Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Rijbewijs

  Maak een afspraak  Aanvragen rijbewijs Uw rijbewijs is na 5 werkdagen klaar.  Maak een afspraak om uw rijbewijs af te halen. Kies een datum 5 werkdagen na uw aanvraag aan de balie. Afhalen rijbewijs Online aanvragen Online aanvragen is alleen mogelijk bij verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. Uw rijbewijs is bij online aanvragen na 2 werkdagen klaar en u komt het persoonlijk na het maken van een afspraak afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.  Regel uw rijbewijs online via de website RDW Kosten Kosten rijbewijs Product Kosten Rijbewijs € 51,11 Gezondheidsverklaring € 44,50 Spoedaanvraag rijbewijs € 39,65 plus kosten rijbewijs    Afhandeling 5 werkdagen Inloggen met rijbewijs U kunt uw rijbewijs gebruiken om online in te loggen. Binnen 5 werkdagen na ophalen van het rijbewijs ontvangt u een brief van DigiD met daarin een pincode. Met die code kunt u de inlogfunctie van uw rijbewijs activeren. Zo maakt u het rijbewijs geschikt om in te loggen bij bijvoorbeeld overheidswebsites. Dit is niet verplicht.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Verhuist u van Hardinxveld-Giessendam naar het buitenland? Schrijf u dan uit bij de gemeente. Doe dit vanaf 5 dagen voor uw vertrek (niet eerder). Op de dag dat u uw vertrek doorgeeft, schrijft de gemeente u uit. Zie ook 'datum vertrek buitenland' op deze pagina. Online regelen Als er niemand achterblijft op uw oude adres, dan kunt u de wijzigingen online doorgeven. Verhuizen naar het buitenland doorgeven U kunt een bewijs van uitschrijving aanvragen bij de Registratie Niet-Ingezetene. Blijft er wel iemand achter? Maak dan een afspraak met de gemeente. Alle personen die vertrekken naar het buitenland komen tegelijk naar de balie om aangifte te doen. Ook de minderjarige kinderen. Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Maak een afspraak

 • Noodnummers

  Crisis of nood Bij een crisis- of noodsituatie of spoedeisende hulp: bel 112 (alarmnummer). Geen spoed, wel politie? Bel dan t. 0900 - 8844. Gezondheid Heeft u een (dringende) vraag op het gebied van (gezondheids-) zorg? Bel dan uw huisarts. Of neem buiten kantoortijden contact op met: Huisartsenpost Gorinchem: t. 0183 - 64 64 10 Huisartsenpost Drechtdokters in Dordrecht:t. t. 078 - 20 200 20 Directe (psychische) hulp Bel eerst uw huisarts of diens vervanger. De huisarts verwijst u zo nodig naar de crisisdienst. De Luisterlijn t. 088 076 70 00. Dag en nacht bereikbaar voor een luisterend oor. 113 zelfmoordpreventie t. 0800-0113: Eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfdoding. Huiselijk geweld Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl  of bel met het advies- en meldpunt ‘Veilig thuis’ via t. 0800 20 00. U wordt doorverbonden met een steunpunt bij u in de buurt en krijgt advies, informatie of directe hulp. De hulp is gratis. Voor spoedgevallen buiten kantoortijden belt u met het Crisisinterventieteam Zuid-Holland Zuid: t. 0800 - 1471. Dit nummer is 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor iedereen van 0-100 jaar uit de tien gemeenten van de regio. Meldpunt zorg en overlast Veroorzaakt iemand ernstige overlast? Denkt u dat er sprake is van zware (psychische) problemen? Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg & Overlast  t. 078 - 770 85 04  of kijk op de website van Meldpunt Zorg & Overlast voor een (anoniem) meldingsformulier. Opvoed- of opgroeicrisis of crisissituatie verstandelijk beperkte jeugdige Neem contact op met het jeugdteam Hardinxveld-Giessendam (Onderdeel van Sociaal Team) op t. 14 0184. Buiten kantoortijd: Crisisinterventieteam Jeugdbescherming West t. 0251 - 26 34 59.  

 • Melding woon- of leefomgeving doorgeven

  Een melding, vraag of klacht over uw woon- of leefomgeving, kunt u doorgeven aan de gemeente via Fixi of t. 14 0184 . Bijvoorbeeld een melding over wegen of vandalisme, gebouwen, speelplaatsen, dieren, plantsoenen, riolering en winteroverlast. Meldingen worden alleen gelezen tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Online melding woon- of leefomgeving via Fixi Een melding over Openbare verlichting kunt u doorgeven aan Bureau Openbare Verlichting. U maakt een melding door daar de straatnaam in te tikken en op de juiste lichtmast te klikken. Online melding aan Bureau Openbare Verlichting Ervaart u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Of ziet of vermoedt u milieuvervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water? Geef dit door aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Online (milieu)melding aan Omgevingsdienst Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving?  Melden zorgen over een inwoner Heeft u vuurwerkoverlast? Melden vuurwerkoverlast  

 • Leerlingenvervoer

  Soms kunt u als ouder of verzorger een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer. Neem contact op met de gemeente wanneer u denkt in aanmerking te komen voor deze vergoeding. Uw kind zit op een school voor speciaal (basis)onderwijs Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer of eigen vervoer (auto). Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus). Uw kind zit op een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag Dan kunt u, onder voorwaarden, vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer krijgen.

 • Precariobelasting

  Precariobelasting betreft een bijzondere vorm van belasting. Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Afspraak Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Ons telefoonnummer is 14 0184. Een e-mail sturen kan ook naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Voldoet u aan de voorwaarden? Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet. Voorwaarden Optie IND Voorwaarden Naturalisatie IND Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Ga dan naar de gemeente om een aanvraag voor naturalisatie in te dienen.