Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Paspoort, identiteitskaart, Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats

  Heeft u de Nederlandse nationaliteit maar geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? Dan kunt u toch een paspoort of identiteitskaart aanvragen. U moet bewijzen dat u in Nederland was vanaf de datum van uitschrijving in de Basisregistratie Personen tot het moment van aanvragen.

 • Stempas, kiezerspas, iemand anders voor u laten stemmen

  U krijgt een stempas waarmee u in Maastricht kunt stemmen als in de gemeente Maastricht staat ingeschreven en recht heeft om te stemmen. Met een kiezerspas kunt u stemmen in een andere gemeente. U kunt ook iemand anders voor u laten stemmen (iemand machtigen). 

 • Paspoort, identiteitskaart, Nederlanders die in het buitenland wonen

  Maastricht is 1 van de gemeenten waar u een reisdocument kunt aanvragen als u in het buitenland woont. Uw oude paspoort of identiteitskaart bewijst niet dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. De gemeente kan daarom onderzoek doen naar uw nationaliteit.

 • Mantelzorgwaardering

  Een mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor uw mantelzorger. Uw mantelzorger ontvangt € 75,00 van de gemeente.

 • Parkeervergunning voor bedrijven

  In een groot gedeelte van Maastricht geldt betaald parkeren of parkeren voor vergunninghouders. Deze gebieden zijn ingedeeld in de A1-zone (centrum), A2-zone en de B-zone (buiten de singels). Als uw bedrijf in deze zones is gevestigd, kunt u in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Voor de sector Céramique kunt u geen parkeervergunning aanvragen. De betaalde- en vergunningshouderszones kunt u bekijken op de kaart met parkeergebieden.

 • Bezoekersregeling, parkeren voor bezoek

  Woont u in een gebied met betaald parkeren? Vraag dan de bezoekersregeling parkeren voor bezoek aan. Daarmee kunt u uw bezoek per computer, tablet of telefoon aan- en afmelden. Uw bezoek parkeert dan met 50% korting.

 • Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten

  De gemeente Maastricht zamelt groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (gft of gfte) wekelijks in met containers van 60 of 140 liter en emmers van 25 liter.

 • Restafval en restzakken

  Alle afval dat u niet kunt scheiden mag u weggooien bij het restafval. Het restafval wordt huis-aan-huis 2 x per week ingezameld bij laagbouw en 1 x per week bij hoogbouw (flats)

 • Overlast en verdacht gedrag melden

  Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt in uw buurt. Om overlast door bijvoorbeeld burenruzies, verslaafde of verwarde personen, intimidatie, drugshandel of ander verdacht gedrag aan te pakken, heeft de gemeente Maastricht een Actie Team Ondermijning. Dat bestaat uit specialisten op het gebied van openbare orde, bouw- en woningtoezicht, bevolkingsadministratie, brandveiligheid en politie. Deze specialisten werken nauw samen met woningcorporaties, de sociale recherche, het Veiligheidshuis en de GGD Zuid-Limburg.

 • Verhuizen binnen of naar Maastricht

  Gaat u verhuizen binnen of naar Maastricht? Geef uw nieuwe adres dan gratis en online aan ons door. De uitschrijving bij uw oude gemeente gaat automatisch.