Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Aansprakelijkstelling van de gemeente

  Heeft u schade geleden en denkt u dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u hiervoor een schadeclaim indienen.

 • Openbaar groen kopen of huren

  De gemeente krijgt regelmatig vragen van inwoners of zij een stukje gemeentegrond kunnen kopen of huren. Als het gaat om overgebleven grond bij de inrichting van een wijk en het geen duidelijke functie (meer) heeft voor het openbare groen in de stad, dan noemen we het snippergroen.

 • Stopzetten huurcontract

  Huurt u een stuk openbaar groen (snippergroen) van de gemeente en wilt u uw contract stopzetten? Dan kunt u dit online doen via onderstaande knoppen. Heeft u een ander huurcontract met de gemeente en wilt u dit contract stopzetten? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0182.

 • Beschut en beschermd wonen

  Hebt u moeite om zelfstandig thuis te wonen? Hebt u meer zorg en ondersteuning nodig? Dan kan een beschermde woonomgeving voor u een oplossing zijn. We noemen dit beschut of beschermd wonen. 

 • Sportpenning

  De gemeentelijke sportpenning geven we aan individuele sporters of teams die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. De sportpenning is een draagbare penning in de vorm van een medaille. Op de voorkant staat het wapen van Gouda, in een speciaal ontwerp. Hierbij zijn de sterren van het wapen van Gouda ‘in beweging’ afgebeeld. Op de achterkant van de medaille staat het…

 • Rotterdampas met korting voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar

  Met de Rotterdampas kunnen gezinnen meer dan 750 leuke dingen doen in Gouda en de regio. Bekijk alle acties op de website van de Rotterdampas. Als uw inkomen tussen 130% en 150% van de bijstandsnorm ligt, kunt u de Rotterdampas met korting voor uw kind(eren) via onderstaande knop aanvragen.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen die binnen de grens van de gemeente hebben plaatsgevonden. Het gaat om geboorte, huwelijk of geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden.

 • Melding reclamefolders

  In Gouda ontvangt u alleen reclamefolders als u een ja-ja-sticker op uw brievenbus heeft. Heeft u geen ja-ja-sticker, maar toch reclamefolders ontvangen? Dan kunt u een melding maken.

 • Hulp bij dyslexie

  De school is in de eerste plaats verantwoordelijk om kinderen met lees- en spellingsproblemen te helpen. Soms is de leerachterstand in lezen en/of spellen erg groot. Het kan dan zijn dat uw kind Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) heeft. Het is de taak van de school om deze ernstige lees- en/of spellingsproblemen te herkennen. Als uw kind hierbij ondersteuning nodig heeft,…

 • Zienswijze

  Sommige besluiten of plannen van de gemeente die nog niet definitief zijn, worden ter inzage gelegd. Dat noemen we een voorgenomen besluit of een ontwerpbesluit. U kunt hier dan uw mening over geven. Dat heet een zienswijze. U kunt alleen een zienswijze doorgeven in de periode die de gemeente heeft bepaald.