Zoekresultaat 1 - 10 van 126 resultaten

 • Tijdelijke verkeersmaatregel

  Als u tijdelijk de openbare weg in de gemeente geheel of gedeeltelijk wilt afzetten, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de gemeente. Dit doet u door het aanvragen van een verkeersbesluit. Vaak is dit het geval bij het organiseren van een evenement of bij (bouw)werkzaamheden. Het verkeersbesluit moet u minimaal 8 weken van te voren indienen.  Verkeersbesluit aanvragen U kunt ook schriftelijk een verkeersbesluit aanvragen (pdf, 390kb).

 • Tijdelijke reclame plaatsen voor een evenement

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een aanwezige lantaarnpaal. U meldt dit vooraf bij de gemeente.

 • Monumentensubsidie

  Als eigenaar van een gemeentelijk monument of rijksmonument kunt u een lening of subsidie aanvragen voor werkzaamheden aan uw monument. Leningen Als eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis komt u in aanmerking voor de Restauratiefonds-hypotheek. Dit is een lening met een lage rente van de Rijksoverheid. Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor Cultuurfonds-hypotheek. Dit is een lening met een lage rente voor onderhoud of restauratieplannen aan uw gemeentelijk monument. Subsidies Voor een rijksmonument dat geen woonhuis is zoals een pakhuis, boerderij, kerk, kantoor- of fabrieksgebouw, is er een instandhoudingssubsidie. Deze subsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden en wordt over een periode van 6 jaar uitgekeerd. Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de provincie Gelderland. U moet voldoen aan de voorwaarden die de provincie Gelderland stelt. De subsidie vraagt u aan bij de gemeente Oldebroek. Voor onderhoud, restauratie en duurzame maatregelen aan uw gemeentelijke- of rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Oldebroek. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de meerkosten die voor de instandhouding van het monument worden gemaakt. De hoogte van de subsidie bedraagt: voor onderhoudswerkzaamheden geldt een percentage van 20% met een maximale subsidiebijdrage van € 1.000,- per 2 kalenderjaren; voor restauratiewerkzaamheden geldt een percentage van 20% met een maximale subsidiebijdrage van € 2.500,- per 5 kalenderjaren; Voor duurzaamheidsmaatregelen geldt een percentage van 30% met een maximale subsidiebijdrage van € 1.500,- per 15 kalenderjaren.

 • Riool verstopt

  Als u last heeft van een verstopt riool, probeert u eerst te onderzoeken waar het probleem zit. Bij een verstopping op uw eigen terrein schakelt u zelf een loodgieter in. Als de verstopping op gemeentegrond zit, kunt u dit melden bij de gemeente. Wij verhelpen dan de verstopping. Melding doorgeven of bel met 0525 63 82 00.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt in woningen en gebouwen. Wilt u asbest in of rondom uw woning of bedrijf verwijderen? Dan moet u dit vooraf melden via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) handelt de melding af. Melding indienen met DigiD Asbest zelf verwijderen Deze werkzaamheden mag u zelf doen: Verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), maximaal 35m2 per perceel. Verwijderen van niet-gelijmde vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking, maximaal 35m2 per perceel. U moet minimaal 5 werkdagen van te voren een melding indienen. Richtlijnen asbest verwijderen en verpakken Draag beschermende kleding. Houd de delen zoveel mogelijk intact. Spuit het asbestafval nat. Pak het asbestafval dubbel in. Gebruik hiervoor speciale asbestzakken of doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2mm en omwikkel dit met een laag tape. Herhaal deze handelingen nog een keer. Geef op het pakket duidelijk aan dat het om asbest gaat. Lever het verpakte asbestafval in bij een afvalinzamelaar, bijvoorbeeld Van Werven. Asbest laten verwijderen Als u meer dan 35m2 aan asbest wilt verwijderen moet u dit laten doen door een gecertificeerd bedrijf. U heeft dan ook een asbestinventarisatierapport nodig. Dien de melding minimaal 4 weken van te voren in.

 • Jaaropgaven Sociale Zaken

  Iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen. Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt deze maar één keer.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

  U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Dit kunt u in elke gemeente regelen. U gaat persoonlijk naar de gemeente en tekent in elkaars bijzijn de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken. Afspraak maken Om uw geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk maakt u een afspraak via tel. 0525 63 82 00. 

 • Rijbewijs online verlengen

  U kunt online uw rijbewijs verlengen of een extra categorie toevoegen via de website van de RDW. Na 2 werkdagen kunt u uw rijbewijs ophalen op het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Rijbewijs verlengen via RDW

 • Klacht indienen

  Vindt u dat een bestuurder of medewerker van de gemeente Oldebroek u of iemand anders onbehoorlijk heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente. Dien online uw klacht in  Het is ook mogelijk om uw klacht mondeling of schriftelijk in te dienen. Om uw klacht mondeling in te dienen kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator via tel. 0525 63 82 00. Uw schriftelijke klacht kunt u indienen door een brief te sturen naar gemeente Oldebroek, t.a.v. de klachtencoördinator, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. 

 • Takken en snoeihout

  U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente organiseert. Ophaaldagen 2024 21 maart 2024 18 april 2024 16 mei 2024 20 juni 2024 19 september 2024 17 oktober 2024 21 november 2024 19 december 2024