Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Feiten en cijfers

  Veiligheid is een basisvoorwaarde voor geluk en welzijn van en voor de Culemborgers. Het veiliger maken van de stad is daarmee een belangrijke doelstelling van de gemeente Culemborg. We zetten een aantal cijfers op een rij zodat u een beeld heeft van het aantal meldingen en de thema’s waarin deze meldingen gedaan worden.

 • Herinrichting Bosboomgaard

  Binnenkort start de herinrichting. Ter voorbereiding zijn de knotten geknot om te voorkomen dat er vogels in gaan broeden en er is een quickscan flora en fauna gemaakt. Beschermde flora en fauna, zoals vogels of andere dieren of planten, mogen nooit worden verstoord of vernietigd.

 • Container, steiger, hoogwerker

  U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Voor de binnenstad gelden soms andere regels dan voor andere wijken.

 • Klimaatadaptatie

  Om ons voor te bereiden op de verandering van het klimaat, nemen we maatregelen. Die helpen om natte voeten te voorkomen en extreme droogte te bestrijden.

 • Woo-verzoek ondersteuning voor gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire

  Hieronder leest u een verkorte versie van het verzoek en het besluit.

 • Commissie bezwaarschriften

  De gemeenten Culemborg en Tiel hebben een gezamenlijke bezwarencommissie. De bezwarencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad over uw bezwaarschrift. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en bekijkt of de gemeente een goed besluit heeft genomen.

 • Spreidingswet

  Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Dat komt doordat een hoger aantal vluchtelingen asiel aanvraagt en de doorstroom van asielzoekers vanuit opvangcentra naar een vaste woning achterblijft. Er zijn daarom dringend extra opvangplekken en -locaties nodig. Door de Spreidingswet heeft iedere gemeente sinds 1 februari 2024 de wettelijke taak om asielzoekers op te vangen. De Spreidingswet verdeelt asielzoekers zo ook meer gelijk over provincies en gemeenten. Wij verkennen de komende maanden hoe we hier aan bij kunnen dragen. Dat doen we om te voldoen aan de wet, maar ook vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel.