Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Container, steiger, hoogwerker

  U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Voor de binnenstad gelden soms andere regels dan voor andere wijken.

 • Klimaatadaptatie

  Om ons voor te bereiden op de verandering van het klimaat, nemen we maatregelen. Die helpen om natte voeten te voorkomen en extreme droogte te bestrijden.

 • Het proces van ombuigen en bezuinigen

  Culemborg heeft jarenlang geïnvesteerd om de stad te maken tot wat die nu is. En we hebben nog veel meer plannen om de stad mooier te maken. Tegelijkertijd is er ook geld nodig voor renovatie/nieuwbouw van scholen, onderhoud van sportaccommodaties en duurzaamheid. Bovendien moeten we rekening houden met gevolgen van de vergrijzing. Voor al deze investeringen is er te weinig geld. Zeker als de bijdrage van het Rijk kleiner wordt (vanaf 2026). We moeten dus zoeken naar mogelijkheden om taken anders te doen, samen te voegen of niet meer te doen.

 • Woo-verzoek ondersteuning voor gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire

  Hieronder leest u een verkorte versie van het verzoek en het besluit.

 • Commissie bezwaarschriften

  De gemeenten Culemborg en Tiel hebben een gezamenlijke bezwarencommissie. De bezwarencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad over uw bezwaarschrift. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en bekijkt of de gemeente een goed besluit heeft genomen.

 • Spreidingswet

  Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Dat komt doordat een hoger aantal vluchtelingen asiel aanvraagt en de doorstroom van asielzoekers vanuit opvangcentra naar een vaste woning achterblijft. Er zijn daarom dringend extra opvangplekken en -locaties nodig. Door de Spreidingswet heeft iedere gemeente sinds 1 februari 2024 de wettelijke taak om asielzoekers op te vangen. De Spreidingswet verdeelt asielzoekers zo ook meer gelijk over provincies en gemeenten. Wij verkennen de komende maanden hoe we hier aan bij kunnen dragen. Dat doen we om te voldoen aan de wet, maar ook vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel.

 • Wijkteams

  Al meer dan dertig jaar zijn onze twee wijkteams actief betrokken bij het ondersteunen en versterken van wijken en buurten. Het team staat klaar om waar nodig te ondersteunen en te faciliteren. Denk hierbij aan verschillende wijkacties en activiteiten. Projecten als lief- en leedstraat, muurschilderingen, verkeersveiligheidsaanpak bij onder andere scholen. Het bevorderen van groen in de wijk, door stenen te vervangen met planten.