Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Rioolheffing

  U betaalt rioolheffing als u water van uw perceel (pand) kunt afvoeren op de gemeentelijke riolering. De riolering bestaat uit rioolbuizen voor afvoer van afval- en/of regenwater. Ook kan regenwater afgevoerd worden via een watergang in beheer en onderhoud van de gemeente. Tarieven rioolheffing Rioolheffing wordt ook geheven als u geen rioolaansluiting heeft, maar wel hemelwater en/of afvalwater afvoert. De…

 • Bezwaar op belastingaanslag

  Bij belastingen gelden enkele belangrijke verschillen ten opzichte van de ‘standaard’ procedure getoond op de pagina over bezwaar maken: de heffingsambtenaar is het bevoegde bestuursorgaan; u wordt alleen op uw verzoek gehoord; horen geschiedt niet via de commissie voor de bezwaarschriften maar door een ambtenaar; de beslissing op bezwaar ontvangt u uiterlijk voor het einde van het jaar. In veel…

 • Verhuizing

  Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 28 dagen voor uw verhuisdatum. Let op: komt u vanuit een andere gemeente, dan duurt het 3 werkdagen voordat uw gegevens bij ons actueel zijn. Digitaal uw verhuizing doorgeven…

 • Onroerendezaakbelasting

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u op 1 januari 2024 een onroerende zaak in eigendom of in gebruik heeft. Bent u eigenaar van een onroerende zaak (pand)? Dan betaalt u OZB-eigendom. Als gebruiker van niet-woningen betaalt u OZB-gebruik. Tarief onroerendezaakbelasting (OZB) De OZB-belasting wordt berekend als percentage van de taxatiewaarde van het object. Het bestaat uit een deel voor…

 • Subsidieregeling witgoed

  Voor wie is de subsidieregeling bedoeld? De subsidieregeling is bedoeld voor inwoners van gemeente De Fryske Marren die te maken hebben met energiearmoede. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? De subsidie is bedoeld voor de vervanging van witgoed voor een nieuw, energiezuinig apparaat. Wanneer komt u in aanmerking? U komt in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U woont…

 • Studietoeslag

  De studietoeslag is bedoeld voor studenten die als gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen Wanneer heeft u recht op een studietoeslag? U kunt voor een studietoeslag in aanmerking komen als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet: U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een…

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u op een openbare plek producten of diensten (bijvoorbeeld een viskraam, oliebollenkraam of snackwagen) aanbieden en maakt u hierbij gebruik van een kraam, wagen of een tafel? Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Binnen De Fryske Marren kunt u een standplaats aanvragen op aangewezen locaties. Standplaats aanvragen Een verzoek om een standplaats doet u in het formulier aanvraag…

 • Individuele inkomenstoeslag

  Leeft u al 3 jaar of langer van een laag inkomen en heeft u geen zicht op een hoger inkomen? Misschien heeft u recht op een individuele inkomenstoeslag. Individuele inkomenstoeslag, ook voor u? U krijgt de toeslag als u aan alle voorwaarden voldoet, de belangrijkste hiervan zijn: U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. U heeft in…

 • Belasting betalen

  U heeft een aanslagbiljet ontvangen. Op deze pagina leest u meer over de betaalmogelijkheden. Betalen in termijnen (automatische incasso) Met een automatische incasso geeft u ons toestemming (machtiging) om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. Vraagt u een automatische incasso binnen veertien dagen na dagtekening van de aanslag aan? Dan wordt uw aanslag in 12 termijnen…

 • Subsidieregeling meidwaan yn De Fryske Marren

  Voor wie is de subsidieregeling meidwaan yn De Fryske Marren bedoeld?  Deze subsidieregeling is bedoeld voor dienstverlenende organisaties met een maatschappelijk belang, jongerencentra en organiseerde of niet georganiseerde vrijwilligers. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Deze subsidie is bedoeld voor drie soorten activiteiten: die gericht zijn op het bevorderen van de sociale samenhang, het stimuleren van participatie in de maatschappij en…