Zoekresultaat 1 - 10 van 52 resultaten

 • Navragen beperking op pand of grond

  Soms heeft een pand of een stuk grond een publiekrechtelijke beperking. De overheid legt deze beperking op. Voordat u een huis of een stuk grond koopt, is het handig om na te gaan of er een beperking geldt. Zo weet u wat u niet mag doen met het pand of stuk grond.

  Voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen zijn:

  • een woonverbod, omdat het pand onbewoonbaar verklaard is
  • een verbod op verbouwen, omdat het pand een monument is
  • een kapverbod, omdat het terrein een natuurmonument is
  • een verplichting om het terrein te registreren als verontreinigde grond

 • Draaiorgel spelen

  Als u in het openbaar muziek wilt spelen op een draaiorgel, heeft u daar toestemming van de gemeente voor nodig. De gemeente vertelt u op welke plekken, dagen en tijden u mag spelen.

 • Bijen houden

  Andere mensen kunnen er last van hebben als u bijen houdt. Daarom gelden er speciale regels voor het houden van bijen. Als u zich niet aan deze regels kunt houden, dan heeft u een ontheffing nodig.

 • Afwijken van het omgevingsplan

  Een gemeente maakt voor gebieden een omgevingsplan. Vroeger was dit het bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie. In het omgevingsplan staan ook regels waar u zich aan moet houden bij bouwen, verbouwen en slopen.

  Gaat u:

  • bouwen, verbouwen of slopen?
  • een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker
  • een gebouw op een andere manier gebruiken?

  Dan moeten uw plannen passen in het omgevingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (BOPA).

  Voor het bouwen of verbouwen zelf moet u vaak ook een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen voor een technische bouwactiviteit.

  Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u de gemeente vragen om het omgevingsplan te wijzigen.

  Een verzoek tot wijzigen van het omgevingsplan is ingewikkelder dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning BOPA. Het is daarom verstandig om eerst met de gemeente te overleggen over wat voor uw situatie de beste manier is.

 • Monumentale boom aanmelden of kappen

  Een boom of struik kan een monumentale status hebben. Bijvoorbeeld door de ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving. Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument.

  Wijzigingen meldt u bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u de boom verkoopt aan een nieuwe eigenaar. Of als de omgeving van de boom gaat veranderen.

  U mag de boom niet zomaar kappen of stevig snoeien. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

  Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een monumentale boom. Zijn er schadelijke effecten te verwachten voor een Natura 2000 gebied? Dan geldt de uitgebreide procedure.

  Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

  Is de boom waar het om gaat niet van u? Vraag dan de eigenaar om schriftelijke toestemming.

 • Omgevingsvergunning voor een monument

  Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

  Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

  • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

  Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

  Er zijn 2 procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De uitgebreide procedure geldt voor rijksmonumenten of als de gemeente een natuurtoets doet.

  Voor alle andere wijzigingen geldt de gewone procedure.

 • Diensten verlenen op straat

  Als u diensten wilt verlenen op straat, vraagt u hiervoor toestemming aan de gemeente. Voorbeelden van diensten zijn: ramen wassen en auto’s schoonmaken.

 • Bodemonderzoek

  Wat is een bodemonderzoek?

  Een toelichting over bodemonderzoek is te vinden op de website Bodemrichtlijn.

  Bodeminformatie opvragen

  U kunt een bodeminformatievraag (bij voorkeur per email) stellen aan Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl , 0571-279 346. Hiervoor worden meestal geen kosten in rekening gebracht. Zie ook het kopje 'kosten'.

  Beleid gemeente Voorst

  In de bouwverordening Voorst zijn voor bodemonderzoek zijn geen specifieke regels voor de gemeente Voorst vastgelegd, de gemeente volgt het landelijke beleid.

 • Geluidsapparatuur op straat gebruiken

  Als u geluidsapparatuur op straat wilt gebruiken, dan mogen omwonenden daar geen last van hebben.

  Om te bewijzen dat u aan de normen zult voldoen, moet u een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die dit voor u kunnen doen. U moet laten onderzoeken hoeveel van uw geluid hoorbaar is aan de gevels van omliggende gebouwen met een woonfunctie. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, verpleeghuizen, woonboten, enzovoort.

  Het rapport van het geluidsonderzoek moet u aan de gemeente doorgeven via het Omgevingsloket. Dit moet minimaal 4 weken voordat u de geluidsapparatuur gaat gebruiken.

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u dat vooraf melden. Soms mag de gemeente de regels daarvoor aanpassen.

  Heeft u vragen? Stel ze aan het Informatiepunt Leefomgeving.