Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Baggeren door uzelf

  Wilt u een sloot baggeren of in de vaste waterbodem graven?

 • Afvoer per as op een rioolwaterzuivering

  Wilt u afvalwater per tankwagen aanbieden op een rioolwaterzuivering?

 • Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

  Een IBA is een systeem dat het afvalwater zuivert en daarna loost op oppervlaktewater.

 • Jaaropgave grondwateronttrekking

  Onttrekt u grondwater? Geef dan de gemeten hoeveelheden aan ons door.

 • Kwijtschelding aanvragen

  Kunt u de aanslag waterschapsbelasting niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.