Zoekresultaat 1 - 10 van 37882 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.

 • Gladheidsbestrijding

  Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

  In onze gemeente zorgen voor de gladheidbestrijding: Rijkswaterstaat (A1), Provincie Gelderland en de gemeente.

  Provincie Gelderland

  De provincie Gelderland heeft de volgende wegen onder haar beheer: Rijksstraatweg Apeldoorn Deventer (N344); Wilpsedijk Rijksstraatweg Deventerweg (N790); Hoofdweg Klarenbeek (N789) Terwoldseweg Twelloseweg Dorpsstraat Schotanusstraat Vaassenseweg (N792); Zutphenseweg Rijksstraatweg Voorst (N345) en Molenallee vanaf Wilp en Fliertweg tot aan opritten A1 (N791)

  Strooien

  De gladheidbestrijding (strooien) op de gemeentelijke hoofdroutes is in de periode van 1 november tot 1 april. Bij zeer extreme winterse omstandigheden, zoals langdurige zware sneeuwval en ijzel, wordt ook de gladheid op de overige gemeentelijke verharde wegen bestreden. Woonerven en doodlopende wegen worden bij zeer extreme winterse omstandigheden gestrooid als de overige verharde wegen goed begaanbaar zijn.

  Een route is een als hoofdroute als aan (een van) de volgende criteria wordt voldaan: 

  • Doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen
  • Bewegwijzerde routes
  • Busroutes (buurtbussen en lijndiensten)
  • Doorgaande fietsroutes (niet zijnde recreatief)
  • Openbare parkeerterreinen bij (drukke) winkelcentra
  • Openbare parkeerterreinen bij sportcomplexen met sporthal
  • Directe omgeving nabij verpleeg-/verzorgingstehuizen, huisartsenpraktijken en schoolcomplexen

  Inspanningsverplichting

  De gemeente Voorst heeft een inspanningsverplichting voor het bestrijden van gladheid op gemeentelijke wegen. Geen resultaatverplichting. De gemeente is daarom niet verplicht om op alle gemeentelijke wegen de gladheid te bestrijden. Volgens het huidige, door het college vastgestelde, strooibeleid wordt bij winterse omstandigheden uitsluitend gladheid op een hoofdroute bestreden.

 • Echtscheiding/ontbinding partnerschap

  Bij een echtscheiding/ontbinding van een geregistreerd partnerschap moeten partners afspraken maken. Bijvoorbeeld over de opvoeding/verzorging van minderjarige kinderen. De uitspraak van de rechtbank over de echtscheiding/ ontbinding partnerschap wordt naar de gemeente verzonden. Pas als de gemeente de uitspraak heeft verwerkt, bent u officieel gescheiden. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Meer informatie vindt u via de Rijksoverheid.

 • Discriminatie melden

  Wat gebeurt er met de melding?‘Werken met Klarijn’ start na uw melding een onderzoek en zal contact met u opnemen. Meldingen worden ger...

 • Afval, grofvuil

  De gemeente haalt het meeste grofvuil of grof huisvuil op. Hierbij zijn voorwaarden en uitzonderingen van toepassing.

 • Gebouw of woning slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Voor het langdurig parkeren van een caravan of andere aanhangwagen is een ontheffing nodig. Hieraan zijn regels verbonden.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en -plannen. Inwoners kunnen deze inzien.

 • Reconstructie Nieuwpoort-Vesting

  Het straatwerk in het centrum van Nieuwpoort krijgt een opknapbeurt. Aannemersbedrijf Gebr. Van Breda voert dit uit in opdracht van Gemeente Molenlanden. Vanaf 21 juni 2021 zijn de eerste werkzaamheden gestart. Op de speciale projectwebsite is alle laatste informatie te vinden: www.bredabv.nl/nieuwpoort/

 • Persoonsgebonden budget (Pgb)

  Een Persoonsgebonden budget (Pgb) is een budget waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen.