Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • CE-markering voor consumenten- en professionele producten

  Veel producten moeten een CE-markering hebben voordat u ze op de markt brengt in de EER. Lees meer over CE-markering.

 • Dwangsom aanvragen bij te late beslissing overheid

  Als de overheid te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, heeft u mogelijk recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag.

 • Opvragen overheidsinformatie (Woo-verzoek)

  Wilt u informatie van de overheid inzien? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de overheidsorganisaties waar u de informatie van wilt.

 • Stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen

  De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn eens in de 4 jaar. Bekijk of u mag stemmen.

 • Stemmen bij verkiezingen Europees Parlement (EP)

  De verkiezingen voor het EuropeesĀ Parlement zijn eens in de 5 jaar. Bekijk of u mag stemmen.