Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Ontheffing verkeersregels en verkeerstekens

  Soms kunt u zich niet houden aan enkele verkeersregels of verkeerstekens. Omdat u anders uw werkzaamheden of activiteiten niet goed kunt uitvoeren. Hiervoor moet u van de gemeente toestemming krijgen. Dit noemen we een ontheffing reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Aanvragen Aanvraagformulier ontheffing RVV Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Wat moet u weten Een ontheffing moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld: Tegen de richting van een eenrichtingsweg inrijden Stilstaan in een straat waar dit eigenlijk verboden is Parkeren in een straat waar een parkeerverbod geldt Met een voertuig rijden op een fietspad Vervoeren van personen achter een gemotoriseerd voertuig (bijvoorbeeld een huifkar achter een trekker) U krijgt alleen een ontheffing als: U kunt aantonen dat dit nodig is voor het goed uitvoeren van werkzaamheden of activiteiten U duidelijk de locatie(s) aangeeft waarop de ontheffing van toepassing moet zijn De verkeersveiligheid niet in gevaar is Kosten € 47,80

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen de gemeente Losser of vanuit een andere gemeente naar de gemeente Losser, geef dan online uw verhuizing door. Verhuizing online doorgeven Wat moet u weten Geef de verhuizing door binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent. Doorgeven kan al vanaf 4 weken voor uw verhuizing. Als u uw nieuwe adres later dan 5 dagen na uw verhuizing doorgeeft, dan telt de dag van doorgeven. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw toeslagen, studiefinanciering of uitkering. Een verhuizing doorgeven mag door: Iedereen die 16 jaar of ouder is Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder Curatoren voor personen die onder curatele staan Echtgenoten of geregistreerde partners als ze op hetzelfde adres wonen Een gemachtigde meerderjarige In ’t Lossers Hoes doorgeven U kunt ook een afspraak maken om uw verhuizing door te geven. Dan komt u langs in ’t Lossers Hoes. Bel 053 - 537 74 44 om een afspraak te maken. Meenemen Geldig identiteitsbewijs. Kopie huur- of koopcontract. Als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier inschrijving op adres. Deze toestemming is ook nodig als u bij uw ouders gaat wonen of gaat samenwonen. Kosten Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Let op: u kunt een boete krijgen als u uw verhuizing niet doorgeeft. Verhuizen naar een andere gemeente Als u naar een andere gemeente verhuist, geef uw verhuizing dan bij die gemeente door. Uw nieuwe woongemeente schrijft u automatisch uit in Losser. Briefadres Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, dan kunt u zich soms tijdelijk inschrijven op een adres van iemand die u kent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Dit heet een briefadres. Verhuizen naar of vanuit het buitenland Verhuizen naar het buitenland Verhuizen naar Nederland Wie krijgt bericht van uw verhuizing We geven uw verhuizing door aan belangrijke instanties, zoals de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar en DUO. Dan lopen zaken als uw uitkering, toeslagen of vergunningen gewoon door. Het is daarom belangrijk dat u uw nieuwe adres binnen 5 dagen doorgeeft.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Mogelijk heeft u langer dan 3 jaar een laag inkomen en verbetert dit voorlopig niet. Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. Dit kan op ieder moment van het jaar, maar maximaal 1 keer per 12 maanden. Kreeg u bijvoorbeeld in november 2023 individuele inkomenstoeslag, dan kunt u niet eerder dan november 2024 een nieuwe aanvraag doen. Achteraf aanvragen kan niet. U krijgt de individuele inkomenstoeslag alleen als u op het moment van aanvragen aan de voorwaarden voldoet. Voorwaarden U staat ingeschreven in de gemeente Losser U bent 21 jaar of ouder U heeft nog geen AOW U had de afgelopen 3 jaar een inkomen tot 101% van de bijstandsnorm. Ook waren er geen mogelijkheden om uw inkomen aan te vullen U heeft weinig eigen vermogen (zoals spaargeld of waardepapieren) Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar wat u zelf heeft gedaan om uw inkomen te verbeteren. En om mee te doen aan de samenleving. Werkte u niet mee aan een re-integratietraject, dan kan dit reden zijn om uw aanvraag af te wijzen. Dit geldt ook als u te weinig solliciteerde of geen vrijwilligerswerk deed, als u wel hiertoe in staat was. Aanvragen Verkort aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag, voor wie de toeslag in 2023 ook ontving Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag, voor wie de toeslag in 2023 niet ontving Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen op naar: Gemeente Losser t.a.v. Team Werk en Inkomen, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: wijz@losser.nl Wat moet u weten De bedragen voor individuele inkomenstoeslag zijn in 2024: € 614 voor gehuwden/samenwonenden € 547 voor alleenstaande ouders € 425 voor alleenstaanden Contact E-mail: wijz@losser.nl Bel 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs verlengen kan online. Dit is sneller. Het rijbewijs ligt dan al na 2 werkdagen voor u klaar. Bij een aanvraag via de balie heeft u het rijbewijs pas na 5 werkdagen. Aanvragen en ophalen doet u altijd zelf. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Online verlengen Laat een pasfoto maken bij een RDW-erkende fotograaf. Ga naar de website van de RDW en vraag het rijbewijs aan. U betaalt online meteen de kosten. U heeft DigiD nodig. Haal uw nieuwe rijbewijs na 2 werkdagen op. Een afspraak maken is niet nodig. Neem uw oude rijbewijs mee. Uitbreiden rijbewijs U heeft een rijbewijs nodig voor alle voertuigen: van bromfiets tot bus. Misschien heeft u al een rijbewijs en mag u nu in nog een voertuig rijden. Bijvoorbeeld: u had al een brommerrijbewijs en heeft nu ook het examen voor een personenauto gehaald. Dan moet u het bestaande rijbewijs laten uitbreiden. Ook dit doet u online via de website van de RDW. Eerste rijbewijs Doe uw aanvraag online en maak een afspraak. U betaalt online meteen de kosten. U heeft DigiD nodig. Laat een pasfoto maken en neem die mee naar de afspraak. Neem ook uw paspoort of ID-kaart mee. Haal uw rijbewijs na 5 werkdagen op. Een afspraak maken is niet nodig. Neem uw paspoort of ID-kaart mee. Komt u er online niet uit Misschien komt u er online niet uit. Plan dan een afspraak in om langs te komen in ’t Lossers Hoes of het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, Enschede): Afspraak maken in ’t Lossers Hoes Afspraak maken in het Stadskantoor (Enschede) Bel 053 - 537 74 44 Tijdens uw afspraak neemt u mee: Geldig paspoort of geldige ID-kaart Pasfoto Uw oude rijbewijs, bij verlengen of uitbreiden Pinpas, u betaalt de kosten van uw rijbewijs tijdens uw afspraak 5 werkdagen na uw afspraak kunt u uw rijbewijs ophalen. Neem uw oude rijbewijs mee. Heeft u geen oud rijbewijs, neem dan uw paspoort of ID-kaart mee. Vergeet uw rijbewijs niet op te halen Haal binnen 3 maanden uw rijbewijs op. Daarna kunt u het niet meer ophalen. U moet dan een nieuwe aanvraag doen. Gezondheidsverklaring Een gezondheidsverklaring is soms verplicht bij het halen of verlengen van uw rijbewijs. Dit is zo als 1 van de volgende situaties van toepassing is: U bent 75 jaar of ouder U heeft gezondheidsklachten die van invloed kunnen zijn op uw rijgedrag U heeft een rijbewijs met categorieën C, CE, D of DE U kunt een gezondheidsverklaring online aanvragen bij het CBR. U kunt een gezondheidsverklaring ook afhalen en betalen in 't Lossers Hoes. Maak online een afspraak. Spoedaanvraag Als u uw rijbewijs snel nodig heeft, kunt u een spoedaanvraag doen. Dit kan alleen aan de balie. Plan zelf een afspraak in. Vul bij ‘opmerking’ in dat het om een spoedaanvraag gaat. Spoedaanvragen moeten voor 14.00 uur binnen zijn. Maak daarom een afspraak vóór 14.00 uur. Afhalen kan dan meestal de volgende werkdag vanaf 10.00 uur. Rijbewijs kwijt of gestolen U kunt online aan de RDW doorgeven dat uw rijbewijs kwijt of gestolen is. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uw rijbewijs wordt meteen ongeldig. U kunt ook aan de gemeente doorgeven dat uw rijbewijs kwijt of gestolen is. Maak een afspraak en vraag meteen een nieuw rijbewijs aan. De gemeente maakt een verklaring van vermissing. Als u dit meldt, is het rijbewijs direct ongeldig. Dit blijft zo, ook als u uw rijbewijs toch terugvindt. Begeleiderspas Wie jonger is dan 18 jaar, heeft een rijbewijs en een begeleiderspas nodig om auto te rijden. Een begeleiderspas aanvragen kan online bij de RDW. Kosten Rijbewijs € 51,10 Extra kosten spoedprocedure € 39,65 Gezondheidsverklaring € 44,50 Meer informatie Buitenlands rijbewijs omwisselen

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om hulp te bieden zodat u thuis kunt blijven wonen. De Wmo biedt ook hulp als u niet meer zelfstandig kunt deelnemen aan de samenleving. De hulp noemen we ondersteuning of voorziening. Het gaat om: Huishoudelijke ondersteuning (hulp in het huishouden) Individuele ondersteuning Groepsgerichte ondersteuning (dagbesteding) Woonvoorziening (zoals aanpassing badkamer of traplift) Vervoersvoorziening (zoals regiotaxi, scootmobiel of driewielfiets) Rolstoelvoorziening (zoals elektrische rolstoel of kinderrolstoel) Voor algemene voorzieningen of hulpmiddelen krijgt u geen ondersteuning of voorziening. Dan gaat het bijvoorbeeld om: Boodschappenservice Koffie-inloop Maaltijdvoorziening Elektrische fiets Rollator Ondersteuning aanvragen Als u ondersteuning nodig heeft, maakt u een afspraak met het Toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) van de gemeente. We bespreken met u welke hulp u nodig heeft. Als u mantelzorgers heeft, mogen die ook bij dit gesprek zijn. Bij het onderzoek kijken we samen naar uw behoeften en voorkeuren. We bespreken wat u zelf nog kunt. En we bekijken of hulp van andere mensen mogelijk is, zoals familie of buren. Ook kijkt de gemeente of u al andere zorg en ondersteuning krijgt. Bijvoorbeeld vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Participatiewet of Jeugdwet. Soms is onafhankelijk medisch advies nodig. Als u dit wilt, kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kosten Hulp vanuit de Wmo is niet gratis. Gemeenten vragen een eigen bijdrage van inwoners (vanaf 18 jaar). Dit kost € 20,60 per maand. Dit is voor iedereen gelijk. Er wordt niet naar inkomen en vermogen gekeken. Contact E-mail: wijz@losser.nl Bel met 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur Meer informatie Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Losser Verordening maatschappelijke ondersteuning Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning