Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Briefadres aanvragen

  Heeft u geen woonadres in Nederland, dan is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Op het briefadres wordt uw post ontvangen en de ontvanger geeft het aan u door. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als u in...

 • Gegevens BRP opvragen door derden

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals voornamen, geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN), nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders, kinderen enz. De verstrekking van deze persoonsgegevens is geregeld in de...

 • Trekkerrijbewijs

  U heeft een trekkerrijbewijs nodig als u met een tractor of trekker de openbare weg op wilt. Dit is de categorie T op uw rijbewijs. Als u dit rijbewijs heeft, mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) met aanhangwagen besturen. Ook mag u in een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) met aanhangwagen rijden....

 • Hondenbelasting, hond aan- of afmelden

  Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. De hoogte van de hondenbelasting hangt af van het aantal honden dat u heeft. Geef daarom ook een verandering in het aantal honden door.  Krijgt u een nieuwe hond? Of komt u nieuw in de gemeente wonen? Meld uw hond dan...

 • Reclamebelasting

  De gemeente kan reclamebelasting heffen als u reclame langs de weg plaatst.  Belangrijk om te weten: de gemeente maakt geen onderscheid tussen particuliere en openbare grond; u heeft meestal ook een omgevingsvergunning nodig om reclame te plaatsen; u betaalt ook precariobelasting voor reclame op of...

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  De meeste kinderen in Nederland kunnen zelfstandig naar school of worden door ouders gehaald of gebracht. Soms is dit niet mogelijk door ziekte of een handicap. Ouders of verzorgers kunnen dan een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer. De regeling leerlingenvervoer is een vergoeding van de...

 • Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Vluchtelingen die in Nederland wonen en verblijven, kunnen een vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Als u de Nederlandse nationaliteit niet heeft, maar wel in Nederland woont en verblijft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is in alle...

 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

  Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct aan ons door. U moet zowel de verkeerde gegevens als de juiste gegevens kunnen bewijzen. Gaat de gemeente akkoord, dan worden de gegevens ingevoerd....

 • Bodemkwaliteit, informatieverzoek

  Informatie over de (vermoedelijke) bodemkwaliteit is belangrijk wanneer u bijvoorbeeld een bodemonderzoek laat doen, een omgevingsvergunning aanvraagt, een woning gaat kopen, een bedrijf start of als u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren. De bodemkwaliteitsinformatie kan onder meer bestaan uit: rapporten...

 • Bouwplannen en bouwtekeningen opvragen

  U kunt bouwtekeningen van bestaande en nieuwe bouwwerken opvragen bij de gemeente. Een kopie van een bouwtekening is bijvoorbeeld belangrijk als u uw woning wilt verbouwen. De meeste tekeningen zijn digitaal beschikbaar. Wij streven ernaar dit binnen 5 werkdagen te versturen.