Zoekresultaat 1 - 10 van 47 resultaten

 • Klein chemisch afval inleveren

  De gemeente zamelt klein chemisch afval (KCA) apart in. Dit doet de gemeente omdat het milieuproblemen veroorzaakt als het in de afvalverbranding terecht komt. Denk aan lege batterijen, accu’s, verfpotten, resten schoonmaakmiddelen of olieproducten.

 • Kinderopvang

  Peuteropvang U heeft een peuter in de leeftijd 2 tot 4 jaar U kunt terecht bij de verschillende peutergroepen in De Ronde Venen. Kinderdagverblijf Piet Mondriaan, Broekzijdselaan 46c in Abcoude Kinderdagverblijf Kool en Bosch, Rijksstraatweg 43 in Baambrugge Kinderdagverblijf Pino & Dribbel, Baljuwstraat 5 in Mijdrecht Kinderdagverblijf Klein Duimpje, Eendracht 2 in Mijdrecht Kinderdagverblijf De Hummeltjes, Kerklaan 32 in Vinkeveen Kinderdagverblijf Ministek, Marktschipper 2 in Wilnis Kinderdagverblijf Zevenmijlslaarzen, Eendracht 7 in Mijdrecht Bent u een ouder die werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt? U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Bent u een ouder die niet-werkt, alleenverdiener is of een peuter met een risico op taalachterstand (VVE-indicatie) heeft? U kunt uw peuter aanmelden bij één van de peutergroepen. Wanneer u niet werkt, betaalt u over de eerste 2 dagdelen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De overige dagdelen zijn voor peuters met een VVE-indicatie gratis. Deze kosten worden door de gemeente rechtstreeks aan de peuteropvangorganisatie betaald. Het uurtarief en een overzicht van de inkomensafhankelijke bijdrage vindt rechts op deze pagina. U hoeft zelf niets via de gemeente te regelen, dat doet de peutergroep voor u. Kinderopvang U heeft een kind in de leeftijd 0 tot 4 jaar U kunt terecht bij een kindercentrum of een gastouder. Beide dienen geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Bent u een ouder die werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Buitenschoolse opvang U heeft een kind in de leeftijd 4 tot 12 jaar U kunt terecht bij de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is er vóór schooltijd, na schooltijd, op roostervrije dagen en tijdens schoolvakanties. Uw kind heeft keuze uit verschillende activiteiten. Ook is huiswerkbegeleiding mogelijk. De buitenschoolse opvang dient geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Bent u een ouder die werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Nu kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via DigiD

 • Eenmalige subsidie aanvragen

  Eenmalige subsidies zijn bedoeld voor eenmalige, vernieuwende activiteiten of bijzondere projecten, buiten de reguliere werkzaamheden van een vereniging, stichting of instelling om. Om eenmalige subsidie aan te vragen heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Heeft u een idee voor een initiatief waar uw buurt mooier, leuker en levendiger van wordt? En heeft u daarbij hulp nodig? Dan helpen wij u graag met Goud in je Wijk.  Nu eenmalige subsidie aanvragen

 • Individuele inkomenstoeslag aanvragen

  Heeft u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen en bent u ouder dan 21 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag (langdurigheidstoeslag). Dit is een geldbedrag dat u 1 keer in de 12 maanden kunt aanvragen. Als u lange tijd (minimaal drie jaar) een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Dit is een bijdrage voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen. De bijdrage kan 1 keer per 12 maanden worden aangevraagd. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Nu individuele inkomenstoeslag aanvragen In deze video leggen we uit wat de individuele inkomenstoeslag is.

 • Collectieve zorgverzekering aanvragen

  U kunt in het najaar van 2024 weer een collectieve zorgverzekering aanvragen. Uw voordeel Gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering. Voordeel op brillen/lezen, fysiotherapie, tandarts en de eigen bijdragen Wmo. Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring. In deze video leggen we uit wat de collectieve zorgverzekering is.

 • Goud in je wijk

  Om inwoners te helpen met ideeën om de buurt mooier, leuker en levendiger te maken is Goud in je wijk gestart. Het team van Goud in je wijk bestaat uit inwoners en medewerkers van de gemeente. Samen hebben zij een groot netwerk. Waardoor het makkelijker is om buurtinitiatieven te helpen. Ook kan Goud in je wijk initiatieven met geld ondersteunen. Daarvoor moet het plan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze staan hieronder.  Wat zijn voorbeelden van ideeën om de buurt mooier, leuker en levendiger te maken?  Denk aan de volgende initiatieven: De adoptie van een groenstrook Het opknappen van een speeltuin Het opruimen van zwerfafval De bouw van een jeugdhonk Het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen

 • Begraafplaats

  De gemeente geeft graven en nissen uit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Iedereen kan een plekje huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf of op een nis voor een urn. Die rechten gelden voor een periode van minimaal 10 jaar in het geval van een algemeen graf, een urnengraf of een urnennis en minimaal 20 jaar in het geval van een particulier graf. Verlengen, overschrijven of beëindigen van de grafrechten Als rechthebbende kunt u de grafrechten verlengen als de termijn van een graf of nis verloopt. U kunt er ook voor kiezen om aan het eind van de termijn de grafrechten te beëindigen. Ook het eerder beëindigen van grafrechten is mogelijk. De rechten op een graf kunnen met toestemming van de rechthebbende worden overgeschreven op een andere nabestaande. En als de rechthebbende is overleden moeten de rechten binnen 1 jaar na het overlijden worden overgeschreven. Voor het verlengen of het beëindigen gebruikt u 1 van deze formulieren: Abcoude of Baambrugge Verzoek tot verlenging of beëindiging grafrechten Abcoude-Baambrugge Wilnis Verzoek tot verlenging of beëindiging grafrechten Wilnis Voor het overschrijven van de rechten gebruikt u onderstaand formulier: Verzoek tot overschrijven van de rechten Adressen Begraafplaatsen De gemeente De Ronde Venen beheert drie begraafplaatsen. De adressen van deze begraafplaatsen zijn: • Geinhoff algemene begraafplaats aan de Bijdorplaan naast huisnummer 3 in Abcoude • Rusthoff algemene begraafplaats aan de Rijksstraatweg tussen 85a en 87 in Baambrugge • Vrederust algemene begraafplaats aan de Ringdijk 4 in Wilnis Openingstijden De begraafplaatsen in Abcoude en Baambrugge zijn dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. De openingstijden van de begraafplaats in Wilnis zijn: van 1 maart tot 1 november: 8.00 - 20.00 uur van 1 november tot 1 maart: 8.00 - 18.00 uur Bereikbaarheid Bij de algemene begraafplaats in Abcoude en Wilnis is een parkeerterrein aanwezig. In Baambrugge is geen parkeerplaats aanwezig. Daar mag u in de berm parkeren. Het is niet toegestaan om met gemotoriseerd verkeer de begraafplaatsen op te rijden. Met het openbaar vervoer zijn de begraafplaatsen te bereiken met de buslijnen van Keolis. De begraafplaats in Wilnis is bereikbaar met de lijnen: 121, 123, 526. Abcoude en Baambrugge met de lijn 120.

 • Bomen kappen

  Heeft u een vraag over het kappen of herplanten van bomen? Kijk dan of uw vraag onder de Veelgestelde vragen en antwoorden over bomen staat. Zo niet, neem dan contact op met de gemeente via 0297 - 29 16 16.     Als u een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket aanvraagt om een particuliere boom te kappen, moet u weten:  Wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)  Hoe groot de omtrek (diameter) van de boom is  De reden om te willen kappen  Waar de boom staat (adres, voorerf, zijerf, achtererf)  Eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom  Om de kap van een gemeentelijke boom aan te vragen, moet u weten:  Waar de boom staat (adres)  Uw reden om te willen kappen  Uw verzoek kan onder andere worden afgewezen als:  De boom geen onevenredige overlast oplevert  Bijzonder is voor een straat of buurt  Onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij of op de Lijst waardevolle bomen staat  Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt. 

 • Grafsteen plaatsen

  Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. Voor het plaatsen van een gedenkteken heeft u een vergunning nodig. Voor het aanpassen van een gedenkteken heeft u een officiële toestemming nodig. Nu aanvraag doen voor een grafsteen plaatsen of aanpassen, zonder inloggen Nu een aanvraag doen voor een grafsteen plaatsen of aanpassen, met DigiD Nu een aanvraag doen voor een grafsteen plaatsen of aanpassen, met eHerkenning Soorten graven en onderhoud Lees meer over de verschillende soorten graven en het onderhoud.

 • Starten en vestigen

  Ondernemers die zich binnen De Ronde Venen willen vestigen, proberen wij als gemeente zo goed mogelijk te informeren en assisteren.