Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Bomen kappen

  Heeft u een vraag over het kappen of herplanten van bomen? Kijk dan of uw vraag onder de Veelgestelde vragen en antwoorden over bomen staat. Zo niet, neem dan contact op met de gemeente via 0297 - 29 16 16.   Als u een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket aanvraagt om een particuliere boom te kappen, moet u weten:  Wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)  Hoe groot de omtrek (diameter) van de boom is  De reden om te willen kappen  Waar de boom staat (adres, voorerf, zijerf, achtererf)  Eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom  Om de kap van een gemeentelijke boom aan te vragen, moet u weten:  Waar de boom staat (adres)  Uw reden om te willen kappen  Uw verzoek kan onder andere worden afgewezen als:  De boom geen onevenredige overlast oplevert  Bijzonder is voor een straat of buurt  Onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij of op de Lijst waardevolle bomen staat  Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt. 

 • Optreden op straat

  Om als straatartiest op straat te mogen optreden heeft u toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Ook filmers, straatfotografen en gidsen moeten toestemming aanvragen. Nu straatartiesten ontheffing aanvragen via DigiD  Nu straatartiesten ontheffing aanvragen via eHerkenning 

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld: veel energie verbruikt de lucht vervuilt geluidsoverlast veroorzaakt stankoverlast veroorzaakt U heeft geen omgevingsvergunning milieu nodig als uw bedrijf weinig impact heeft op het milieu. Denk aan kantoren, zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen. Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Meestal gaat het dan om grotere bedrijven, zoals chemische fabrieken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie. De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze: U vraagt bij de provincie een omgevingsvergunning natuur aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. Daarbij geeft u aan dat u ook een omgevingsvergunning natuur wilt aanvragen. Dit heet een meervoudige aanvraag. Bij een meervoudige aanvraag vraagt de gemeente bij de provincie om een advies over de gevolgen voor de natuur.. De gemeente neemt het advies van de provincie mee in het besluit op uw aanvraag. Geeft de provincie een negatief advies? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af. Bij een omgevingsvergunning milieu geldt meestal de gewone procedure. In een aantal specifieke gevallen geldt de uitgebreide procedure.

 • Monument verbouwen of slopen

  Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument. Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld: het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij. Er zijn 2 procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De uitgebreide procedure geldt voor rijksmonumenten of als de gemeente een natuurtoets doet. Voor alle andere wijzigingen geldt de gewone procedure.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Als u tijdelijk te weinig geld heeft om van te leven, dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

 • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

  De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet wordt gekeken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering. Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden. Asbest kan voorkomen in: vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen) vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen) schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal) bloembakken golfplaten (daken van schuren en garages) standleiding (afvoer toilet) brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds) vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag) oude huishoudelijke apparaten

 • Archeologische vondst melden

  Archeologische vondsten moet u melden. Bijvoorbeeld als u hele oude munten of vazen gevonden heeft in een bouwput. Ook als u oude voorwerpen onder water heeft gevonden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak. Voor het opgraven van archeologische voorwerpen met een metaaldetector moet u een certificaat hebben.

 • Omgevingsvergunning water aanvragen

  Als u grondwater of oppervlaktewater wilt gebruiken, dan moet u dit vooraf melden. Oppervlaktewater is onder andere slootwater, rivierwater, kanaalwater, zeewater en water uit een meer. U moet een vergunning aanvragen als: u grondwater gebruikt in de buurt van een oppervlaktewater in beheer van Rijkswaterstaat u meer dan 150.000 m3 grondwater per jaar gebruikt voor industriële toepassingen u oppervlaktewater gebruikt in beheer van Rijkswaterstaat en waarbij: u meer dan 100 m3 water per uur gebruikt; of de instroomsnelheid meer is dan 0,30 meter per seconde Wanneer u water gebruikt van sloten, rivieren, meren en plassen in beheer van het waterschap, dan bepaalt het waterschap of u een vergunning moet aanvragen. Dit geldt ook voor grondwater in het beheergebied van het waterschap. Meer informatie vindt u op de website van het waterschap.

 • Bijstand voor jongeren aanvragen

  Jongeren met weinig geld kunnen misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Bent u niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 27 jaar? Dan moet u eerst zelf 4 weken op zoek gaan naar werk of een opleiding. De gemeente controleert of u voldoende uw best heeft gedaan om een baan of opleiding te vinden. Als u niet uw best heeft gedaan, dan krijgt u geen uitkering. Kreeg u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor niet werken? Dan kunt u vanaf 18 jaar misschien een Wajong-uitkering krijgen. Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 27 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).