Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Nieuwsbrief Ondernemend Gennep

  Wilt u als ondernemer op de hoogte blijven van alle actuele informatie over ondernemen in gemeente Gennep? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief die u vervolgens per e-mail ontvangt. De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u uw inschrijving kunt wijzigen.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen of naar de gemeente Gennep? Geef uw adreswijziging dan online door aan de gemeente.

 • Duurzame ideeën

  Werken aan duurzaamheid kan de gemeente niet alleen. Wij hebben uw initiatieven nodig om verder te komen en duurzaamheid een plek te geven in onze gemeente. Heeft u een initiatief en wilt u samen met de gemeente werken aan duurzaamheid? Maak dan gebruik van de onderstaande initiatievenknop. Wij nemen dan contact met u op en horen graag wat uw ideeën zijn voor een duurzame gemeente.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Bent u beperkt in het lopen door een handicap of langdurige ziekte? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor een parkeerkaart voor mensen met een handicap: een gehandicapten-parkeerkaart. Om te bepalen of u een kaart kan krijgen moet u eerst een medische keuring ondergaan. Een arts bepaalt of u voldoet aan de voorwaarden voor de kaart. Als uit het advies blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet, kunt u de kaart bij de gemeente aanvragen. De kaart die u in Nederland krijgt, is een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Hij is geldig in alle landen van de Europese Unie. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

 • Ontheffing blauwe zone

  U heeft een ontheffing parkeren blauwe zone nodig wanneer u uw auto langer dan de toegestane tijdsduur of permanent wilt parkeren binnen de blauwe zone in de kern Gennep.

 • Handtekening legaliseren

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u uw handtekening laten legaliseren. Dit kunt u regelen bij de gemeente. De gemeente verklaart dan dat de handtekening echt is.

 • Afvalkalender

  Hier kunt u de afvalkalender (met o.a. afvalophaaldagen) downloaden.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet aan bepaalde instanties door te geven. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens (ook wel verstrekkingsbeperking genoemd) ook weer stopzetten.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie, dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen. U kunt dit uittreksel online, persoonlijk of schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

 • Klacht indienen

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over het handelen van de gemeente. Bijvoorbeeld door gedrag of optreden van een bestuurder of medewerker van de gemeente. U kunt hierover schriftelijk een klacht indienen bij de gemeente Gennep. Ook kunt u contact opnemen met de klachtbegeleider van de gemeente via e-mail gemeente@gennep.nl of per post (postbus 9003, 6590 HD, Gennep). Onder 'Downloads' vindt u de jaarverslagen van klachten van de vorige jaren.