Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Leerlingenvervoer

  De gemeente zorgt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school. Leerlingen uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen.

 • Onroerendezaakbelasting

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Denk aan een woning, winkel, kantoorpand og garagebox. Bij bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. 

 • Parkeerbon

  In sommige gebieden moet u betalen om te parkeren bij de parkeerautomaten of via een parkeerapp op uw mobiele telefoon. Als u niet betaalt of te weinig, ontvangt u een thuis een parkeerbon met instructies om de naheffing te betalen.

 • Nadeelcompensatie planschade, schadevergoeding

  Als er een bestemmingsplan wijzigt of een omgevingsvergunning wordt afgegeven, kunt u planschade lijden. Soms betekent deze schade waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding.

 • Straatartiest, toestemming

  Wilt u muziek maken of zingen op straat, dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. De voorwaarden zijn verschillend per optreden.

 • WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

  De WOZ-waarde van uw pand wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking. U ontvangt deze beschikking elk jaar, meestal in februari. De beschikking is meteen het aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelasting.

 • Wet Open Overheid

  U heeft het recht om bestuurlijke informatie op te vragen, bijvoorbeeld beleidsinformatie. Dit is vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Progressief parkeertarief

  Vanaf 1 juli 2024 kunnen we geen maximale parkeerduur hanteren. Parkeren kan zolang als de parkeerder dat zelf wil. We willen echter dat het straatbeeld levendig en bereikbaar blijft. Dat auto’s niet urenlang op straat staan geparkeerd. voeren we een progressief parkeertarief in. Dit houdt in dat hoe langer je parkeert, hoe hoger het uurtarief wordt.

 • Asbest verwijderen

  Is uw woning voor 1994 gebouwd? Dan kunt u nog asbest aantreffen. Er zijn strenge regels voor het verwijderen van asbest. E u heeft toestemming nodig.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  De gemeentelijke belastingen betaalt u aan de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Bij automatische incasso geeft u de BsGW toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven.