Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • MIT R&D Samenwerkingsprojecten MKB

  Wilt u samen met 1 of meer mkb-ondernemingen een Research & Development-project opzetten? Dan kunt u vanaf 11 juni 2024 om 9.00 uur subsidie aanvragen.

 • Vrijheid

  Wilt u een regionaal project organiseren rond het onderwerp Vrijheid? Als uw plan past binnen onze voorwaarden, dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Functioneel gebruik erfgoed

  Gaat u monumentaal erfgoed in Gelderland restaureren, een nieuwe bestemming geven of verduurzamen? We helpen eigenaren van monumenten met advies en inhoudelijke ondersteuning, met het koppelen van aanvragers aan kennispartners, met het aanbieden van leningen en, daar waar het écht nodig is, met subsidies.

 • Managementmaatregelen melkveehouderij

  Heeft u een melkveehouderij en wilt u aanpassingen in de bedrijfsvoering aanbrengen om stikstofreductie te realiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Subsidieregister verleende subsidies

  Elke maand publiceren we een subsidieregister. Hierin staat wie subsidie heeft ontvangen, om hoeveel subsidie het gaat en waar de subsidie voor bedoeld is. Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de persoonsgegevens vervangen door 'particulier'.

 • Melding van kappen bos en bomenrij

  We zien toe op de herplantplicht van bomen en struiken in groepen met een minimale oppervlakte van 1.000 m2 en bomenrijen met minimaal 21 bomen die buiten de bebouwingscontour houtkap vallen. Wanneer u daaruit bomen of struiken wilt verwijderen, moet u altijd een kapmelding bij ons doen en moet u herplanten.

 • Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning

  Wilt u een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendiger maken? Dan kunt u subsidie aanvragen om u bij dit proces te laten ondersteunen.

 • Molens en stoomgemalen

  Wilt u een historische molen of stoomgemaal in stand houden? Dan kunt u subsidie aanvragen. We adviseren u om uw subsidie vóór 1 oktober 2024 aan te vragen in verband met de uitbetaling in 2024.

 • Subsidies met staatssteun

  De provincie kan niet zomaar subsidie geven aan ondernemingen. Voordat de provincie subsidie verleent, toetst ze aan de Europese staatssteunregels. Deze regels zijn erop gericht om een oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen te voorkomen.

 • Bodemsanering: overzichtspagina

  Vanaf 1 januari 2024 is de gemeente bevoegd gezag voor activiteiten waarbij bodemverzet plaatsvindt. Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan of een saneringsplan ingediend? Dan blijft de provincie het bevoegd gezag en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) uw aanspreekpunt.