Zoekresultaat 1 - 10 van 47 resultaten

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente voordat de begrafenis of crematie is.

 • Wet goed verhuurderschap

  Huurders hebben op de Nederlandse huurmarkt nog te vaak te maken met onbetrouwbare verhuurders en misstanden. Bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie of te hoge huren. Om dat te voorkomen geldt vanaf 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

  De Wet goed verhuurderschap bestaat uit regels waaraan verhuurders zich moeten houden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. De wet beschermt woningzoekenden en huurders. Houdt een verhuurder zich niet aan de regels? Dan kan de gemeente gaan handhaven door een waarschuwing of boete te geven. Vanaf 1 januari 2024 kunnen huurders ongewenst verhuurgedrag melden bij het Meldpunt.

 • Bromfietsrijbewijs

  Met een bromfietsrijbewijs (categorie AM) mag u rijden op een brommer, snorfiets, brommobiel, scooter of speed-pedelec (elektrische fiets sneller dan 25 km per uur).

 • Kind erkennen en naam kiezen

  Als u niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kunt u een kind erkennen. U kunt dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. U gaat hiervoor persoonlijk langs bij de gemeente.

 • Aangifte levenloos geboren kindje

  Als uw kind levenloos geboren is, dan doet u aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. U krijgt van de gemeente een akte van geboorte (levenloos). U kunt uw kind ook registreren in de basisregistratie personen (BRP). Dit doet u bij de gemeente waar u woont.

 • Borg of garantstelling

  Soms heeft bezoek uit het buitenland een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig. Dat vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ondertekenen gebeurt bij de gemeente.

 • Rekenkamer

  De rekenkamer onderzoekt ieder jaar of het college van burgemeester en wethouders goed en nuttig werkt.

 • Bezwaar

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij de gemeente. Een bezwaarschrift is een brief waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Met een bezwaarschrift vraagt u de gemeente opnieuw te kijken naar een besluit.

 • Buitenlands rijbewijs

  Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? U mag dan tijdelijk in Nederland rijden. Hoe lang is afhankelijk van het land waar u uw rijbewijs heeft gehaald. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben om te mogen rijden.