Zoekresultaat 1 - 10 van 169 resultaten

 • Slopen en asbest verwijderen

  Als u een pand gaat slopen of asbest verwijdert, moet u meestal een sloopmelding doen. Als u onderdelen van een monument of beschermd stadsgezicht wilt slopen, heeft u een sloopvergunning nodig.

 • Melding ongewoon voorval

  Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van milieuschade of het dreigen daarvan. Voorbeelden van ongewone voorvallen zijn: brand, explosie, ongevalstoring in het productieproces of storing in de voorzieningen.

 • Stimuleringsregeling Inzet conciĆ«rges

  De gemeente Arnhem stimuleert schoolbesturen in het primair onderwijs om conciërges in te zetten op hun scholen. Daarvoor kunnen zij subsidie vragen. 

 • Terrasvergunning

  Als u bij uw horecabedrijf een terras wilt plaatsen, heeft u in de meeste gevallen een terrasvergunning nodig.

 • Keuze dubbele of gecombineerde achternaam

  Het hebben van een achternaam is belangrijk. Het zegt iets over wie u bent en bij wie u hoort. Daarom zijn de mogelijkheden voor het kiezen van een achternaam vanaf 1 januari 2024 uitgebreid. Ouders hebben vanaf dat moment ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van hun beide achternamen als achternaam voor hun kind. 

 • Kindgebonden budget (Kindertoeslag)

  Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid voor de kosten van uw kinderen. De bijdrage wordt uitgekeerd via de Belastingdienst.

 • Inzage verstrekkingen Basisregistratie Personen (BRP)

  Wilt u weten welke organisaties uw persoonsgegevens uit de BRP krijgen en waarom? Dan kunt u hiervan een overzicht aanvragen.

 • Subsidie energiebesparing ondernemers en maatschappelijke organisaties

  Arnhemse ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen een bijdrage ontvangen als zij energiebesparende maatregelen doorvoeren. Dit kan bijvoorbeeld voor een energiescan of advies. Of als hulp wordt gezocht bij de ondersteuning in de uitvoer. Bijvoorbeeld een extern bureau dat helpt bij het aanvragen of beoordelen van offertes of het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplan.

 • Ontheffing verkeersregels

  Als u met uw voertuig moet rijden of parkeren op een plek waar dat niet mag, of op een andere manier de Wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft u een Ontheffing van de Verkeersregels nodig.

 • Legalisatie handtekening

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u deze laten legaliseren.