Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Subsidie afkoppelen hemelwaterafvoer

  Inwoners en bedrijven kunnen geld ontvangen voor het afkoppelen van riolering als het gaat om hemelwater. Daarmee komt schoon regenwater niet meer in het riool. Het wordt zo direct afgevoerd naar bijvoorbeeld de bodem of een sloot.

 • Regels en Verordeningen

  Alle Algemeen Verbindende Voorschriften worden gepubliceerd op de website overheid.nl.

 • Vergunning voor bomen kappen

  Als u een boom wilt kappen op eigen terrein heeft u geen kapvergunning nodig. Dit geldt niet voor monumentale, beeldbepalende en bijzondere bomen die op de bomenlijst staan of op het overzicht monumentale bomen. Het is bij de eigenaren bekend als zo'n boom is opgenomen op één van deze lijsten.

 • Buurtsportcoaches

  Het team van Buurtsportcoaches in Midden-Groningen staat dagelijks klaar om jong en oud in beweging te brengen. En hen te helpen, te begeleiden en aan te moedigen.

 • Aanvragen subsidie proeftuin aardgasvrije dorpen

  Deze subsidieregeling geldt voor het aanbrengen van maatregelen die energie besparen en/of opwekken aan of op een bestaand huur- of koophuis of utiliteitsgebouw (kantoor, fabriek, school). Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de gebouwen aardgasvrij zijn of daar klaar voor zijn. De regeling geldt voor de dorpen Steendam en Tjuchem binnen de gemeente Midden-Groningen.

 • Trouwambtenaren

  Het contact met de trouwambtenaar loopt via de gemeente. Hieronder ziet u alle trouwambtenaren van de gemeente Midden-Groningen.

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind naar school gaat, zorg er dan zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Kan uw kind niet dicht bij huis naar school gaan? Dan heeft u misschien recht op aangepast vervoer of geld voor reiskosten. Dit hangt af van het soort onderwijs en de afstand van huis naar school. Lees hier meer over het aanvragen van leerlingenvervoer.

 • Omgevingsvergunning en informatieverzoek

  Wilt u bouwen, verbouwen, slopen of kappen, meldt dit via het Omgevingsloket online. Dit regelt u met DigiD of eHerkenning. Vaak heeft u een omgevingsvergunning nodig (vroeger bouwvergunning of kapvergunning). Doe eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket online. Is uw plan in een vroeg stadium dan kunt u ook een informatieverzoek indienen via een speciaal formulier hieronder.