Zoekresultaat 1 - 10 van 67 resultaten

 • Algemeen graf

  Een algemeen graf is een graf waarin meerdere mensen worden begraven. Vaak zijn dit 2 of 3 personen die geen familieband met elkaar hebben en gebeurt op volgorde van begraven. Nabestaanden krijgen het graf niet zelf op naam en kunnen daarom niet bepalen in welk graf de overledene wordt begraven en wie er verder in het graf begraven wordt. Een algemeen graf blijft 10 jaar bestaan. Een algemeen kindergraf (voor kinderen tot 12 jaar) blijft 20 jaar bestaan. Het verlengen van de periode is niet mogelijk.

 • Sportaccommodatie huren

  U zoekt een ruimte voor sport, spel of ontspanning. Dan kunt u via de gemeente verschillende (sport)accommodaties huren. We verhuren sport- en gymzalen, sporthallen en buitensportaccommodaties. Wilt u een ruimte huren? Stuur dan een e-mail naar verhuursport@alphenaandenrijn.nl met uw wensen en uw gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer). Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.  

 • Regiotaxipas

  Kunt u door een ziekte of beperking niet reizen met het openbaar vervoer? Bent u voor vervoer afhankelijk van anderen, maar heeft u niemand om op terug te vallen? Dan kunt u een regiotaxipas aanvragen. U betaalt dan minder voor de regiotaxi. De regiotaxi is een aanvulling op het openbaar vervoer Het vervoer is van deur tot deur en binnen de regio Vaak reist u met andere passagiers. De rit duurt daarom meestal langer Wilt u ook buiten uw regio reizen. Dan heeft u een Valyspas nodig Heeft u geen beperking, maar wilt u ook gebruik maken van de regiotaxi? Dat kan. U betaalt dan het normale tarief

 • Eigenaar- en gebruikersbelasting OZB

  Voor onroerende-zaakbelasting (OZB) geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde.  Voor wie is de OZB? OZB voor eigenaren U betaalt OZB als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar bent van een woning of bedrijfspand (niet-woning), bijvoorbeeld een garage, winkel, fabriek of bouwterrein. Wie op 1 januari van het belastingjaar de eigenaar is, wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het Kadaster.  OZB voor gebruikers niet-woning U moet gebruikersbelasting betalen als u op 1 januari huurder of gebruiker was van een bedrijfspand, een garage of een box. Huurders of gebruikers van woningen betalen geen gebruikersbelasting OZB. OZB voor gecombineerde woon- en bedrijfspanden Bestaat een pand uit een woonruimte en een bedrijfsruimte (bijvoorbeeld een boerderij, woon/winkelpand of tuinbouwbedrijf), dan wordt voor het totale pand (woon- en bedrijfsruimte) de OZB voor eigenaren opgelegd.  Voor de berekening van de OZB 'gebruik niet-woning' worden uit de WOZ-waarde de woondelen gehaald, zodat er een waarde ontstaat voor het bedrijfsgedeelte. Over deze waarde wordt de OZB 'gebruik niet-woningen' berekend. Dubbel OZB betalen Bent u eigenaar én de gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer OZB: de OZB voor eigenaren en die voor gebruikers. Verhuizing Als u verhuist in de loop van het jaar, dan betaalt u de aanslag OZB voor uw oude woning of bedrijfspand. Voor uw nieuwe woning of bedrijfspand hoeft u dan geen OZB te betalen. De bedragen worden met elkaar verrekend bij de notaris. Waardepeildatum 1 januari van het voorgaande kalenderjaar geldt als waardepeildatum voor het hele jaar. Met welke recht betaalt u ook belasting Naast het recht van eigendom is er nog een aantal rechten, dat in het kadaster wordt vermeld. Als u een recht heeft dat in het onderstaande rijtje voorkomt dan bent u belastingplichtig voor de OZB-eigenarenbelasting: recht van gebruik en bewoning vruchtgebruik recht van opstal recht van erfpacht Vragen over de OZB? Heeft u een vraag over uw OZB? Stuur dan een e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl of bel op werkdagen met ons via 14 0172 op werkdagen.

 • Ondersteuning in de buurt (Tom in de buurt)

  Tom in de buurt biedt ondersteuning in de wijk voor inwoners van Alphen aan den Rijn met vragen, zorgen, ideeën of behoeften over zorg, ondersteuning en Wmo-voorzieningen. Samen met een wijkcoach kijkt u wat de best passende oplossing of stap voor u is. U kunt bijvoorbeeld terecht voor: ondersteuning bij de zorg voor een ander vrijwilligerswerk (vacatures en scholing) informatie en advies over (verantwoord) langer zelfstandig wonen informatie en advies bij financiële problemen begeleiding bij bijvoorbeeld rouw, zorgen om echtscheiding, eenzaamheid het structureren en vinden van een zinvolle dagbesteding jongeren- en gezinsbegeleiding algemeen maatschappelijk werk begeleiding van cliënten met een psychische beperking dagbesteding Dagbesteding Dagbesteding is een manier om een zinvolle invulling aan je dag te geven. Denk aan: een kookgroep wandelclub voor jongeren zwemmen voor mensen met dementie een spelletjesavond helpen op een zorgboerderij Dagbesteding is bedoeld voor mensen die (nog) niet kunnen werken. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, mensen met een niet aangeboren hersenletsel (zoals een beroerte) of mensen met dementie. Dagbesteding kan helpen om je mantelzorger(s) te ontlasten. Meer informatie vindt u op de website www.tomindebuurt.nl.  Op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur kunt u: Online chatten Bellen op telefoonnummer 088 - 900 45 67  

