online aanvragen met uw DigiD. Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor in het buitenland? Vraag dan een Attestatie de vita aan. Bewijs van in leven zijn aanvragen Op het gemeentehuis regelen U kunt uw bewijs van in leven zijn ook aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak. Afspraak maken

 • Eenmalige subsidie aanvragen

  Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de samenleving en doelstellingen van de gemeente. De eenmalige subsidie wordt gegeven voor een of meer vernieuwende, startende of incidentele activiteiten die van bepaalde duur zijn. Deze subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen. Zorgt u er wel voor dat de aanvraag uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen is. Activiteiten die vallen onder (één van) de subsidieregelingen, komen niet in aanmerking voor eenmalige subsidie. Hiervoor kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen. Eenmalige subsidie aanvragen

 • Achternaam kind kiezen

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam van uw kind kiezen. Uw achternaam of die van uw partner. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. Dit doet u bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak door te bellen met telefoonnummer 14 0182. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen.

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente vindt het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen goed verzekerd zijn. Daarom bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering, als uw inkomen lager is dan 120 procent van het sociaal minimum. U kunt kiezen uit verschillende polissen van twee zorgverzekeraars, Zorg en Zekerheid (ZZ) en VGZ. Aanvullende verzekering In de collectieve zorgverzekering zit, naast het basispakket, een aanvullende verzekering die hoge vergoedingen biedt. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie, tandartskosten en medicijngebruik. U kunt ook kiezen voor een uitgebreider pakket waarbij uw eigen risico volledig vergoed wordt. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zij moeten dan wel aangemeld worden bij de zorgverzekeraar. Verwacht u weinig medische kosten? Dan is een basisverzekering waarschijnlijk voordeliger voor u.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren. Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen (een dwangsom). Ook kunt u beroep indienen bij de rechter. Aanvragen dwangsom bij niet tijdig beslissen

 • Subsidie voor monumenten

  Onderhoud van monumenten is vaak duurder dan onderhoud aan een gewoon pand. Om eigenaren in de Krimpenerwaard hierin tegemoet te komen, is er de subsidieregeling gemeentelijke monumenten. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een gemeentelijk monument of van een pand in het beschermde dorpsgezicht aan de Voorstraat van Lekkerkerk.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent u getrouwd bent met de moeder u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden. Afspraak maken

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte, een blijvende beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is. U kunt dan vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen. De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op deze vergoeding. Connexxion verzorgt het leerlingenvervoer in de Krimpenerwaard. Heeft u problemen met het vervoer of vragen over het ophalen of brengen? Bel dan met Connexxion via 088 - 60 00 989. Bekostiging leerlingenvervoer aanvragen Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. Wij bekijken de situatie dan opnieuw om te zien of er andere vervoersmogelijkheden mogelijk zijn. U kunt uw aanvraag voor schooljaar 2023-2024 indienen via het onderstaande formulier. Hierbij dient u bijlagen toe te voegen, zoals een ingevulde school-/stageverklaring, toelaatbaarheidsverklaring of IB60 formulier. Het is daarom belangrijk dat u deze bijlagen al klaar heeft staan, voordat u begint. Let op: dien uw aanvraag voor het komende schooljaar in vóór 1 juni. Doet u dit later? Dan is het mogelijk dat het leerlingenvervoer niet bij het begin van het nieuwe schooljaar kan starten. Bekostiging leerlingenvervoer aanvragen Voorwaarden Aanvragen voor schooljaar 2023-2024 worden beoordeeld op basis van de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer Krimpenerwaard 2023 en op de nieuwe beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Krimpenerwaard 2023. Dit kan invloed hebben op de mogelijke vergoeding die wordt gegeven. De verordening en beleidsregels zijn begin juni 2023 gepubliceerd. Wijziging doorgeven Maakt uw kind gebruik van het leerlingenvervoer en wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld door een verhuizing, verandering in contactgegevens, verandering in school of andere veranderingen. Gebruik dan het wijzigingsformulier om de veranderingen aan ons door te geven. Bekostiging leerlingenvervoer wijzigen

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent; u getrouwd bent met de moeder; u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden. Afspraak maken

 • Rijbewijs omwisselen

  Er zijn twee rijbewijzen die u om kunt wisselen, namelijk een buitenlands rijbewijs of een militair rijbewijs. Voor het omwisselen van uw rijbewijs maakt u een afspraak. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen. Afspraak maken Buitenlands rijbewijs U kunt uw buitenlands rijbewijs in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Bekijk hiervoor de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid. Na uw afspraak bij de gemeente sturen wij uw aanvraag naar de RDW. Zij behandelen uw verzoek. Heeft u een Europees rijbewijs? Dan krijgt u meestal binnen 10 werkdagen een brief, waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs bij de gemeente kunt afhalen. In andere gevallen kan het soms een paar weken duren. Militair rijbewijs Met een militair rijbewijs mag u niet deelnemen aan het normale verkeer. Wel kunt u hiermee een burgerrijbewijs aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Uw militair rijbewijs mag maximaal 3 jaar oud zijn. Voor het omwisselen van uw rijbewijs vraagt u eerst een verklaring van geschiktheid aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dit kunt u op 2 manieren doen: U vult de verklaring online in. Hiervoor logt u in op Mijn CBR met uw DigiD. U haalt de verklaring op bij de gemeente en vult die in. De ingevulde verklaring stuurt u naar het CBR, met een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart. U krijgt de verklaring van geschiktheid een paar weken later in de brievenbus. Heeft u de verklaring ontvangen? Dan maakt u een afspraak bij de gemeente om uw militair rijbewijs om te wisselen voor een gewoon rijbewijs.