Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Nadeelcompensatie

  Lijdt u schade doordat er in de buurt van uw woning of bedrijf wordt gebouwd of het gebruik van een gebouw is gewijzigd? Is uw pand hierdoor minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? En was de bouw of het gewijzigde gebruik eerst niet toegestaan en nu wel door een besluit of maatregel van de gemeente? Dan kunt u een verzoek om tegemoetkoming nadeelcompensatie (planschade) indienen bij de gemeente.

 • Bedrijfscontactfunctionaris

  De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente is het eerste aanspreekpunt voor alle ondernemers. Zij verstrekt u informatie over beschikbare bedrijfskavels, leegstaande bedrijfspanden maar ook over de winkelpanden in het centrum. U kunt bij de bedrijfscontactfunctionaris terecht met vragen, wensen en klachten over ondernemen in de gemeente.

 • Participatie bij bouwplannen en initiatieven

  Stel u wilt een nieuwe woning bouwen of een boom kappen. Dan heeft dat gevolgen voor uw directe omgeving. In zo’n geval heeft u niet alleen te maken met uw gemeente, maar ook met uw buren en andere betrokken personen. Het betrekken van alle mensen die te maken krijgen met uw plan noemen we participatie.

 • Stimuleringsbeleid

  Het Stimuleringsbeleid heeft de gemeente Duiven opgezet om haar mooie verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties actief te ondersteunen. Al deze organisaties hebben als doel om de samenleving in Duiven mooier, sterker en socialer te maken. Als gemeente Duiven ondersteunen wij dit.

 • Vergaderingen en documenten

  De agenda en stukken van de Politieke Avonden, Raadsavonden en vergaderingen van de Agendacommissie

 • Energietoeslag

  Heeft u een bijstandsuitkering of een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm? Dan krijgt u ook dit jaar geld om de energierekening te betalen. We noemen dit energietoeslag. U krijgt € 1.300,-. Dit geld krijgt u omdat gas en elektriciteit op dit moment erg duur zijn. Hoe hoog is een inkomen onder 120% van de bijstandsnorm? Hieronder vindt u de netto bedragen. Let op: u kunt de eenmalige energietoeslag aanvragen tot en met 30 juni 2024.

 • Meldpunt Discriminatie en Pesten

  Bent of kent u iemand die gepest en/of gediscrimineerd wordt? Laat u dan horen, want direct melden helpt!

 • Evenement: melding of vergunning

  Een evenement is een gebeurtenis die voor publiek toegankelijk is. Binnen de gemeente Duiven wordt onderscheid gemaakt tussen een evenement dat je moet melden en een evenement waarvoor een vergunning nodig is.

 • Omgevingswet

  Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De Omgevingswet voegt alle bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen. Ook worden een aantal regels aangepast. De bedoeling is dat het aanvragen van vergunningen gemakkelijker wordt.

 • Betalen gemeentelijke belastingen

  U kunt de gemeentelijke belasting automatisch betalen. Het bedrag wordt dan afgeschreven in maximaal 10 termijnen. Elke maand een gelijk deel. Dit heet ook wel automatische incasso. U moet de gemeente wel machtigen om de bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven. U kunt hier online automatische incasso aanvragen, stoppen of uw bankrekeningnummer veranderen.