Zoekresultaat 1 - 10 van 92 resultaten

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken. Er zijn twee soorten OZB: Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen. Gebruikersbelasting voor niet-woningen. Tarieven Bekijk de tarieven. Belasting kwijtschelden Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft? Dan kunt u vragen het bedrag kwijt te schelden. U vraagt om kwijtschelding bij Sabewa Zeeland. Bezwaar maken Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen? Of staat er een fout op het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland. Bezwaar maken

 • Rioolverstopping

  Is uw riool verstopt? Dan moet u eerst zelf bekijken waar het probleem zit. Wat u moet weten U graaft het ontstoppingsputje op de grens van uw terrein op en maakt het open. Dat kunt u ook laten doen door een bedrijf. Op de kaart met ontstoppingsputjes kunt u zien waar u moet graven. Is het putje leeg? Dan zit de verstopping op uw eigen terrein. U moet de riolering zelf (laten) schoonmaken. De kosten zijn voor u. Staat het putje vol? Dan is de gemeente verantwoordelijk. Bel ons en we ontstoppen het riool gratis voor u. Naar de kaart met ontstoppingsputjes Kosten Gratis als de gemeente verantwoordelijk is.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Direct regelen Uw aanstaande werkgever kan een VOG online aanvragen bij Dienst Justis.  U krijgt dan een e-mail met een link naar de online VOG-aanvraag. Kan de werkgever de aanvraag niet online aanvragen? Vul dan de VOG-aanvraag in en kom bij ons langs. Meenemen Uw identiteitsbewijs Kosten U betaalt € 41,35. Handige links Meer informatie over de VOG vindt u op Justis.nl

 • Welstandsadvies vragen

  Wilt u bouwen of verbouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor welstand. Daarmee bedoelen we onder andere het uiterlijk van het gebouw, de kwaliteit van het ontwerp en het materiaal dat u gebruikt. De Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit toetst uw bouwaanvraag aan de eisen voor welstand. In de Welstandsnota staat hoe deze commissie dat doet. De Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vergadert iedere woensdag in de even weken om 9.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg. De agenda ligt vanaf de dinsdag ervoor ter inzage in het KCC en is opvraagbaar via 14 0117. De Welstandsnota inzien Voordat u een bouwaanvraag indient, kunt u om een welstandsadvies vragen. Dit heet een bouwplanvooroverleg. Aan een bouwplanvooroverleg zijn kosten verbonden. Deze kosten worden verrekend met de leges van een omgevingsvergunning. Regelen Een bouwplanvooroverleg aanvragen Let op: Momenteel ondervinden we problemen met het verzenden van de aanvraag. Dit kan te maken hebben met de grootte van de bestanden die geüpload moeten worden. Daarom vragen wij u, om na verzending van de aanvraag, telefonisch contact met ons op te nemen via 140117. We proberen dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Indienen Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van naastgelegen bebouwing (van de bestaande situatie en de nieuwe situatie). Tekeningen dienen op schaal te zijn inclusief maatvoering. Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk. Tekeningen dienen op schaal te zijn inclusief maatvoering. Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing. Materiaal- en kleurgebruik van toe te passen bouwmaterialen. Vragen? Mail dan naar omgevingsvergunning@gemeentesluis.nl.

 • Bijstand

  Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. Direct regelen U vraagt de bijstandsuitkering aan in twee stappen.  U schrijft zich in als werkzoekende op Werk.nl.  U belt met de gemeente via 14 0117 voor het aanvragen van de uitkering. U hoort binnen 8 weken of u een uitkering krijgt. In sommige gevallen kan het langer duren voordat u bericht krijgt. Wat u moet weten Bij een uitkering horen rechten én plichten. Dat zijn onder meer:  Uw inkomen is minder dan het minimuminkomen.  U bent 18 jaar of ouder en woont in Nederland.  U moet op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen.  Werk dat u aankunt, moet u aannemen.  Bent u jonger dan 27 jaar?  Dan moet u eerst 4 weken zoeken naar een baan of een opleiding. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de bijstandsuitkering op Rijksoverheid.nl. Vakantie Heeft u een uitkering en wilt u op vakantie? Vraag dan vooraf toestemming aan ons. Veranderingen Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen, heeft u een baan gevonden, krijgt u een kind of gaat u studeren? Vul de verandering online in Nog vragen? Kom dan langs in het gemeentehuis of bel ons. Bijzondere Bijstand Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. Direct Regelen Bijzondere bijstand Online bijzondere bijstand aanvragen U hoort binnen 8 weken of u de bijstand krijgt. Wat zijn bijzondere kosten?     Eigen bijdrage voor een advocaat.     Hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt.     Schoolkosten van uw kind.     De kosten van een begrafenis of crematie.     Tijdelijke bijdrage om uw huur of hypotheek te betalen. Wat u moet weten U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u:     Een laag inkomen heeft.     Weinig vermogen heeft.     De onverwachte kosten niet zelf kunt betalen.     De kosten noodzakelijk zijn.     U geen recht heeft op een andere uitkering of toeslag. De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening. Vraag de bijstand aan voordat u de kosten maakt. Nog vragen? Kom dan langs in het gemeentehuis of bel ons. Startpunt geldzaken Wilt u weten hoe u er financieel voorstaat? Bent u benieuwd hoe anderen hun geldzaken op orde hebben gekregen? Vul dan anoniem gegevens in bij Startpuntgeldzaken en ontvang tips.

