Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Informatie over het stemmen

  Alle informatie over het stemmen in een overzicht.

 • Diversiteit en Inclusie in Molenlanden

  Als gemeente willen we toe naar een meer inclusieve samenleving. Een open samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is, ongeacht verschillen. Iedere inwoner draagt namelijk op zijn of haar manier bij aan de samenleving. En juist de verschillen tussen mensen zijn waardevol en betekenisvol. We vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde rechten en kansen heeft en krijgt om mee te doen op alle terreinen. Dat kan alleen als we rekening houden met elkaar en geen drempels opwerpen voor de ander om mee te kunnen doen.

 • Verhuizen binnen of naar de gemeente Molenlanden

  Verhuist u van onze gemeente naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door aan uw nieuwe gemeente. Wij schrijven u dan automatisch uit in onze gemeente.

 • MolenHopper

  Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Daar staan we voor in Molenlanden. Dat betekent ook dat u gebruik moet kunnen maken van openbaar vervoer per taxi.

 • Opvoeden en opgroeien

  Wat kunnen we voor u en uw kind betekenen?

 • Afschrift burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap en overlijdensakte.

 • Huishoudelijke ondersteuning

  Het lijkt zo vanzelfsprekend: dweilen, stofzuigen, de was ophangen. Maar soms lukt dat even niet of niet meer. U kunt de gemeente laten weten dat u in aanmerking wilt komen voor huishoudelijke ondersteuning.

 • Urgentie woonruimte

  Komt u in aanmerking voor urgentie en hoe vraagt u dit aan?

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Heeft u op straat een voorwerp verloren? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Crisisnoodopvang asielzoekers

  Op donderdag 16 februari 2023 is de tijdelijke gemeentelijke of crisisnoodopvang (TGO) voor vluchtelingen in Bleskensgraaf geopend. Op de locatie worden 70 mensen opgevangen. Noodzaak opvangplekken Eerder hebben we laten weten dat de opvang in Bleskensgraaf tot en met maart 2024 zou duren. Er zijn ook nu onvoldoende plekken om de vluchtelingen uit Bleskensgraaf ergens anders in de regio of daarbuiten op te vangen. Op 9 februari heeft staatssecretaris Van der Burg een noodoproep gedaan om bestaande plekken langer open te houden. Het college heeft besloten om in te gaan op deze oproep en de opvang aan de Melkweg langer open te houden.