Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Brandweerkosten betalen

  Soms wordt de brandweer gevraagd voor andere werkzaamheden die geen spoed hebben. Bijvoorbeeld:

  • een voordeur openbreken, omdat iemand zichzelf heeft buitengesloten
  • de weg schoonmaken
  • een pand aansluiten op het brandmeldsysteem
  • het controleren van een schoorsteen met een rookproef

  Dit soort taken zijn niet standaard voor de brandweer, maar ze kosten wel geld. Daarom kan de gemeente om een vergoeding vragen. U betaalt voor de spullen, maar ook voor de diensten.

 • Verkeerd huisnummer melden

  Huizen en bedrijfspanden krijgen een adres met huisnummer van de gemeente. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Alle adressen zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

  De gemeente kan niet zomaar huisnummers gebruiken of wijzigen. Als uw huisnummer niet klopt, kunt u dit melden bij de gemeente.

  Wilt u een nieuw pand bouwen of een pand opsplitsen? Dan heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Afvalstoffenheffing betalen

  De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U betaalt de afvalstoffenheffing ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

  Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

  Maakt u met een pasje gebruik van een ondergrondse afvalcontainer? Dan betaalt u een vast bedrag per jaar.

  Andere huishoudens betalen een bedrag dat bestaat uit een vast deel en een variabel deel. U krijgt 1 keer per jaar de rekening voor het vaste bedrag. De hoogte van het variabele deel hangt af van het aantal speciale bordeauxrode restafvalzakken dat u nodig heeft. Heeft u meer restafval? Dan moet u meer van deze zakken kopen. Zo heeft u de hoogte van uw afvalstoffenheffing zelf in de hand. Want hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u hoeft te laten ophalen.

  U koopt de speciale bordeauxrode zakken voor restafval bij uw plaatselijke supermarkt. Als de gemeente langskomt voor uw restafval, worden alleen deze bordeauxrode zakken meegenomen.

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  U gebruikt een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Dat moet u doen als u naar het buitenland wilt reizen of als u naar de dokter of het ziekenhuis gaat. Iedereen vanaf 14 jaar oud moet ook een paspoort of identiteitsbewijs kunnen laten zien als de politie daarom vraagt.

  Reizen

  Met een paspoort of identiteitskaart kunt u naar andere landen reizen. Met een identiteitskaart kunt u de meeste Europese landen bezoeken. Met een paspoort kunt u alle landen bezoeken. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op Rijksoverheid.nl.

  Vanaf welke leeftijd?

  Iedereen vanaf 14 jaar moet een paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Als kinderen onder de 14 naar het buitenland reizen, hebben ze ook een paspoort of identiteitskaart nodig.

  Als u naar het ziekenhuis of de dokter gaat, moet u ook een eigen paspoort of identiteitsbewijs hebben. Dat geldt ook voor kinderen. De leeftijd van het kind maakt niet uit.

  Reist u alleen met uw kind naar het buitenland? Bijvoorbeeld omdat u alleen het ouderlijk gezag heeft, of omdat de andere ouder niet meereist? Dan heeft u daarvoor een extra document nodig.

  Inloggen

  Met uw nieuwe identiteitskaart kunt u inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds.

  Geldigheid

  Bent u 18 jaar of ouder, dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

  Belangrijk: het is niet toegestaan met een verlopen paspoort in het buitenland te reizen. Iedereen moet een eigen reisdocument hebben.

  LET OP: vanaf 1 oktober 2021 mag u niet meer met een Nederlandse identiteitskaart naar de landen van het Verenigd Koninkrijk reizen (Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland).

  U moet vanaf die datum in het bezit zijn van een geldig paspoort.

 • Toeristenbelasting betalen (ondernemers)

  Als u een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren. U vermeldt de toeristenbelasting apart op de factuur aan uw gast.

 • Verzoek over persoonsgegevens indienen

  De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt. De persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. Dit gebeurt op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

  U heeft een aantal rechten. Daarmee krijgt u meer inzicht in en controle over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage)
  • uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie)
  • uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)
  • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking)
  • een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm
  • uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit)
  • informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente
  • te stoppen met de verwerking van uw gegevens
  • geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.

  De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden.

  U kunt wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U moet daar een duidelijk antwoord op krijgen.

 • Reclamebelasting

  De gemeente heft reclamebelasting in het centrum van Meerssen. De reclame moet dan vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij drankreclame aan de gevel van een café.

  Belangrijk om te weten:

  • De gemeente maakt geen onderscheid tussen particuliere en openbare grond.
  • U heeft meestal ook een omgevingsvergunning nodig om reclame te plaatsen.
  • U betaalt ook precariobelasting voor reclame op of boven gemeentegrond.

 • Rioolheffing betalen

  Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven betalen deze belasting. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

  De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • het inzamelen en afvoeren van afvalwater
  • het afvoeren van bijvoorbeeld regen
  • het onderhouden van het riool en bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

  Ook als u gebruiker van een woning of bedrijf bent, betaalt u rioolheffing. Gebruikt u de woning of het bedrijf maar een deel van het jaar? Dan betaalt u alleen voor die periode.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Bij de gemeente staat iedereen ingeschreven op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als u twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een onderzoek starten.

  Staat iemand op uw adres ingeschreven, terwijl die niet bij u woont? Vraag de gemeente dan om een adresonderzoek.

  De gemeente kan een vertrokken bewoner niet zomaar uitschrijven. Dat kan alleen:

  • als de vertrokken bewoner zelf de verhuizing doorgeeft of
  • nadat de gemeente onderzoek heeft gedaan en geen nieuw adres heeft weten te achterhalen

  Krijgt u meer informatie over het nieuwe adres van de vertrokken bewoner? Geef deze informatie dan aan ons door.

 • Hondenbelasting

  Hoeveel hondenbelasting u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft. Voor sommige honden hoeft u geen belasting te betalen. U moet wel elke hond aanmelden.

  U kunt een hond voor de hondenbelasting aanmelden of afmelden bij de BsGW.