Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit

  Gemeente Oude IJsselstreek geeft inwoners in het buitengebied subsidie voor het stimuleren van biodiversiteit en de aanlag van specifieke landschapselementen.

 • Welstand

  De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die tenminste 3 jaar een inkomen tot maximaal 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm ontvangen.

 • Betaling gemeentelijke belastingen

  De gemeente biedt u de mogelijkheid om de gemeentelijke belastingen via automatische incasso te betalen. Het aanslag bedrag wordt dan verdeeld over acht maandelijkse termijnen. Maandelijks wordt dan 1/8ste deel van het aanslagbedrag automatisch afgeschreven van uw bankrekening. De incasso vindt plaats aan het einde van elke maand. De eerste termijn wordt eind maart geïncasseerd en de achtste termijn wordt eind oktober geïncasseerd. Als u in het verleden al een machtigingskaart heeft ingezonden, dan ziet u dit terug op uw aanslagbiljet. Als u de gemeente niet gemachtigd heeft moet het totaalbedrag voor 31 juli betaald zijn.

 • Melding of klacht

  Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, hondenpoep, ongedierte, vernielingen. Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het ons!

 • Bezwaar maken tegen aanslag WOZ beschikking

  Als u het niet eens bent met de aanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk of digitaal bezwaar maken. Om bezwaar te maken kunt u inloggen met uw DigiD op de digitale belastingbalie.

 • Subsidies en leningen

  Het verduurzamen van uw huis met zonnepanelen of isolatie kost geld. Hier vindt u een overzicht van subsidies of leningen die u daarbij kunnen helpen.