Zoekresultaat 11 - 20 van 90 resultaten

 • Loonkostensubsidie aanvragen als werkgever

  Wanneer u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten.  U komt mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie als: De werknemer in de gemeente Sluis woont, en De werknemer (waarschijnlijk) niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, en De werknemer geen Wajong-uitkering van het UWV ontvangt, en De werknemer nog geen zes maanden in dienst is, en De werknemer in de zes maanden voorafgaand aan de dienstbetrekking: deelname aan het praktijkonderwijs (pro) of het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entree opleiding, of onder de doelgroep van de Participatiewet viel (een uitkering had op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Anw dan wel niet -uitkeringsgerechtigd was). U kunt loonkostensubsidie online aanvragen of via het aanvraagformulier (PDF). Online aanvragen loonkostensubsidie Hoe werkt het?  Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.  De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen.  Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen.  De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.  U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.  Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.  Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.  Wilt u een wijziging of verlenging doorgeven? Met het wijzigingsformulier kunt u tussentijdse wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de loonkostensubsidie. De wijzigingen worden binnen 10 werkdagen door ons verwerkt. U kunt de wijzigingen online doorgeven of via het wijzigingsformulier (PDF). Meld de wijziging online Vragen of meer informatie? Neem contact op met ons op via werkeninkomen@gemeentesluis.nl of bel 14 0117.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een erkend bedrijf voor inschakelen. Regelen Wilt u minder dan 35m2 aan asbesthoudende golfplaten, niet-gelijmde vloerbedekking of asbesthoudende tegels verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket.  Wilt u meer dan 35m2 aan asbesthoudend materiaal verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket. U moet een asbestiventarisatierapport bijvoegen. Dit laat u maken door een erkend bedrijf.   De Wet natuurbescherming dient, voor het uitvoeren van werkzaamheden, te worden gerespecteerd. Voordat de werkzaamheden van start gaan, kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland, bereikbaar onder natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Meer informatie vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil. Zelf asbest verwijderen U mag asbest zelf verwijderen uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie als het gaat om minder dan 35 m2 aan geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels, vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. Dan moet u wel een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket.  U geeft hier door: Uw naam en adres (gebouweigenaar). De naam en het adres van degene die gaat slopen. Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen. Hoe u gaat slopen. Welk materiaal vrijkomt bij de sloop.  Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop. Een tekening van wat u gaat slopen. Pas als u toestemming van ons heeft, mag u beginnen met het verwijderen van de asbest en deze inleveren bij de Milieustraat.  Ons advies Beschadig het asbesthoudende materiaal niet, breek het niet en boor er niet in. Hierdoor kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen. Spuit het asbesthoudende materiaal nat en draag beschermende kleding. Asbest afvoeren Verpak het asbest zorgvuldig als u het bij de Milieustraat inlevert. Hiervoor zijn speciale asbestzakken te koop. Sluit de verpakking luchtdicht af met sterke tape. Bekijk hoe u het asbest moet aanbieden bij de Milieustraat. Kosten De sloopmelding is gratis. De speciale asbestzakken niet, deze koopt u bij de milieustraat. Asbest laten verwijderen Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dit eerst melden via het Omgevingsloket.  U geeft hier door: Uw naam en adres (gebouweigenaar). De naam en het adres van degene die gaat slopen. Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen. Hoe u gaat slopen. Welk materiaal vrijkomt bij de sloop. Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop. Een tekening van wat u gaat slopen. Tevens dient u de volgende gegevens aan te leveren: Een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd bedrijf Pas als u toestemming van ons heeft, mogen de werkzaamheden beginnen. U moet dan een erkend bedrijf inschakelen. Let op: Mogelijk heeft u voor het uitvoeren van de werkzaamheden een omgevingsvergunningen nodig. U kunt deze aanvraag omgevingsvergunning apart aanvragen via het Omgevingsloket.  Subsidieregeling asbestdaken De landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is per 15 december 2018 gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. Meer informatie Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en op aimonline.nl.

 • Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

  Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Bent u mantelzorger? Dan gaan we graag met u in gesprek. Regelen Bel 14 0117 voor een afspraak of kom langs op het gemeentehuis. Soorten ondersteuning De gemeente kijkt hoe ze u kan helpen. Misschien zijn er mensen of voorzieningen in de buurt die verlichting kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan een maaltijdservice. Of helpt het als u met andere mantelzorgers kunt praten. Ook kunnen we kijken of bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger uitkomst biedt.