 • Precariobelasting

  Precario is de belasting die u betaalt voor het gebruiken van gemeentegrond. U betaalt dit voor voorwerpen die u op, in of boven de openbare grond plaatst. Bijvoorbeeld: Terras Container Uithangbord Luifel Bouwsteiger Regelen Neem contact met ons op.  Geef door: Welke grond u wilt gebruiken. Wat u precies wilt neerzetten of doen. Hoeveel ruimte in m2 u nodig heeft. De datum en het tijdstip. Welke periode u de grond gebruikt. Wat u moet weten Als u gemeentegrond gebruikt, heeft u misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u nakijken via het Omgevingsloket online. Tarieven Bekijk de tarieven

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Mensen met een beperking kunnen recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU landen. Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig, is altijd persoonsgebonden en kan voor elke auto gebruikt worden.  Soorten gehandicaptenparkeerkaarten Bestuurderskaart U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met behulp van hulpmiddelen.   U kunt zelf auto rijden. Passagierskaart  U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met behulp van hulpmiddelen.  U kunt niet zelf auto rijden.  Voor het vervoer heeft u altijd de hulp van een bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden. Kaart voor zorginstellingen Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen U dient een aanvraagformulier voor de gehandicaptenparkeerkaart in te vullen. Na de aanvraag volgt gelijk de betaling. Een aanvraag is daarom enkel mogelijk op het gemeentehuis zelf. Om de aanvraag compleet te maken is er een recente kleurenpasfoto nodig en een kopie van uw rijbewijs wanneer u een bestuurderskaart aanvraagt. Bij een eerste aanvraag is een medische keuring altijd nodig. Een instantie onderzoekt uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dit doet.  Verlengen gehandicaptenparkeerkaart  Wilt u uw gehandicaptenparkeerkaart verlengen? Doe dit dan minimaal twee maanden voordat de kaart verloopt. Bij een verlening kan het zijn dat er niet opnieuw medisch advies opgevraagd hoeft te worden. Dit heeft de arts bij een eerdere medische keuring vastgesteld.   Kosten  Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart bedraagt € 45,95. 

 • Drank- en horecavergunning

  Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Regelen Vraag de vergunning aan bij de gemeente. Bijlage A, verklaring leidinggevende. Wilt u weten welke documenten u nog nodig heeft voor de vergunning, bekijk dan de checklist. Stuur de ingevulde aanvraag op naar info@gemeentesluis.nl of per post naar: Gemeente Sluis t.a.v. de Burgemeester van de gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Wat u moet weten U moet een vergunning aanvragen: Als u een kantine, café, restaurant of slijterij wilt starten of overnemen. Als de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een VOF of een BV. Als er een andere eigenaar komt. U moet een vergunning wijzigen: Als er een andere leidinggevende komt. U moet een melding doen: Als u de inrichting bouwtechnisch verandert. U heeft een tijdelijke ontheffing nodig: Als u buiten of bij een evenement alcohol wilt verkopen of schenken. Tapontheffing Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen voor zwak-alcoholische dranken zoals bier en wijn. Ontheffing aanvragen Regelen Stuur de ingevulde aanvraag op naar info@gemeentesluis.nl of per post naar: Gemeente Sluis t.a.v. de Burgemeester van de gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Wat heeft u nodig Verklaring Sociale Hygiëne.  Verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk wilt schenken.  De namen en adresgegevens van de personen die de alcohol gaan schenken. Wat u moet weten De ontheffing geldt alleen voor zwak-alcoholische dranken zoals bier en wijn De persoon die verantwoordelijk is voor het schenken van de alcohol is minimaal 21 jaar. De persoon die schenkt is van goed levensgedrag. Kosten Een Drank- en horecavergunning artikel 3.2. a. kost € 150,00. Een tapontheffing kost € 50,00.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar een (ander) adres? Geef uw verhuizing op tijd door, uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum of maximaal 4 weken ervoor. U geeft de verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Als u verhuist naar een adres waar al iemand woont, moet u ook de toestemming voor inwoning inleveren. Direct regelen Online verhuizing doorgeven Formulier verhuizing doorgeven Stuur het verhuisformulier per post naar ons op. Wat u moet weten Een verhuizing kan worden doorgeven door Uzelf. Een ouder, voogd of verzorger. Uw officiële partner (als u samen naar het nieuwe adres verhuisd). De ouders en kinderen vanaf 18 jaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen). Een wettelijke vertegenwoordiger. Een volwassene met toestemming op papier. U kunt uw verhuizing ook doorgeven op het gemeentehuis. Briefadres Heeft u geen woonadres? Dan kunt u misschien een briefadres krijgen.

 • Kabels en leidingen aanleggen

  Alleen nuts-en telecombedrijven mogen kabels en leidingen in de grond aanleggen. Daarvoor hebben ze toestemming van de gemeente nodig. Regelen Als nuts- of telecombedrijf regelt u alle meldingen en vergunningen via MOORwerkt.nl. Wat u moet weten De voorwaarden voor de aanleg zijn opgenomen in het handboek kabels en leidingen (PDF).