Zoekresultaat 1 - 10 van 47 resultaten

 • Indienen handhavingsverzoek omgevingsrecht

  Particulieren en bedrijven moeten zich houden aan de omgevingsregeling. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd is.

 • Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

  Subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de projectenlijsten die horen bij het betreffende IBP-VP-gebiedsplan.

 • Jaaropgave grondwater onttrekking

  De jaaropgave van het bodemenergiesysteem of industriƫle onttrekking, waarin de onttrokken en/of in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater worden geregistreerd.

 • Kennisgeving ruimtelijke ontwikkelingen Omgevingswet

  Het melden van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente in het kader van voorkantsamenwerking.

 • Meer bos in Overijssel

  Subsidie voor het realiseren van bos en/of houtwallen. Het opstellen van een inrichtingsplan, beplantingsplan en een beheerplan is onderdeel van deze subsidie. Voedselbossen komen niet in aanmerking. De gronden mogen niet gelegen zijn binnen de grenzen van Natura 2000 of Natuurnetwerk Nederland.

 • Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

  Vergunning bij bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

 • Risico-activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing

  Ontheffing voor activiteiten met risico op verontreiniging van het grondwater.

 • Luchthavenregeling

  Regeling voor toestemming om een terrein structureel (meer dan 12 dagen per jaar) te gebruiken als luchthaven voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig.

 • Aanmeldingsnotitie voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling ontgronding

  Een aanmelding voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling voor een ontgronding.

 • Waterwetvergunning, aanvraag

  Vergunning voor het onttrekken grondwater of infiltreren van grondwater.