 • Subsidie aanvragen

  Organiseert u in 2024 jaar een activiteit om de leefbaarheid te bevorderen? En wilt u hiervoor subsidie ontvangen? Dien dan uw aanvraag uiterlijk 1 november 2023 in. Organiseert u een eenmalig (kortdurende) activiteit? En wilt u hiervoor subsidie ontvangen? Dien dan uw aanvraag uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteit in. Wat u moet weten Er zijn 3 soorten subsidies: Subsidies voor activiteiten: activiteiten voor behoud van leefbaarheid. Projectsubsidies: deze subsidies zijn tijdelijk en kunt u krijgen voor kortdurende projecten met een afgerond resultaat. Budgetsubsidies: subsidies voor (professionele) instellingen die het gemeentelijk beleid uitvoeren. We leggen dan vooraf de doelstellingen en prestaties vast in een uitvoeringsovereenkomst. Subsidie aanvragen activiteiten 2024 Voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt, dient de aanvraag voor 1 november 2023 ingediend te zijn. U kunt uw aanvraag voor subsidie indienen via het aanvraagformulier. Vul de Aanvraag Subsidie (PDF) in. E-mail het formulier en de bijlagen naar subsidies@gemeentesluis.nl. Of stuur uw stukken naar: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Sluis Postbus 27 4500 AA Oostburg Aanvragen subsidie online Subsidie aanvragen eenmalige (kortdurende) activiteiten Subsidieaanvragen voor eenmalige (kortdurende) activiteiten dienen uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteit te zijn aangevraagd. U kunt uw aanvraag voor subsidie indienen via het aanvraagformulier.   Vul de Aanvraag Subsidie eenmalige activiteit (PDF) in. E-mail het formulier en de bijlagen naar subsidies@gemeentesluis.nl. Of stuur uw stukken naar: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Sluis Postbus 27 4500 AA Oostburg Meer informatie Meer informatie over de regels en voorwaarden voor subsidies leest u in onderstaande bijlagen. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar subsidies@gemeentesluis.nl. Informatiefolder subsidie (PDF) Algemene subsidieverordening (PDF) Nota subsidiebeleid gemeente Sluis (PDF) Subsidieregeling gemeente Sluis 2022 (PDF)

 • Alcoholvergunning

  Wilt u als eigenaar van een ondernemering alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een Alcoholvergunning nodig. U vraagt een Alcoholvergunning aan als: u een kantine, café, restaurant of slijterij wilt starten of overnemen. de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een VOF of een BV. er een andere eigenaar komt. Regelen Vraag de alcoholvergunning online aan. Let op: Bij deze aanvraag dient u een aantal bijlagen bij te voegen. Bijlage A, verklaring leidinggevende (PDF) van alle leidinggevenden die in loondienst zijn. Een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden die in loondienst zijn. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle ondernemer(s)/bestuurder(s) en leidinggevenden die in loondienst zijn. Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn. Optioneel: een verklaring van geen bemoeienis. Hiermee kunnen bestuurders aangeven geen bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horeca- of slijtersbedrijf.  Ingevuld BIBOB formulier (PDF).  Alcoholvergunning online aanvragen Kosten Een Drank- en horecavergunning artikel 3.2 a. kost € 150,00. Leidinggevende wijzigen? U wijzigt een alcoholvergunning als: er een andere leidinggevende komt. een leidinggevende wil bijschrijven. een leidinggevende wil uitschrijven. De wijziging kan alleen door de vergunninghouder gedaan worden. Bij deze aanvraag dient u een aantal bijlagen bij te voegen. Bijlage A, verklaring leidinggevende (PDF) van alle leidinggevenden die in loondienst zijn. Een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden die in loondienst zijn. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer(s)/bestuurder(s) en alle leidinggevenden die in loondienst zijn. Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn. Wijziging online doorgeven  Tijdelijke ontheffing aanvragen Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen en/of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing (tapontheffing) aanvragen voor zwak-alcoholische dranken zoals bier en wijn. Wat u moet weten De ontheffing geldt alleen voor zwak-alcoholische dranken zoals bier en wijn. De persoon die verantwoordelijk is voor het schenken van de alcohol is minimaal 21 jaar. De persoon die schenkt is van goed levensgedrag.  Regelen Vraag de tijdelijke ontheffing online aan. Bij deze aanvraag dient u een aantal bijlagen bij te voegen. Een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden in loondienst. Is er sprake van uitbreiding van het bestaand terras? Voeg dan situatietekening toe met de uitbreiding van het terras met de afmetingen inclusief afstand ot rijweg en/of objecten. Gebruik hiervoor het document Situatietekening (PDF) wat u kunt downloaden. Ontheffing online aanvragen  Kosten Een tapontheffing kost € 50,00.

 • Hulp bij het vinden van werk

  Heeft u een bijstandsuitkering? Dan is het een taak van de gemeente om u te helpen bij het vinden van werk. Dat is vastgelegd in de Participatiewet. Daarnaast kan de gemeente u misschien helpen om uw kans op werk te vergroten. Bijvoorbeeld via een opleiding, sollicitatietraining of een cursus. Het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen is er voor mensen die werk zoeken. Het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen kan u helpen met: Vacatures in de regio Jobhunting Jobcoaching Begeleid werken Jongerenloket Grensinfopunt Van Werk Naar Werk Naar WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen Beschut werk Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en wilt u graag werken? Maar heeft u veel begeleiding of aanpassingen nodig? Dan kunt u misschien op een beschutte werkplek werken. Lees meer over beschut werk Hulp voor ondernemers Bent u ondernemer? En neemt u iemand met een beperking in dienst? Dan kan de gemeente misschien helpen met compensatie en begeleiding. Meer weten? Meer informatie kunt u lezen in de folder De gemeente Sluis voor Werk en Inkomen. Lees meer over de participatiewet op Rijksoverheid.nl.

 • Trouwlocaties

  Wilt u weten waar u kunt trouwen in de gemeente Sluis? U kunt kiezen uit verschillende locaties en mogelijkheden. Direct regelen Neem contact met ons op en maak een afspraak. Wat u moet weten U kunt trouwen in: Burgerzaal gemeentehuis Oostburg: max 70 personen. Raadzaal Belfort Sluis: max 100 personen. Lift aanwezig. Vrije locatie, zoals strandpaviljoen of kerkje. Voorwaarden vrije locatie U vraagt minimaal drie maanden van tevoren toestemming aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. U moet een toestemming laten zien van de eigenaar van de vrije locatie. Het moet een gebouw zijn, het mag niet in een tent bijvoorbeeld. Het moet openbaar zijn zodat iedereen die erbij wil zijn naar binnen kan. De locatie moet rolstoeltoegankelijk zijn. U moet zelf zorgen voor voldoende stoelen, een tafel, geluidsapparatuur, een kleedruimte en een parkeerplaats voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode. Meer informatie vindt u op Trouwen.nl. Kosten Bekijk de kosten op huwelijkstarieven.  

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen/Nederlander worden

  Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Sluis ingeschreven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie. Regelen Neem contact met ons op en maak een afspraak. Tijdens deze afspraak krijgt u meer informatie over de te volgen stappen. Wat u moet weten Als u Nederlander kunt worden door optie, dan beslist de gemeente hierover. Kijk op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) of u recht hebt op optie. Als u Nederlander kunt worden door naturalisatie, gaat uw aanvraag naar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De IND beslist dan. Kijk op IND.nl voor meer informatie. Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie. Meenemen Optie: Uw identiteitsbewijs. Naturalisatie: Uw identiteitsbewijs. Uw verblijfsvergunning. Uw geboorteakte. Uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent). Uw inburgeringsdiploma. Kosten Optieverzoek voor één persoon € 217,00. Voor twee personen € 370,00. Naturalisatieverzoek voor één persoon € 1.023,00. Voor twee personen € 1.305,00.

 • WOZ-beschikking/waarde

  De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken voor de belastingheffing door het Rijk, gemeenten en waterschappen. Kijk op de website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belasting. WOZ beschikking Elke belanghebbende die een aanslag OZB krijgt, ontvangt automatisch een WOZ-beschikking. Als u een WOZ-beschikking ontvangt, betekent dit niet automatisch dat u ook belastingplichtig bent. Andersom geldt ook. Als u geen WOZ-beschikking ontvangt, kunt u toch belastingplichtig zijn. WOZ waarde De WOZ-waarde is het bedrag dat uw pand bij verkoop zou kunnen opbrengen op 1 januari van het lopende jaar.

 • Principeverzoek indienen

  Wijken uw (bouw)plannen af van een bestemmingsplan? En wilt u meer duidelijkheid voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt? Dan kunt u een principeverzoek indienen. De gemeente bekijkt dan of uw plan in de basis haalbaar is en of zij hieraan wil meewerken. Regelen U vraagt een principeverzoek aan via een e-mail aan info@gemeentesluis.nl. U geeft in uw e-mail aan:     Uw contactgegevens.     Wat de plannen zijn.     Om welk adres of kadasternummer het gaat.     Tekeningen en schetsen van de nieuwe situatie. U kunt uw principeverzoek ook per post aan ons sturen. U stuurt uw brief aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Na het principeverzoek Een principeverzoek kunt u indienen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Een positieve principe-uitspraak is geen omgevingsvergunning. U kunt hiermee dus nog niet gaan bouwen of verbouwen. De gemeente vertelt u of u een omgevingsvergunning of herziening van een bestemmingsplan moet indienen. Wat u moet weten Gaat de gemeente akkoord? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:     Afwijken volgens regels van de gemeente.     'Binnenplanse afwijking'.      In het bestemmingsplan zelf staat wanneer u mag afwijken.     Afwijken met een ruimtelijke onderbouwing.     Dit is een rapport wat u laat maken door een deskundige.     Let op: dit is een lang traject.     Wijzigen van het bestemmingsplan.     Let op: dit is een lang traject.     U moet rekening houden met de duur van 1 jaar. Kosten € 532,65.