Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Poel aanleggen

    Voor de aanleg van een poel is geen vergunning nodig mits u zich houdt aan de randvoorwaarden. Neem bij twijfel contact op met het waterschap.

  • Watertoets - het waterbelang wegen

    De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

  • Grondwater lozen

    Soms komt er grondwater vrij bij werk zoals bronnering en sanering. Dit water gaat weer terug de grond in, of wordt geloosd in beek of sloot.