Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • AVG en jouw rechten

  De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

 • Milieuvervuiling melden

  Als wordt gezien dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, moet dit gemeld worden. De gemeente beschermt het milieu met toezichthouders.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  In een bewijs van Nederlanderschap staat dat iemand de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit bewijs kan om verschillende redenen aangevraagd worden.

 • Aanjaagsubsidie

  De aanjaagsubsidie is een incidentele subsidie bestemd voor bijzondere, vernieuwende projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid.

 • Kopie aanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent

 • Bezwaar en beroep

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.