Zoekresultaat 1 - 10 van 24 resultaten

 • Subsidieregeling wonen Zuid-Holland (SRW)

  De voormalige subsidieregelingen Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, Woonvormen senioren, Vliegende Brigade en Plankosten collectieve wooninitiatieven zijn onderdeel geworden van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland.

 • Zonnig Zuid-Holland, subsidie

  De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

 • Kabels en leidingen, graafwerk, omgevingsvergunning

  Overheden en bedrijven die leidingen of kabels willen aanleggen in, onder of langs door de provincie beheerde (vaar)wegen, moeten daarvoor bij de provincie zijn.

 • Lokale initiatieven in de energietransitie 2023

  Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie Zuid-Holland projecten van lokale initiatieven die bijdragen aan een eerlijke en duurzame energietransitie.

 • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Nationaal Strategisch Plan (NSP)

  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Nationaal Strategisch Plan (NSP)

 • Recreatie, sport en gezondheid, subsidieregeling Zuid-Holland

  Recreatie, sport en gezondheid, subsidieregeling Zuid-Holland

 • Versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte

  Recreatie, sport en gezondheid, subsidie Versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte.

 • Watervergunning

  Als u activiteiten verricht in oppervlaktewater of met grondwater, is een melding hiervan vaak voldoende. In sommige gevallen heeft u een watervergunning nodig. Het gaat hierbij om het onttrekken van water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater).

 • Kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2024

  Een kwaliteitsimpuls in de beleving van het groen zelf en/of de recreatieve voorzieningen (denk aan voorzieningen als speelplaatsen, speelbossen, bootcamp, hindernisbanen of trimroutes) kan bijdragen aan een meer aantrekkelijk en beweegvriendelijk leefomgeving.

 • MIT R&D-Samenwerkingsprojecten

  Een R&D-samenwerkingsproject (klein of groot) ondersteunt aanvragen waarbij 2 of meer MKB-ondernemingen samenwerken in een innovatieproject.