Zoekresultaat 1 - 10 van 62 resultaten

 • Bezwaar, beroep en mediation

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan een bezwaarschrift in. Kunt u zich niet vinden in het besluit over uw bezwaar? Dien dan een beroepschrift in.

 • Afstand doen van rijbewijs categorieën

  U kunt als houder van het rijbewijs definitief afstand doen van één of meerdere categorieën op uw rijbewijs.

 • Algemene begraafplaats

  In de gemeente Oost Gelre is een algemene begraafplaats aan de Vragenderweg (ongenummerd) in Lichtenvoorde. De overige begraafplaatsen worden beheerd door de kerken in de verschillende kernen. Wilt u een grafbedekking (gedenktekens, zerken en kruizen) aanbrengen op een graf op de algemene begraafplaats? Dan moet u een vergunning vragen bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Erkennen kind

  Bent u niet getrouwd? En heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft een kind bij geboorte volgens de wet alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen? Maak dan een afspraak. Woont u in het buitenland neem dan eerst telefonisch contact met ons op.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Kunt u niet ver lopen? En is het daarom nodig dat u dichtbij uw bestemming parkeert? Dan heeft u misschien recht op een gehandicaptenparkeerkaart.

 • Bibob onderzoek bij omgevingsvergunning

  Als de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen voert de gemeente een Bibob onderzoek uit. Zo proberen we te voorkomen dat we meewerken aan criminele activiteiten.

 • Vitelco - bijlage 03

  Vitelco Leather / HPT Bijlage 03; Procesbeschrijving en niet-technische samenvatting 2-2-2020

 • Evenementenkalender

  Deze evenementenkalender bevat informatie over reserveringen en/of vergunningaanvragen voor een evenement. Aan de vermelding op deze evenementenkalender kunnen geen rechten worden ontleend op een evenementenvergunning of op enige andere wijze.

 • Alcoholwetvergunning

  Wilt u in een cafe, restaurant, slijtersbedrijf of kantine alcohol schenken? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Daarnaast moet u voor een horecabedrijf ook een exploitatievergunning aanvragen. Als er iets verandert op de locatie of in de leiding, moet u die wijziging aan de gemeente doorgeven.

 • Rioolheffing

  De wet verplicht de gemeente voor een goed functionerend riool te zorgen. U betaalt rioolheffing als u gebruiker bent van een pand dat op het gemeentelijke riool aansluit. De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijk riool. De aanslag rioolheffing lift mee met de waternota van Vitens. U betaalt de aanslag rioolheffing hierdoor in vier termijnen. Dit is tegelijk met de kosten die u moet betalen voor het water dat u verbruikt hebt. De afrekening van Vitens dient daarbij als aanslagbiljet.