Zoekresultaat 1 - 10 van 64 resultaten

 • Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

  Het doel van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is om de bouwkwaliteit te verhogen. Degene die een bouwwerk bouwt, is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat bouwwerk en moet ook aantonen dat het aan de eisen voldoet. De gemeente heeft de taak om vooraf bij een vergunningaanvraag te toetsen of uw bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldoet en zorgt tijdens de bouw voor het toezicht. Door de nieuwe wet Wkb doet de gemeente dit voor bepaalde bouwwerken niet meer. De wet heeft bouwwerken aangewezen die een laag risico hebben als er iets mis gaat. Voor het bouwen van die bouwwerken moet u zelf een kwaliteitsborger inhuren. Dit is verplicht.

 • Milieustraat

  Wilt u grof afval kwijt en is het niet geschikt voor de Kringloopwinkel, dan kunt u terecht bij één van onze milieustraten.

 • Huishoudelijke hulp

  Lukt het u vanwege mentale of fysieke beperkingen niet om alle taken uit te voeren die horen bij het schoon en leefbaar houden van uw woning, dan heeft u wellicht wat hulp nodig.

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? U mag tijdelijk in Nederland rijden met het buitenlands rijbewijs. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen via de gemeente.

 • Tweede Paspoort

  Reist u veel, ook naar landen die met elkaar in conflict zijn? Of kunt u tijdelijk niet over uw paspoort beschikken in verband met een visumaanvraag? Dan kunt u een tweede paspoort aanvragen.

 • Collectieve zorgverzekering

  Mogelijk kunt u een korting krijgen op uw zorgverzekering. In samenwerking met de Friesland Zorgverzekeraar bieden wij twee collectieve verzekeringen aan. In beide gevallen heeft u een betere dekking met extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie en tandarts. Uw korting ligt tussen de € 15,00 en € 30,00 per maand. U betaalt daardoor minder voor betere zorg.

 • Erkennen kind vóór de geboorte

  Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Reclamebelasting

  Voor de financiering van het ondernemersfonds voor promotionele activiteiten binnen de bolwerken, aan de Aalsumerpoort, Hantumerweg en Woudweg (deels) en in het Economisch Gebied Zuiderpoort te Dokkum heeft de gemeente in Dokkum voor deze gebieden en straten een reclamebelasting ingevoerd.

 • Forensenbelasting

  Beschikt u meer dan 90 dagen per jaar over een gemeubileerde woning in de gemeente Noardeast-Fryslân?

 • Ondergrondse containers

  De gemeente maakt gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainers voor de hoogbouw voor het inzamelen van huishoudelijk afval.