Zoekresultaat 1 - 10 van 310 resultaten

 • Vuurwerk opslaan en verkopen

  U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Als u een complex bedrijf heeft, dan vraagt u toestemming aan bij de provincie. Lees meer over complexe bedrijven. Anders vraagt u toestemming aan de gemeente.

 • Zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling

  Soms wil de provincie cultuurgoed afstoten. Bijvoorbeeld door het te verkopen. Denk aan een schilderij uit de 17e eeuw, een archeologische vondst of een verzameling antieke munten. Bent u het hier niet mee eens? Dien dan uw zienswijze in bij de provincie.

 • Geluidbelastingkaart inzien

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenhuis aan een (spoor)weg kan last hebben van het geluid. De provincie maakt elke 5 jaar een geluidbelastingkaart om u een overzicht te geven van de geluidsbronnen. Een geluidbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Iedereen mag de geluidbelastingkaart bekijken. Op de geluidbelastingkaart staat: de geluidbelasting van de (spoor)wegen in het jaar voor de vaststelling van de geluidbelastingkaart het aantal geluidsgevoelige objecten en bewoners dat te maken heeft met bepaalde geluidswaarden. Voorbeelden van geluidsgevoelige objecten zijn woningen, scholen en ziekenhuizen.

 • Vaststelling grens bebouwde kom

  Op grond van de Wegenwet kan de provincie besluiten grenzen van een bebouwde kom vast te stellen en waar nodig te herzien. Bijvoorbeeld als de bebouwde kom is verouderd ten opzichte van het bestemmingsplan of als bouwwerkzaamheden daartoe aanleiding geven.

  De bebouwde kom is aansluitende bebouwing in de vorm van een stad of een dorp. Een verderop gelegen bedrijventerrein kan er ook bij horen.

 • Ontheffing voor bijzonder transport over een provinciale weg aanvragen

  Er gelden regels voor het vervoer van goederen over de weg. Daarin staat hoe hoog, lang, breed en zwaar de lading mag zijn die u vervoert. Wilt u grotere of zwaardere goederen vervoeren? Dan heeft u een ontheffing voor exceptioneel transport nodig. Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

  • incidentele ontheffing
  • jaarontheffing
  • LZV-ontheffing
  • landbouwontheffing

 • Werkzaamheden in, om of aan provinciale vaarweg

  De provincie heeft vaarwegen in eigen beheer. Als u aan, in of over 1 van deze vaarwegen werk wilt doen, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u een viaduct, brug, kabel of leiding wilt aanleggen, de waterweg wilt veranderen of ver(on)diepen, een (tijdelijke) loswal of een fietspontje wilt aanleggen, een woonschip, woonark, vaartuig of boatsaver wilt afmeren, verbouwen of vervangen, of een aanlegsteiger, insteekhaven of tuinhuisje wilt bouwen. Maar ook voor het organiseren van een evenement op, langs of over een vaarweg. Op deze manier wordt de instandhouding, bruikbaarheid en veiligheid van de vaarwegen en het vlotte verloop voor het scheepvaartverkeer beschermd.

  Of u de toestemming moet aanvragen bij de provincie, kunt u bekijken via de vergunningenchecker in het Omgevingsloket.

  Bij werk kunt u denken aan het aanleggen van bijvoorbeeld steigers, kademuren, loopplanken en insteekhavens. De regels beschermen de vaarweg en zorgen ervoor dat die op een goede manier wordt gebruikt.

 • Overheidsinformatie opvragen

  Voor inhoudelijke vragen, zoals vragen over provinciale (vaar)wegen, subsidies en vergunningen kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland. Telefoon: 0800 – 020 0600 (gratis)E-mail: servicepunt@noord-holland.nl Of vul het vragenformulier in.   Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:  Telefoon: (023) 514 31 43 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur)E-mail: post@noord-holland.nl Fax: (023) 514 30 30  Wilt u informatie uit een of meer documenten ontvangen? Kijk dan op de pagina Woo-verzoek. 

 • Subsidieregeling wonen Zuid-Holland (SRW)

  De voormalige subsidieregelingen Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, Woonvormen senioren, Vliegende Brigade en Plankosten collectieve wooninitiatieven zijn onderdeel geworden van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland.

 • Melding gelegenheid bieden tot zwemmen en baden

  Als u een publiek zwembad of natuurven wilt beginnen, dan moet u dat vooraf melden bij de Provincie. Ook een wijziging of uitbreiding van zwembad of natuurven moet u melden. Er is geen vergunning nodig voor het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden.

 • Bebording, werkzaamheden en bouwen, instemming

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden of het maken van bouwwerken die niet onder de Omgevingswet vallen, op of langs provinciale (vaar)wegen, heeft u van ons ontheffing nodig.