 • Bouwtekeningen en bouwdossier inzien

  Heeft u bouw- of verbouwplannen en wilt u weten hoe de constructie van het pand is? Wilt u de oorspronkelijke bouwtekening inzien en is het bouwdossier ouder dan 2015? Dan kunt u het bouwdossier van het pand opvragen bij het gemeentearchief. In het dossier vindt u onder meer informatie over bouw- en omgevingsvergunningen, (ver)bouwtekeningen, constructieberekeningen, funderingen en palenplannen. Voor het inzien van een bouwdossier maakt u een afspraak met het gemeentearchief. Een medewerker van het archief neemt contact met u op en bespreekt hoe u de stukken kunt inzien. Let op: Voor het inzien van ingediende of verleende vergunningen vanaf 2015 tot heden kunt u terecht in het gemeentehuis. Neem dan contact op via e-mail of telefonisch via 14 0172.

 • Studietoeslag

  Studenten met een beperking kunnen soms minder goed hun opleiding combineren met een bijbaan. De studietoeslag voorkomt dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan studenten die naast hun opleiding wel kunnen werken.  De individuele studietoeslag is een maandelijkse uitkering De studietoeslag kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden De hoogte van de toeslag verschilt per leeftijd Hoogte bedrag per maand U ontvangt in 2024 netto per maand: 21 jaar en ouder: € 352,80 20 jaar: € 282,23 19 jaar: € 211,67 18 jaar: € 176,40 17 jaar: € 139,35 16 jaar: € 121,71 15 jaar: € 105,84

 • Afvalpas voor inwoners

  Met de afvalpas kunt u de ondergrondse restafvalcontainer openen. Ook krijgt u met de pas toegang tot afvalbrengstation Ecopark De Limes. Er zijn een aantal pmd-containers in de gemeente waar de afvalpas ook gebruikt moet worden.  Is uw afvalpas kapot of kwijt? Vraag dan een nieuwe afvalpas aan. U ontvangt de nieuwe pas binnen 5 werkdagen. Hoe werkt het Per huishouden wordt 1 afvalpas verstrekt De afvalpas hoort bij uw woning en blijft eigendom van de gemeente. Bij verhuizing geeft u de pas aan de nieuwe bewoner of aan de woningbouwvereniging Het gebruik van de afvalpas is anoniem. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Ook betaalt u niet per zak U kunt een afvalpas aanvragen als u afvalstoffenheffing betaalt. En u bent eigenaar of huurder van een woning in Alphen aan den Rijn Bedrijven kunnen een afvalpas voor bedrijven aanvragen. Zij kunnen hiermee niet naar het Ecopark.

 • Digitaal belastingloket

  In het belastingloket kunt u: Belastingaanslagen betalen Automatische incasso regelen Bezwaar indienen Kwijtschelding aanvragen Betalingsregeling aanvragen Ook kunt u uw aanslagen inzien en uw gegevens wijzigen. U kunt alleen inloggen als de belastingaanslag van de gemeente Alphen aan den Rijn op uw naam staat. Inloggen met DigiD of e-Herkenning U logt in met Digid. Ook als u eigenaar bent van een eenmanszaak. Heeft uw bedrijf e-Herkenning? Dan logt u hiermee in.  Inloggen » Contact Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet gemeentebelastingen, bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172. U kunt ook het contactformulier invullen met uw gegevens. Wij bellen u dan terug. Of stuur een e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl. Wilt u bezwaar indienen? Dit kunt u gratis doen.

 • Belasting betalen

  U heeft uw aanslag gemeentebelastingen ontvangen. Deze moet u vóór de uiterste betaaldatum betalen. Deze vindt u op de aanslag. U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Automatische incasso Bij een automatische incasso machtigt u de gemeente om het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven. Dit kan in termijnen De afschrijvingen zijn in 6 tot maximaal 10 maandelijkse termijnen van maart tot en met december U kunt in het digitaal gemeenteloket uw automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten Er gelden voorwaarden voor betaling via een automatische incasso Lees meer over hoe u automatische incasso kunt aanvragen. Betalen via iDEAL U kunt uw aanslag ook online betalen met iDEAL. U gebruikt hiervoor internetbankieren. U betaalt via het digitaal belastingloket.  U logt in met DigiD (van de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan) Betalen via QR-code Op uw belastingaanslag staat een QR-code. Als u deze scant met de camera op uw telefoon of met een QR-code scanner, dan wordt u doorgestuurd naar ons digitaal belastingloket. Hier logt u in met uw DigiD of e-Herkenning. Daarna kunt u uw aanslag betalen via iDEAL. Betalen via de QR-code is veilig. Zelf overmaken Het bankrekeningnummer van de gemeente is NL 29 BNGH 0285 0341 38  ten name van: Belastingen Alphen aan den Rijn. Vermeld bij de betaling het aanslagbiljetnummer. Als 2 betaaltermijnen zijn vermeld, dan moet u op de eerste vervaldag tenminste de helft van het totaalbedrag hebben betaald. Op de laatste vervaldag moet het totaalbedrag zijn betaald. U kunt het bedrag ook in één keer overmaken. Betalingsregeling aanvragen Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Deze vraagt u aan via het digitaal belastingloket. Log in met DigiD of e-Herkenning (van de persoon of bedrijf die de aanslag op naam heeft staan). Wat als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt Betaalt u uw gemeentelijke belastingen niet op tijd, dan ontvangt u van ons een aanmaning. De kosten voor de aanmaning zijn voor uw rekening. Heeft u vragen over uw aanmaning? Neem dan contact op met ons op. Lees meer over wat er gebeurt als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt.